Mergi la conținut

Folosirea apostrofului in locul terminației O

Terminația O la/pentru substantive poate fi omisă. Apoi se pune un apostrof în loc de O. Cu toate acestea, această omisiune de O este posibilă numai dacă nu urmează terminațiile J sau N. La vorbire/Când vorbim, accentul rămâne asupra aceleiași vocale ca și la cuvântul nemodificat:

  • turmentoturment' (turmEnt')
  • historiohistori' (historI')
  • metroometro' (metrO').
  • ĉieloĉiel' (ĉiEl').

Apostroful nu poate fi folosit în loc de terminația A , terminația E sau terminația verbală. Să se rețină, de asemenea, că nu este posibilă omiterea terminațiilor ON, OJ și OJN. 7}Har' corespunde mereu lui haro (păr), dar niciodată haron, haroj sau harojn.

La/pentru aceste cuvinte în/de tabel care se termină în O, vocalele care stau la final "o" nu sunt de fapt terminații O, din acest motiv nu pot fi înlocuite de un apostrof. Astfel nu este posibil să se folosească ki', ti', i', ĉi', neni' anstelle von kio, tio, io, ĉio, nenio.

Semnul apostrof la la

Vocala "a" din articolul hotărât la poate fi omis și înlocuit cu apostrof → l'. Aceaste abrevieri sunt de preferat de folosit numai după prepoziții, care se termină în/cu vocale: ĉe l', tra l', pro l':

  • Liberigu nin Dio, de l' sovaĝaj Normandoj! - Eliberează-ne, doamne, de normanzii sălbatici!

Reține/ ține cont că l' este tratat ca un singur cuvânt: de l' maro (din mare) nici de l'maro', nici del' maro).

Folosirea apostrofului în poezie

Apostrofurile sunt folosite în special în poezii, pentru a evita vocalele excesive.

Post longa migrado sur dorna la voj'
Minacis nin ondoj de l' maro;
Sed venkis ni ilin kaj velas kun ĝoj'
Al verda haven' de l' homaro.
Post longa batalo, maldolĉa turment'
La stela standardo jam flirtas en vent'.

el La Tagiĝo de Antoni GRABOWSKI

În uzul comun, omisiunile sunt foarte rare. În general, omiterile/omisiunile abia apar în limba vorbită.

Dank' al

Un apostrof este, de asemenea, folosit în mod tradițional în expresia dank' al (dank)(mulțumită), care desemnează cauza unui lucru de bine/bun, =" grașie/prin influența/ei (binevoitoare) a ". Dank’al apareîn toate uzurile/limbii de tot felul, inclisiv/chiar și în limba vorbită:

  • Jes, dank' al Dio, ĉio estas en bona ordo. - Da, doamne ajută, totul este în ordine.
  • Dank' al lia instruado mi sukcesis en la ekzameno. - Mulțumită învățăturilor lui am luat examenul.

Cu același sens se poate folosi danke al.

Un'

Dacă numărați tactul/cadența, ritmul și altele asemănătoare, se poate utiliza forma scurtă de omitere/omisiune a abrevierilor numerice/numeralului unu:

  • Un'! du! un'! du! — La soldatoj marŝis. = Unu! du!... - Unu-doi! unu-doi! — Soldații mărșăluiau.
  • "Un', du, tri, kvar", li kalkulis laŭte. = Unu, du... - "Unu, doi, trei, patru", numărau ei tare.

Un" nu poate apărea decât izolat, ca o intejecție, ca în exemplele de mai sus. Nu se poate găsi în propoziții obișnuite. Nu se poate spune, de exempl; Mi havas nur un' amikon. ci numai Mi havas nur unu amikon. (Eu am numai un prieten.)

Înapoi mai sus