Mergi la conținut

O apoziție este o reformulare explicativă, dată înapoi a unei părți a propoziției. Ea numește același situație cu alte cuvinte. O apoziție descrie, într-un anumit mod/sens, partea precedentă a propoziției, dar este încă o parte separată a propoziției. La vorbire/Când vorbim, o apoziție este de obicei întreruptă de pauze scurte înainte și după. La scrierea se pun/face, de obicei, cu virgule.

Apoziția îndeplinește același rol de propoziție ca și partea precedentă a propoziției. În cazul în care aceasta poartă terminația de acuzativ N, apoziția primește de asemenea această terminație:

 • Karlo, nia prezidanto, prezentis Petron, la novan sekretarion. - Karl, președintele nostru, l-a prezentat pe Peter, noul secretar.

  Atât Karlo cât și nia prezidanto sunt subiecte, sunt chiar aceeași persoană. Atât Petro cât și la nova sekretario sunt complemente directe/obiecte, pentru că/ deoarece sunt aceleași persoane.

 • Tie mi renkontis Vilĉjon, mian edzon. - Acolo l-am întâlnit pe Vilĉjo, soțul/bărbatul meu.
 • La diablo lin prenu, la sentaŭgulon! - Dracul să-l ia, pe pierde-vară.
 • La koko, trumpetisto de l' mateno, per sia laŭta, forta, hela voĉo el dormo vekas dion de la tago. - Cocoșul tromptistul dimineții, trezește prin vocea lui tare, luminoasă/clară pe zeul dimineții.
 • Li prelegis pri Hitlero, la fondinto de la naziismo. - El ține o prelegere/referat despre Hitler, intemeierorul naționalsocialismului.

  Se poate spune: ...pri Hitlero, pri la fondinto...

 • Ni esprimas nian koran dankon al sinjoro Schleyer, la unua kaj plej energia pioniro de la ideo de neŭtrala lingvo internacia. - Aducem mulțumirile noastre cordiale domnului Schleyer , cel mai energic pionier, întâiul al ideii unei limbi neutrale internaționale.

  Se poate spune: ...al sinjoro Schleyer, al la unua kaj plej energia pioniro...

Câteodată/ocazional o apoziție se introduce prin nome, tio estas sau o expresie asemănătoare:

 • Mi renkontis mian malamikon, nome la mortiginton de mia patro. - L-am întâlnit pe dușmanul meu, și anume pe ucigașul/criminalul tatălui meu
 • Hodiaŭ mi ricevis duoblan pagon, tio estas cent dolarojn. - Astăzi am primit un salariu dublu, adică o sută de dolari.

  Abrevierea de la : Adică: eu am primit o sută de dolari.

Nu confunda apozițiile cu completările de nume . Completările de nume pot să arate/ apară aceleași cu/precum apozițiile, dar nu au niciodată o terminație N sau alt identificator de roluri. Compară următoarele propoziții:

 • Iuj asertis, ke ili vidis eĉ profesoron, Paŭlon Jenkins. - Unii au dat asigurări că ei au văzut chiar un profesor, Paul Jenkins.

  Lucrul surprinzător este că au văzut chiar și un profesor. Apoi a fost adăugat că l-au văzut exact pe Paul Jenkins. Paul Jenkins este o apoziție/atașare/adiție.

 • Iuj asertis, ke ili vidis eĉ profesoron Paŭlo Jenkins. - Unii au asigurat că ei chiat l-au văzut pe profesorul Paul Jenkins.

  Lucrul surprinzător este că ei l-au văzut exact pe Paul Jenkins (profesorul). Paul Jenkins este o extensie de nume a lui profesoron. Profesorul Paŭlo Jenkins = pe acel profesor, care se numește Paul Jenkins.

Apozițiile nu ar trebui confundate cu rolul de propoziție vocativ (cazul salutui), care nu ar trebui să aibă un marker/rol de funcție:Sidigu vin, sinjoro! Vin și sinjoro sunt aceeași persoană, dar vin este complementul/obiectul și sinjoro este vocativul.

ĉiu(j), ambaŭ sau ĉio ca apoziție

Ĉiu(j), ambaŭ și ĉio pot fi o apoziție explicativă pentru un substantiv sau un pronume personal. Dacă substantivul sau pronumele poartă terminația N, atunci apoziția trebuie să poarte și această termnație (cu excepția ambaŭ, care nu poate obține terminația N). Aceste aprecieri nu sunt întotdeauna direct în spatele primei părți a propoziției, ci adesea ceva mai departe în pate în propoziție:

 • Ni ĉiuj legas. = Ni legas. Ĉiuj (el ni) legas. - Noi citim toți. = Noi citim. toți (dintre noi) citim.
 • Ili ĉiuj sidas silente kaj skribas. = Ili sidas. Ĉiuj (el ili) sidas. - Ei stăteau toți tăcând și scriau. = Ei ședeau. Toți (dintre ei) ședeau.
 • Ŝi vidis, kiel la cikonioj forflugis, ĉiu aparte. = La cikonioj forflugis. Ĉiu unuopa cikonio forflugis aparte. - Ea vedea cum zburau berzele/cocostârcii, fiecare pentru sine. = Berzele/cocostârcii zburau departe. Fiecare barză singură zbura separat.
 • La kolonoj havis ĉiu la alton de dek ok ulnoj. Ĉiu unuopa kolono estis tiel alta. - Coloanele aveau înălțimea de unsprezece coți. Fiecare coloană separată era așa înaltă.
 • Vin ĉiujn mi kore salutas. = Mi salutas vin. Mi salutas ĉiujn (el vi). - Pe voi toți vă salut cordial. = Eu vă salut. Eu salut pe fiecare dintre voi.
 • Ili ambaŭ estis bonaj homoj. = Ili estis bonaj homoj. Ambaŭ (el ili) estis bonaj homoj. - Ei erau ambii , oameni buni. = Ei erau oameni buni. Ambii (dintre ei) erau oameni buni.
 • Tio estas ĉio tre bona. = Tio estas tre bona. Ĉio (el tio) estas tre bona. - Asta este cu totul foarte bine. = Asta este foarte bine. Totul de aici este foarte bine.

Combinații de cuvinte

O formă specială de apoziție este combinația/scrierea împreună. În combinație, mai multe (de obicei două) cuvinte similare lucrează împreună pentru a exprima ceva special. Cuvintele individuale ale unei combinații devin aproape un cuvânt compus. Se pronunță fără pauză și de obicei scrise împreună, dar cu o cratimă. Cu toate acestea, nu este vorba despre compoziții autentice/reale. Din punct de gramatical, ele sunt (în mod normal) tratate drept cuvinte separate:

 • Pluraj ŝtatoj-membroj informis pri sia preteco ampleksigi la instruadon de Esperanto. = ...ŝtatoj, kiuj estas membroj [de UNESKO]... - Mai multe state membre și-au declarat disponibilitatea de a extinde/lărgi predarea esperanto. = ... state care sunt membe ale [UNESCO].

  Atât Staaten, cât și membroj au terminația J, pentru că este vorba de două cuvinte separate.

 • La Franca flago estas blua-blanka-ruĝa. - Drapelul francez este albastru-alb-roșu.

  Se poate spune blua, blanka kaj ruĝa, dar forma scrisă împreună arată că este vorba de o combinație de culoare stabilită unitar.

 • La fotoj ne estis koloraj, sed nigraj-blankaj. - Fotografiile nu sunt color, ci alb-negru.

  Se poate spune și 1}nigraj kaj blankaj, dar nigraj-blankaj accentuează diferența mai mult koloraj. Este vorba despre un tip/fel special de fotografii.

 • Kio estos, tio estos, mi provos trafe-maltrafe. = ...mi provos, ĉu trafe, ĉu maltrafe, laŭ ŝanco. - Ce va fi, va fi, eu îmi incerc norocul (literalmente: potrivit-nepotrivit). = Eu încerc, dacă este corect sau greșit, fiecare după noroc.
 • Vole-ne-vole li devis konsenti. = Ĉu vole, ĉu ne-vole, li devis konsenti. - Dacă el voia sau nu, a trebuit să fie de acord/consimtă. = Dacă voluntar, involuntar, el a trebuit să consimtă.
 • Pli-malpli unu horon poste Marta eniris en sian ĉambreton en la mansardo. = Proksimume unu horon poste... - Mai mult sau mai puțin câteva ore Martina a pășit în cămăruța ei la mansardă. = Aproximaiv o oră mai târziu...

  Uneori se poate spune la fel de bine pli aŭ malpli, dar asta nu are într-adevăr sensul proksimume.

Comentariu - Apoziții

Uneori se folosesc/utilizează părți de propoziție apoziționale care nu descriu același lucru, ci complemetează informațiile. În mare parte, este vorba despre locul în care se găsește lucrul sau de unde provine. Aceste apoziții de comentarii nu au niciodată terminație N. S-ar putea lua astfel de apoziții ca propoziții subordonate abreviate/prescurtate:

 • Prelegis interalie profesoro Kiselman, Svedujo. = ...Kiselman, kiu venas el Svedujo. - O prelegere a ținut printre alții Prf. Kiselman, Suedia. = Kiselman, care vine din Suedia.

  Se poate spune: ...Kiselman el Svedujo.

 • Ni vizitis Tokion, Japanujo. = ...Tokion, kiu troviĝas en Japanujo. - Noi vizitam/am vizitat Tokio, Japonia = ...Tokio, care este in Japonia.

  Sau. ...Tokion en Japanujo.

Înapoi mai sus