Mergi la conținut

Cuvintele de cantitate (cuantificatorii) se comportă ocazional/uneori într-un mod special. Cuvintele cu semnificație cantitativă pot fi substantive, (multo, kelko , etc.), adjective (multa, pluraj etc. ), adverbe multe, sufiĉe etc.) și adverbe elementare (pli, tiom etc.

Substantive care reprezintă o cantitate

Cuvintele de cantitate substantivale se comportă ca substantive normale. Frecvent/Adesea, acestea sunt descrise de o expresie da , care arată din ce constă cantitatea:

 • Kiam mi ien veturas, mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo. - Când merg undeva, nu-mi iau niciodată mult bagaj cu mine.

Din punct de vedere gramatical, adverbul/cuvântul de cantitate este cuvântul principal, dar din punctul de vedere al conținutului, expresia da este adesea mai importantă. Ocazional se tratează substantivul acestei expresiei da ca și cum ar fi cuvântul principal:

 • Tiam grandega multo da vortoj fariĝus en la skribado tute nediferencigeblaj unu de alia. - O mare cantitate de cuvinte va deveni imposibila de a distinge unul de altul în scris.

  Nediferencigeblaj se referă/este legat gramatical cu/de multo, dar are terminația -J, deoarece conținutul său se referă foarte mult la vortoj. În principiu/De fapt, propoziția ar fi foarte ciudată, dacă s-ar spune nediferencigebla fără J, deoarece următoarea expresie unu de alia dă impresia mai multor persoane. Compară cu acest exemplu: O uriașă cantitate mare de cuvinte devine complet inutilă prin învățare.

În loc de multo și malmulto, se preferă formele adverbiale multe și malmulte.

Adverbe de cantitate

Adverbele/cuvintele de cantitate se folosesc adesea în propoziții ca un substantiv în rolul unui subiect, ccomplement/obiect etc. Practic, este vorba aproape doar demulte, sufiĉe, kelke și variante ale acestora. Această utilizare de kelke este foarte rară, totuși în zilele noastre:

 • En la kelo troviĝas multe da rubaĵoj. - În pivniță se găsește o cantitate de gunoi.

  Multe este subiectul. Se poate spune și multo da rubaĵoj.

 • El ŝia buŝo eliris kelke da perloj kaj kelke da diamantoj. - Din gura ei au ieșit câteva perle și câteva diamante.

  Cele două kelke sunt subiecte de la a ieși. S-ar putea spune kelko da perloj / diamantoj, dar kelko nu este aproape niciodată folosit. În zilele noastre se folosește de cele mai multe ori/în cea mai mare parte kelkaj: kelkaj perloj, kelkaj diamantoj

 • La riĉulo havas multe da mono. - Bogatul are mulți bani.

  Multe este complementul, dar nu poate primi terminația -N erhalten, deoarece/pentru că este un adverb.

 • Mi havas sufiĉe da laboro. - Eu am destul de muncă.

Analog pot fi folosite și adverbele drept cuvinte care reprezintă o cantitate.

 • Ĉu vi scias, kiom estis da mortigitoj? - Tu știi câți uciși erau?

  Kiom este subiectul lui estis.

 • Prenu tiom da mono, kiom vi volas. - Ia câți bani vrei.

  Tiom și kiom sunt complement directe.

 • Pri tiom da feliĉo mi eĉ ne sonĝis, kiam mi estis ankoraŭ la malbela anasido! - La așa mult noroc nu visasem, când eram încă rațuşca cea urâtă.

  Tiom este un complement introdus de pri.

 • Restas ankoraŭ iom da problemoj. - Mai rămân câteva probleme.

  Iom este subiectul.

 • Observu pli da ordo! - Păstrează mai mult ordinea!

  Pli este un complement.

 • Tro da kuiristoj kaĉon difektas. - Prea mulți bucătari strică mâncarea.

  Tro este subiectul.

Dacă după un cuvânt de cantitate adverbial urmează o expresie da , acesta poate da impresia că adverbul nu este cuvântul de bază, ci că substantivul expresiei ulterioare da este cuvântul principal . De la aspectul de conținut, expresia 1}da este, de fapt, mult mai importantă, dar din punct de vedere gramatical, adverbul este cuvântul principal. Cu toate acestea, dacă cuvânt de cantitate adverbial + expresia da au o descriere, descrierea este de obicei legată de/se referă la expresia da, chiar dacă nu reprezintă cuvântul principal: Multe da akvo estis verŝita sur ĝin. Dar dacă expresia da lipsește, descrierea se poate referi doar la adverb și, prin urmare, trebuie să folosească/utilizeze forma E: Multe estis farite.

Adjective de cantitate în locul adverbelor de cantitate

Adesea se poate înlocui un cuvânt/adverb de cantitate adverbial cu un cuvânt de cantitate adjectival. În acest caz, substantivul expresiei da devine un cuvânt principal și da dispare:

 • En la subtegmento troviĝas multaj malnovaj vestaĵoj....multe/multo da malnovaj vestaĵoj. - În pod se găsesc multe haine vechi. ≈ ... multe /o cantitate de haine vechi.
 • La riĉulo havas multan monon....multe/multo da mono. - Bogatul are mulți bani ≈ ...mulți/o cantitate mare/mulțime de bani.

Există, cu toate acestea, o diferență fină/subtilă. Multaj și kelkaj se folosesc o singură dată pentru împrejurări individuale, speciale/separate, pentru o masă care nu poate fi distinsă/nediferențiată. Multe și kelke sunt utilizate numai pentru o masă care nu poate fi deosebită/diferențiată/distinsă. Așadar/deci, nu se poate spune: Kelke da homoj sentas sin la plej feliĉaj, kiam ili vidas la suferojn de siaj najbaroj.Trebuie să se spunăKelkaj homoj... pentru că este vorba de simțirea sentimentul fiecărui om/fiecărei persoane în detaliu.

Grad și cantitate

Gradul și cantitatea sunt lucruri diferite, dar uneori se apropie.

Tre și multe

 • tre = "in grad ridicat, cu mare intensitate/putere"
 • multe = "în cantitate mare, cu durată lungă, frecvent repetată"

Cu adjective și adverbe, aproape întotdeauna se folosește tre, dar puteți folosi multe dacă este vorba univoc/clar o cantitate sau o frecvență. Verbele se utilizează cel mai frecvent multe, deoarece este vorba în mod normal/de obicei despre cantități și frecvențe, dar de asemenea se folosește tre dacă este vorba despre dimensiune/amploare scară sau intensitate:

 • Ĝi estas tre bona. - Este foarte bine.
 • Tie troviĝas tre grandaj domoj. - Acolo se găseau case mari.
 • Mi tre ŝatas Berlinon. = Mi intense ŝatas Berlinon. - Îmi place Berlin foarte mult.= Îmi place extraordinar Berlin-ul .
 • Mi tre amas ŝin. = Mi intense amas ŝin. - Eu o iubesc foarte mult. = Eu o iubesc extraordinar.
 • Mi havas multe da mono. - Eu am mulți bani.
 • Ŝi multe pensis pri tio. = Ŝi longe pensis pri tio. - Ea s-a gândit mult la aceasta.= Ea s-a gândit multă vreme la aceasta.
 • Kiu multe parolas, ne multe faras. - Cine vorbește mult, nu face multe.
 • Li tre multe helpis al mi. - El m-a ajutat foarte mult.

  Tre descrie multe. Multe descrie helpis.

Pentru a descrie pli și tro , se folosește multe:

 • Ĝi estis multe pli granda ol antaŭe. - El era cu mult mai mare decât înainte.
 • Ĝi fariĝis multe tro nigra. - A devenit mult prea negru.

Kiel și tiel

Cuvintele de tabel kiel și tiel arată nu numai modul, ci și anvergura/dimenisunea/amploarea. Se utilizează în aceleași locuri unde tre ar putea fi utilizate:

 • Vi estas tiel bela, tiel bona kaj tiel honesta, ke mi devas fari al vi donacon. - Tu ești așa frumoasă, bună și onestă că trebuie să-ți fac un cadou.

  Se poate spune tre bela, tre bona și tre honesta.

 • La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo. - Noaptea era așa întunecată, ca nu puteam sa vedem nimic, nici în fața nasului nostru.

  Se poate spune: sehr dunkel.

Kiom și tiom

Cuvintele de tabel kiom și tiom indică/arată cantitatea. Ele se folosesc acolo unde se pot folosi multe :

 • Mi volas tiom da terpomoj, kiom mi povas porti. - Aș dori atât de mulți cartofi câți pot sa duc.

  Se poate spune: volas multe și povas porti multe.

 • Ŝi tiom laboris, ke ŝi fariĝis ĉefo de la firmao. - Ea a muncit atât de mult că a devenit șefa firmei.

  Se poate spune: multe laboris.

Înainte de multe, se preferă adesea tiom, pentur că/deoarece multe este un cuvânt de cantitate: Nun li estis ja riĉa, havante tiom multe da mono.Fie ... havante tiel multe da mono. sau ...havante tiom da mono.

"Tiom-kiom-ism"

Kiom și tiom se folosesc ocazional pentru a exprima dimensiunea mai degrabă decât kiel și tiel dacă se dorește să se acentueze ceva puternic. Este perfect/complet în regulă. Cu toate acestea, unii esperantiști folosesc sistematic doar kiom și tiom în loc de kiel și tiel pentru a exprima anvergura/amploarea/dimensiunea ca și când ar accentua/sublinia permanent, de ex:.Mi estas tiom forta, kiom vi. Compară cu propoziția din Fundamento :Mi estas tiel forta, kiel vi. Acest "tiom-kiom-ism" "nu corespunde în niciun mod Fundament și utilizării/folosirii lui Zamenhof. În plus, tiom-kiom- își pierd capacitatea de a folosi tiom și kiom cu scopul de accentuare/a accentua.

Înapoi mai sus