Mergi la conținut

Substantivele sunt nume, respectiv denumiri ale lucrurilor, concrete, abstracte, ale oamenilor, animalelor, fenomenelor, acțiunilor, însușirilor, speciilor samd. Substantivele au in Esperanto terminația O:

 • tablo - masă = numele unui obiect concret (un substantiv concret)
 • hundo - câine = numele unei specii de animale
 • saĝo - deșteptăciune, înțelepciune = numele unei calități, însușire
 • amo - iubire = numele unui sentiment
 • kuro - alergare, cursă = numele unei acțiuni
 • martelado - ciocănitură = numele unei acțiuni de durată
 • Petro - Peter = numele unei persoane
 • Jokohamo - Yokohama = Numele unui oraș

După terminația de substantiv O, o terminație J poate urma pentru plural sau pentru terminația de acuzativ N . Puteți pune și ambele, totuși întotdeauna J stă înainte de N:

tabloj tablon tablojn
hundoj hundon hundojn

Se poate înlocui O substantivizat printr-un Apostrof, dar numai când nu urmează nici J, nici N: hund'hundo, saĝ'saĝo, am'amo, kur'kuro, Jokoham'Jokohamo.

Folosirea substantivelor

Substantivele, sau mai exact părțile de propoziție cu substantive ca un cuvânt principal, acționează/are rol în primul rând în propoziții ca subiect, complement, adjectiv sau Vokativ, dar pot funcționa și ca o descriere suplimentară sau descriere predicativă a unui alt cuvânt:

 • La bona virino trankviligis sian soifon. - Omul bun și-a potolit setea.

  Partea de propoziție la bona virino al cărui cuvânt principal este substantivul virino are rol de subiect.

 • Mi vidas leonon. - Eu văd un leu.

  Substantivul leonon are rol de obiect/complement direct ( și are o terminație de acuzativ N).

 • Ludoviko, donu al mi panon. - Ludovic, dă-mi pâinea.

  Partea de propoziție Ludovic are rol de vocativ.

 • Sur la fenestro kuŝas krajono kaj plumo. - Pe fereastră este un creion și o pană/peniță.

  Partea de propoziție substantivată sur la fenestro are rol de complement de loc (și de aici are o prepoziție de loc sur).

 • La dentoj de leono estas akraj. - Dinții unui leu sunt ascuțiți.

  Partea de propoziție de leono are rol ca o completare care indică posesia a părții de propoziție substantivate la dentoj (și are de aici prepoziția de).

 • Mi estas muzikisto. - Eu sunt muzician.

  Substantivul muzikisto are rol de descriere predicativă a subiectului mi.

Substantive elementare

Unele dintre cuvintele elementare în Esperanto se pot comporta in propoziție ca substantivele, deși nu au nicio termninație O. Asemenea/astfel sunt pronumele personale, {3 cuvintele de tabiel în U și O4}, numele literelor Esperanto, numeralele și cuvântul elementar ambaŭ.

Și adverbele care determină cantitatea pot fi folosite substantival.

Substantive/nume proprii

Numele proprii complent esperantizate au întotdeauna o terminație O: Anno, Petro, Teodoro, Mario ... Chiar și numele proprii non-esperanto sunt substantive, dar de obicei nu au nicio terminație O: Anna, Peter, Theodore Roosevelt, Marie Curie, Deng Xiaoping. La aceste nume, se poate omite terminația de acuzativ N, chiar dacă rolul de propoziție o cere. Pentru mai multe detalii, vezi/consultă explicațiile la terminația N.

Înapoi mai sus