Mergi la conținut

AĈ = « de proastă calitate, inutilitate, fără valoare ».

 • domodomaĉo = casă în stare proastă, vetustă și dărăpănată
 • ĉevaloĉevalaĉo = cal prost, fără valoare
 • babilibabilaĉi = a conversa într-o manieră proastă, răutăcioasă
 • aĉa = de proastă calitate, nepotrivit, fără valoare (inferior)

AD = "acțiune de durată".

 • uzouzado = utilizare/întrebuințare de durată, regulată
 • vizitivizitadi = a vizita des, în mod regulat
 • konstruo = acțiunea de construire, modul de construire, ceva construit (=construcție) → konstruado = acțiunea de durată a construirii (=construire)
 • martelo (=ciocan, instrument) → marteli = a bate cu un ciocan (=a ciocăni) → martelado = acțiunea de durată a ciocănitului (=ciocănitul)
 • reĝo (regele) → reĝi = a domni ca un rege (a domni) → reĝado = acțiunea (de durată) a domniei (=domnia)

Dacă s-ar dori să arătați că este vorba de o acțiune, dar nu este dorită semnificația AD continuă, ar trebui să utilizați un alt radical al acțiunii fără sensul persistenței/duratei sau să vă exprimați total altfel/în mod diferit: martelado (bătutul cu ciocanul) → martelbato = o lovitură de ciocan; brosado (periaj) → brostiro = o mutare/tragere prin frecarea cu peria (= tragerea periei).

AĴ = "ceva concret".

 • belabelaĵo = un obiect (concret) extrem de frumos, concretizarea frumuseții (=un lucru frumos)
 • utilautilaĵo = un obiect (concret) care este util.
 • dolĉadolĉaĵo = ceva care este caracerizat printr-un gust dulce (o bonboană samd) (=dulce)
 • novanovaĵo = un obiect care tocmai a apărut, ceva care tocmai s-a întâmplat (nou)
 • farifaraĵo = ceva care a fost făcut, se face sau se va face
 • desegnidesegnaĵo = o imagine desenată (desen)
 • kreskikreskaĵo = ceva ce crește, plantă
 • kovrikovraĵo = ceva cu care te acoperi (cuvertură/pătură)
 • amuziamuzaĵo = ceva, cu care te poți amuza (ceva vesel)
 • havihavaĵo = proprietate, bun, stare
 • trinkitrinkaĵo = ceva ce se poate bea (băutură)
 • konstruo =acțiunea de construire, modul de construire, ceva construit (=construcție) → konstruaĵo = ceva construit (de obicei, o casă) (=clădire)
 • lignolignaĵo = ceva de lemn
 • araneoaraneaĵo = pânză de păianjen
 • azenoazenaĵo = prostie, lucru stupid
 • ĉirkaŭĉirkaŭaĵo = spațiu/loc/regiune în jurul a ceva (împrejurime)
 • postpostaĵo = fund, dos,
 • sen sencosensencaĵo = un lucru căruia îi lipsește sensul (nonsens)
 • kokidokokidaĵo = mâncare din pui
 • ovoovaĵo = mâncare cu/din ouă
 • glacioglaciaĵo = dulce dintr-o cremă înghețată
 • aĵo = un lucru concret (aspect nedefinit)

Uneori se poate adăuga un sufix de participiu pentru o exactitate/precizie mai mare: draŝataĵo (cerealele care sunt treierate), draŝitaĵo draŝotaĵo (cerealele care trebuiau să fie treierate), brulantaĵo (ceva ce/care arde), brulintaĵo (ceva care a ars). Cu toate acestea, un simplu cuvânt AĴ este de obicei suficient.

AN

AN = "un membru al unui grup, un locuitor al unui loc, un inițiat, o persoană care aparține unui loc" samd.

 • kluboklubano = un membru al unui club
 • EŭropoEŭropano = un locuitor al Europei (european)
 • IndonezioIndoneziano = un locuitor al Indoneziei (Indonezian)
 • vilaĝovilaĝano = un locuitor al unui sat (sătean)
 • IslamoIslamano = unul care a crescut cu Islam (musulman)
 • respublikorespublikano = un susținător al ideii, că un stat trebuie să fie o republică, membru al unui partid, care se consideră republican
 • ŝipoŝipano = un om care lucrează pe un vapor (membru al echipajului)
 • estraroestrarano = un membru al comitetului de conducere (membru al comitetului)
 • sama landosamlandano = un locuitor al aceleași tări (compatriot/conațional)
 • ano = un membru al unei societăți, al unui partid, al unei familiii, unei biserici samd.; aniĝi = a deveni membru, a adera la un grup (=a adera)

AR

AR ="totalitatea sau ansamblu multor obiecte asemănătoare ".

 • homohomaro =fiecare om pe lume, întreaga rasă umană (omenirea)
 • birdobirdaro = toate păsările din lume sau dintr-o regiune (=stol de păsări)
 • gazetogazetaro = toate ziarele într-o regiune (=presă)
 • verkoverkaro = toate lucrările unui artist
 • estroestraro = un grup ales ca lider al unei organizații (=comitet de conducere)
 • arboarbaro = un loc cu mulți copaci care cresc în același timp (=pădure)
 • harohararo = tot părul de pe capul cuiva (=păr)
 • ŝafoŝafaro = toate oile ale unui proprietar sau la un loc (=turma de oi)
 • meblomeblaro = toate piesele de mobilier ale unei camere/apartament/casă
 • altaj montojaltmontaro = un masiv sau un lanț muntos (munți înalți)
 • vortovortaro = o carte cu o listă de cuvinte și explicații despre acestea (dicționar)
 • horohoraro = un tabel cu ore, in care se întâmplă ceva special (orar)
 • ŝtupetoŝtupetaro = o scară
 • vagonovagonaro =vagon, tren
 • aro = un grup, colecție, cârd samd.

ĈJ

ĈJ se folosește pentru alcătuirea numelor masculine de alint. Înainte de ĈJ se folosește forma abreviată a numelui. De obicei se păstrează aproximativ 1-5 litere:

 • JohanoJohanĉjo sau Joĉjo
 • VilhelmoVilhelĉjo, Vilheĉjo, Vilĉjo sau Viĉjo
 • papagoPapĉjo (formă afetuoasă a unui papagal masculin)
 • PatroPaĉjo
 • OnkloOĉjo
 • FratoFraĉjo

ĈJ, precum și NJ, este un sufix special, pentru că/deoarece nu începe cu o vocală și radicalul cuvântul poate fi abreviat înaintea lui. Ocazional, ar putea fi posibil să adăugăm mai întâi sufixul UL, dacă asta ar ajuta la o mai bună formă de pronunțare: PetroPetruloPetruĉjo, etc. Cu toate acestea, acest lucru nu este tradițional, probabil nu este nici complet logic, dar când este vorba despre nume de alintare nu sutn importante nici tradiția, nici logica, nici gramatica riguroasă. De fapt, se pot crea nume de alintare complet după dorință/la alegere. (de ex. prin împrumuturi din altă limbă).

EBL

EBL ="poate fi făcut". EBL poate fi folosit numai la verbele tranzitive:

 • manĝimanĝebla = așă. că poate fi mâncat(=comestibil)
 • nombrinombrebla = așa că poate fi numărat (=numărabil)
 • malhavimalhavebla = așa că se poate dispensa, nenecesar (=dispensabil) → nemalhavebla =așa că nu se poate dispensa(=indispensabil)
 • komprenikompreneble = așa că oricien poate înțelege, autolămuritor, de la sine înțeles (=în mod inteligibil) (adesea ca folosit ca prescurtare pentru memkompreneble bineînțeles)
 • esperiespereble = ceea ce se poate spera (=de sperat/să sperăm)
 • supozisupozeble = ceea ce se poate presupune (=probabil)
 • eble = "poate fi" (=posibil); eblo = ceva ce poate fi posibil (=posibilitate); ebleco = însușirea a ceva ce este posibil (=posibilitate)

Uneori se folosește EBL (ca și IND și END) în spatele verbelor, care în mod normal sunt intranzitiv, care ar putea avea și un complement direct:

 • iriirebla = astfel creat că se poate traversa , accesibil
 • loĝiloĝebla = astfel făcut că poate fi locuit, (=locuibil)

În mod normal se spune iri sur/laŭ vojo (a merge pe un drum/de-a lungul unui drum) și loĝi en domo (a locui într-o casă), dar și iri vojon și loĝi domon sunt corecte, dar și foarte rare

EC

EC ="consistență sau stare (a cuiva sau ceva)". EC indică mereu ceva abstract (consistență/strucutură sau stare).

 • bono = ideea abstractă a binelui → boneco = bun ca starea a ceva sau a cuiva (bunătate)
  • Vi estos kiel Dio, vi scios bonon kaj malbonon. - Tu vei fi precum Dumnezeu, tu vei ști Binele și Răul.
  • Ili admiris la bonecon de lia ago. - Ei admirau bunătatea vârstei lui.
 • ruĝo = culoarea roșie → ruĝeco = starea este roșu (=roșeață)
  • Ŝiaj blankaj vangoj estis kolorigitaj de freŝa ruĝo. - Obrajii ei albi erau colorați cu un roșu proaspăt.
  • La ruĝeco de ŝiaj vangoj malkaŝis ŝiajn sentojn. - Roșeața obrajilor ei releva sentimentele ei.
 • longo = dimensiune orizontală (tot ce e concret are o oarecare lungime) → longeco = însușirea de a fi lung, a avea o mare lungime
  • Ni mezuris la longon de ĝiaj kruroj, kaj trovis, ke ili estas tre mallongaj. - Noi am măsurat lungimea picioarelor lui și am am aflat că sunt foarte scurte.
  • La longeco de ĝiaj kruroj tre surprizis nin. - Lungimea picioarelor lui ne-a suprins tare.

   Picioarele sunt în mod surpinzător lungi.

 • rapido = viteză reală, distanță parcursă într-un anumit timp→ rapideco = însușire/calitate a ceva care merge foarte repede (=rapiditate)
  • La rapido de la aŭto estis nur 20 kilometroj en horo. - Viteza mașinii a atins doar 20 km pe oră.
  • La aviadilo pasis kun fulma rapideco. - Avionul a trecut ca fulgerul.
 • homohomeco = calitatea naturală a omului, umanitate
 • granda animograndanimeco = însușirea de a avea un suflet mare 9 nobil) (=mărinimie)
 • korektokorekteco = însușirea de a fi corect (=corectitudine)
 • unuunueco = însușirea de a fi unul (=uniformitate)
 • unuaunuaeco = însușirea/ calitatea de a fi primul
 • estontaestonteco =timpul viitor. Forme precumestonto indică în mod normal asupra unei persoane, ca toate participiile cu o terminație O , dar uneori se folosește estonto ca o abreviere/prescurtare pentruestonteco (viitor).
 • pasintapasinteco = timpul trecu (=trecut)
 • infanoinfaneco = însușire a vârstei copilpriei, (=copilărie)
 • eco = calitate

Ocazional, CE este folosită în mod ilogic de influența limbii naționale: Bedaŭrinde mi ne havas la eblecon ĉi fari. De fapt, nu este vorba deloc de o însușire/proprietate (ebleco) eblo (sau eventual/posibil eblaĵo). Spune ca Zamenhof: În cazul în care variați între eblo și ebleco, alege una eblo, deoarece include sensul/înțelesul ebleco și eblaĵo și, prin urmare, eblo nu prezintă niciodată o alegere greșită.

EC poate fi utilizat și cu terminațiile -A sau -E (sau verbale). Asemenea forme au în mod normal sensul de "asemănător/similar, care arară asemănător, în mod asemănător ca":

 • ligneca papero = Hârtie, care amintește de lemn
 • Ni havas amikecajn rilatojn kun ili. = Ni rilatas kvazaŭ ni estus amikoj. - Noi avem relații prietenești cu ei. = Raportul nostru corespund celui al prietenilor.

Câteodată/ din când în când, pentru claritate, este posibilă utilizarea compozițiilor cu ŝajna, simila, maniera oder stila . Formulele cu ... eca uneori înseamnă, de asemenea, "referitor la o astfel de însușire/proprietate în ceea ce privește proprietatea respectivă/în cauză": patreca testo = testul de paternitate, test pentru a determina dacă cineva este tatăl.

EG

EG ="în mare(cea mai mare) măsură, de mare (cel mai mare) nivel ".

 • domodomego = casă (foarte) mare
 • varmavarmega = foarte cald, fierbinte
 • bonebonege = foarte bun, măreț
 • kriikriegi = a țipa foarte tare, a răcni
 • ŝatiŝategi = a plăcea foarte mult
 • dankon!dankegon! = mulțumesc mult/din inimă!
 • tretreege = foarte tare, extrem
 • pordopordego = poartă; intrarea principală a unei case, curți , unui oraș.
 • grandagrandega = extrem de mare, uriaș
 • piedopiedego = picior mare, gros; labă
 • manĝimanĝegi = a mânca lacom sau peste măsură, a înfuleca
 • ege = foarte tare, intensiv, extrem, rău

EJ

EJ =" Loc, spațiu cu un anumit scop". Ceea ce se găsește înainte de EJ, este mereu ceea ce se găsește într-un loc sau acolo are loc .

 • lernilernejo = școală. loc destinat învățării
 • dormidormejo = dormitor
 • elirielirejo = ieșire; loc (în mod normal, o ușă), prin care se părăsește o clădire sau un ținut/teren
 • redaktiredaktejo = redacție (ca loc, nu ca grup de redactori (redaktaro))
 • akceptiakceptejo = Recepție; loc, unde se primește (într-un hotel, la un congres s.a)
 • necesanecesejo = Toaletă, WC; loc pentru numite acțiuni necesare, care nu s-ar dori descrise în mod direct
 • preĝipreĝejo = Casa de rugăciune, loc de rugăciune și alte acte religioase. Cuvântul preĝejo se folosește/este folosit în mod tradițional în primul rând pentru bisericile creștine, în timp ce pentru credincioșii altor religii se preferă noțiuni/termeni speciali: moskeo (moschee), sinagogo sinagoga templo (templu) și altele Preĝejo, cu toate acestea, poate fi folosit pentru orice tip de religie. Pentru bisericile creștine există și cuvântul special kirko, care este întrebuințat/folosit foarte rar. Cea mai simplă modalitate este de a preciza/specifica: Kristana preĝejo, Islama preĝejo, Hinduisma preĝejo etc.
 • ĉevaloĉevalejo = grajd de cai
 • malliberomalliberejo = închisoare
 • librolibrejo = librărie (o colecție de cărți, respectiv bibliotecăbiblioteko)
 • rizorizejo = loc (câmp), unde se cultivă orez
 • herboherbejo = pajiște; loc pe care crește mai ales iarba (nu copaci, samd.)
 • tajlorotajlorejo = croitorie; loc, unde lucrează un croitor.
 • ministroministrejo = minister; clădirea de birou a unui ministru
 • 1}malsanulo → malsanulejo = spital; loc, unde se îngrijesc și se vindecă bolanvii (= hospitalo)
 • TTT (Tut-Tera Teksaĵo, elparolu "to to to"; WWW, World Wide Web) → TTT-ejo ("to-to-to-ejo") = server web, website
 • ejo = loc (cu un anumit scop)

Dacă este o fabrică sau ceva asemănător/similar, este de preferat să se utilizeze compoziții mai clare: tabakfarejo = "locul în care se fac țigarete și alte produse din tutun" ŝtalejo sau ŝtalfabriko = fabrică de oțel, gisejo sau gisfabriko = turnătorie.

EM

EM ="Negație la ceva".

Cuvintele EM arată cel mai mult, că ceva tinde de la natura lui adesea sau de durată spre o acțiune:

 • timitimema = înclinat spre a avea teamă, adesea timorat, fricos
 • manĝimanĝema =înclinat spre mâncare ; mâncăcios
 • komprenikomprenema = înțelegător
 • venĝivenĝema = căutând răzbunare, răzbunător
 • purapuri = a fi curat → purema = curat

Uneori se folosește EM pentru o dorință mpmentană sau spontană,sau pentru o nevoie tranzitorie:

 • Ŝi sentis fortan manĝemon. (= ... fortan malsaton.) - Ea a resimțit o pierdere puternică a poftei de mâncare. (= ... foame puternică.)
 • Subite li fariĝis terure dormema. (= ... terure dorme laca.) - Brusc el a avut o enormă nevoie de somn. (= ... a devenit groaznic de obosit și somnoros.)

Alternativ se poat folosi în locul cuvintelor compuse vola bilden: manĝivola, venĝovola. Dar, in mod normal ajunge EM.

La unele cuvinte EM dovedește o capacitate:

 • produktiproduktema = în situația de a produce mult, productiv
 • kreikreema = în situația de a crea mult, creativ

Se poat alcătui și cuvinte compuse cu povakapabla : produktipova, kreokapabla. EM este totuși, în mod normal, suficient .

La unele cuvinte EM înseamnă, că cineva prin natura lui se află/găsește sub amenințare a ceva, riscă prin ceva:

 • erarierarema = inclinat spre erori/greșeli, supus greșelii
 • mortimortema = muritor

Uneori se formează cuvinte EM, care nu provin de la un verb:

 • gastogastema = ospitalier
 • la sama seksosamseksema = homosexual

Gastema poate, prin urmare, să fie înțeleasă ca "a fi cu plăcere musafir/oaspete". Dacă nu este vorba despre acest sens, se poate prefera compozițiile cu ama: gastama = "iubind musafirii/oaspeții", samseksama = "iubind același gen". Pe de altă parte, dacă AM pare prea puternică sau inadaptată, EM poate fi alegerea mai bună.

Cuvintele EM au, de cele mai multe ori o terminație A, dar pot avea orice terminație. La termninația O, s-a adăugat sufixul EC, de obicei, mai devreme:manĝemeco, timemeco și altele asemenea. EC nu este, totuși în mod normal/de obicei necesară. Este suficient manĝemo , timemo , etc. Înainte de sufixul UL se poate omite EM de multe ori dacă sensul este clar: timemulotimulo, drinkemulodrinkulo.

EM se folosește ca o rădăcină obișnuită: emo = negație momentană, ema = momentan negat.

END

END ="a trebui să fie făcut". Se poate folosi END numai la verbe tranzitive.

 • pagipagenda = de plătit, plătibil (ce e denumit trebuie plătit)
 • respondirespondenda =de răspuns ( ceea ce este denumit trebuie răspuns)

ER

ER = "o parte foarte mică a unei cantități, un întreg". ER este folosit atunci când ceva constă din multe particule similare. Ceea ce stă înainte de ER, desemnează întotdeauna întregul care formează particule:

 • sablosablero = grăunte de nisip
 • neĝoneĝero = fulg de zăpadă
 • monomonero = Monedă (Monede se numesc monbileto sau monpapero)
 • fajrofajrero = scânteie (o scânteie electrică se numește, de asemenea sparko)
 • ero = mică parte componentă

ER desemnează una dintre multele părți componente egale, abia/greu de distins, ale unui întreg. Atunci când vine vorba de bucăți diferite/disparate sau autonome, nu folosiți ER, ci PART: mondoparto (continent≈ kontinento continent), landparto (parte a pământului), korpoparto (parte a corpului), parto de libro(parte a unei cărți). Când vine vorba de o parte ruptă sau dărâmată dintr-un întreg, folosește PEC: Mi disŝiris la leteron kaj disĵetis ĝiajn pecetojn en ĉiujn angulojn de la ĉambro.

ESTR

ESTR ="Persoană, care dirijează și decide, maestru, șef". Ceea ce stă înainte de ESTR, este mereu locul unde persoana decide sau despre ce se decide:

 • ŝipoŝipestro = cel care decide pe un vas: căpitan
 • imperioimperiestro = titlu de conducător al unui imperiu; împărat
 • grupogrupestro = conducător al unui grup, conducător de grup
 • urbourbestro = conducător ales al unui oraș: primar
 • lernejolernejestro = conducătorul unei școli: conducătorul școlii, directorul școlii
 • centcentestro = ofițer care comandă o sută de soldați , centurion
 • estro = șef cu putere de decizie; președinte

ET

ET ="de mică(cea mai mică mărime, de mică(cea mai mică) mărime".

 • domodometo =casă (foarte) mică, căsuță
 • varmavarmeta = doar ceva cald, călduț
 • babilibabileti = a conversa puțin, a pălăvrăgi
 • iomiomete =puțin, doar puțin
 • 1}ŝtrumpo → ŝtrumpeto = ciorap scurt, șosetă
 • ridirideti = a râde ușor și fără zgomot: a zâmbi
 • patropatreto = tătic (și ca formă de alint)
 • manomaneto = mânuță; mână delicată/fină
 • eta = mic, scăzut ; etigi = a face mic, a slăbi; etulo = mic; persoană mică

Uneori se folosește ET ca prefix pentru a exprima un sens special:

 • burĝoetburĝo = mic-burghez ( în sens sociologic)
 • fingroetfingro = deget mic

ID

ID = "descendent, copil". Ceea ce stă înainte de ID steht, denmește mereu, ceea e provine de la copil.

În mod normal, ID-ul este folosit în/la cuvinte pentru animale. ID-ul descrie apoi animalul imatur tânăr al speciei respective/în cauză:

 • bovobovido = vițel
 • kokokokido = puișor
 • ranoranido = mormoloc
 • ido = pui

Uneori se folosește ID pentru o plantă tânără: arboarbido = copac tânăr.

La /în cuvinte pentru oameni, ID-ul denumește un copil, un descendent, fără a lua în considerare vârsta. Prin urmare, ID-ul este folosit în principal la/pentru titluri și nume istorice:

 • reĝoreĝido = fiul regelui
 • TimuroTimuridoj = Timurieni; descendenți din dinastia sultanuli Timur
 • IzraeloIzraelido = Israelit = Descendent al Israelului(vgl. Israelano = Locuitor al țării Israel)

Uneori ID se folosește ca model la numele de țări sau limbi:

 • landolandido = om care este născut într-o anumită țară; băștinaș/aborigen
 • LatinoLatinida lingvo = limbă roamnică; limbă care provine din latină

IG

IG ="acțiune de efect sau de cauză". Ceea ce se găsește în fața Ig, indică/denumește întotdeauna rezultatul acțiunii.

 • akraakrigi = a ascuți
  • Mi akrigas mian tranĉilon. - Eu ascuțit cuțitul meu/îmi ascut cuțitul.
 • longalongigi = a lungi
  • La kunveno devus esti mallonga, sed la multaj demandoj longigos ĝin. - Reuniunea trebuia să fie scurtă, numeroasele întrebări au prelungit-o.
 • pli longaplilongigi = a prelungi
  • Ni devis plilongigi nian viziton en Hindujo. - A trebuit ca noi să ne prelungim vizita în India.

Se poate face un verb IG de la o rădăcină cu semnificație de acțiune (care este, în mod normal/de obicei, un verb). Un asemenea/astfel de verb IG înseamnă atunci că cineva face ca cineva să efectueze acțiunea respectivă. Complementul/Obiectul unui astfel de verb IG este ceea ce ar fi fost subiectul verbului simplu.

Se poate deriva de la un verb intranzitiv:

 • sidisidigi = a face pe cineva să se așeze
  • Li sidigis sian infanon sur seĝon. - El și-a pus copilul pe un scaun.

Se poate deriva și de la un verb tranzitiv. Complementul direct unui asemenea verb IG este fie subiectul unui verb simplu sau complementul direct al aceluiași:

 • komprenikomprenigi = a face ceva cuiva inteligibil; a face pe cineva să înțeleagă; a acționa ca cineva să înțeleagă
  • Mi finfine sukcesis komprenigi lin, ke li devas iri hejmen. - Am reușit până la urmă să-l fac să înțeleagă, că trebuie să meargă acasă.
  • Mi ne povis komprenigi la ŝercon al li. - Eu nu am putut să-l fac să înțeleagă gluma.

Se poate forma și un verb IG dintr-o rădăcină de substantiv.

Un astfel de verb IG poate însemna determinarea obiectului de a deveni ceea ce desemnează cuvântul rădăcină sau poate însemna și că se dă complementului proprietatea desemnată de rădăcină sau ar putea însemna că se produce că complementul acționează într-un mod care se referă la rădăcină:

 • edzoedzigi = a căsători
  • Li edzigis sian filon al riĉa fraŭlino. - El l-a căsătorit pe fiul lui cu o domnișoară bogată.
 • pintopintapintigi = a face ceva ascuțit; a face într-un fel ca ceva să devină ascuțit
  • Se vi volas skribi, vi devas unue pintigi vian krajonon. - Dacă vrei să scrii, trebuie să ascuți mai întâi creionul.
 • flamoflamiflamigi = a aprinde/inflama/înflăcăra
  • Petro flamigis la fajron per forta blovado. - Petro a a aprins focul prin suflare puternică.

Se poate alcătui și un verb IG dintr-o expresie care conține o prepoziție:

 • en (la) domoendomigi = a se mișca în casă
  • Kiam komencis pluvi, ŝi rapide endomigis la infanojn. - Când a început să plouă, ea a adus repede copiii în casă.
 • sen vestosenvestigi = a lua cuiva hainele/ a dezbrăca
  • Janjo estis senvestigita kaj endormigita. - Janjo a fost dezbrăcat și adormit.

Antonimul lui sen ... igi poate fi exprimat teoretic prin intermediul kun ... igi , dar astfel de/asemenea cuvinte nu sunt folosite în mod normal, deoarece multe verbe simple au deja o astfel de semnificație maski = "kunmaskigi" , vesti = "kunvestigi" . În aceste cazuri, ca alternativă la sen ... igi , se poate folosi prefixul MAL fără IG: malvesti = senvestigi { } malmaski = senmaskigi . Senfortigi este mai mult sau mai puțin echivalent cu malfortigi . Antonimul/Opusul senfortigi este teoretic "kunfortigi" , dar acesta este un cuvânt inutil de greu. În schimb, spuneți/se poate spune simplu fortigi .

Se poate face un verb IG și de la o prepoziție sau dintr-un afix:

 • forforigi = a îndepărta, a înlătura
  • Per forta lesivo ŝi sukcesis forigi la nigrajn makulojn. - Cu un puternic detergent a reușit să îndepărteze petele negre.
 • alaligi = a adăuga
  • Ili baldaŭ discipline aligos siajn fortojn al tiu komuna granda armeo. - Ei își vor alătura curând într-un mod disciplinat forțele lor la această mare armată comună.

În cazul în care rădăcina nu descrie nicio însușire/proprietate și nicio acțiune, se poate oscila/varia de multe ori între un verb obișnuit, fără sufix sau un verb care se încheie cu IG. In multe cazuri, tradiția limbii a dat verbelor simple, o semnificație/un înțeles IG:konfuzo = confuzie/încurcătură → konfuzi =a provoca o confuzie/încurcătură, a încurca. La unele/câteva cuvinte forma cu IG este/obișnuită/uzuală/comună: grupogrupigi = a aduna în grupuri, a grupa. Uneori a rezultat de-a lungul timpului o diferență de sens între forma simplă și forma IG , ambele au sensuri/semnificații de caracter IG: kolorokolori = da culoare ceva a fi elementul de culoare; kolorokolorigi = face ceva colorat, a colora. Totuși, nu se poate cere ca toată lumea să facă întotdeauna aceste distincții fine/subtile. Cel puțin trebuie să accepți că cineva schimbă ocazional, de exemplu, kolori und kolorigi între ele. Ocazional, forma simplă are o semnificație care nu este ca IG: {lumolumi = a lumina lumi, a emite lumină; 1}lumo → lumigi = a face ceva strălucitor, face să strălucească. Uneori, ambele forme au aceeași semnificație: ordoordiordigi = a face/stabili ordinea în ordine, a pune în ordine, a aranja. În zilele noastre, în general, se preferă forma ordigi.

Adesea se adaugă un IG superfluu/redundant la un/unui verb care în mod normal nu are nevoie de el. Acest lucru poate fi tolerat, mai ales dacă oferă o mai mare claritate, dar, în general, se utilizează/utilizează formele convenționale. Nu întotdeauna formele sunt complet stabile. În unele cazuri, terminația IG poate să nu fie necesar deoarece forma simplă abia are un sens diferit. Apoi, în viitor, probabil va fi posibil să utilizați forma mai scurt fără IG. Adesea, ambele forme pot fi folosite în paralel fără o diferență semnificativă: loki/lokigi, arkivi/arkivigi, listi/listigi.

IG își face apariția, de obicei, cu un verb care se termină, dar poate avea și o terminație O, A sau E. Asemenea forme au aceeasi inteles al acțiunii ca forma verbală: akrigo = "ascuțirea (acțiunea de ascuțire), ascuțirea", akriga = "referitor la ascutirea, ascuțind" sidigo = "statul jos", sidige = "referitor la așezare, punând pe scaun", edzigo edziga = "legat de/referitor la procesul căsătoriei, -de căsătorie ...".

IG se folosește și ca rădăcină autonomă/independentă: igi=a acționa, ca cineva să realizeze o acțiune.

IĜ ="Trecerea la o nou[ stare, la un nou loc, la o nouă acțiune". Ceea ce stă înainte de IĜ indică întotdeauna rezultatul tranziției.

 • palapaliĝi = a deveni palid, a păli
  • Li paliĝis pro la ŝoko. - El a pălit de spaimă.
 • longalongiĝi = a se lungi
  • La tagoj longiĝas, printempo alvenas. - Zilele devin mai lungi, primăvara vine.
 • pli longaplilongiĝi = a deveni mai lung
  • Li asertas, ke post la vizito al la miraklisto lia kruro plilongiĝis. - El asigură că piciorul lui după vizita la taumaturg nu a devenit mai lung.

Un verb IĜ format dintr-un verb intransitiv indică trecerea la acțiunea respectivă/în cauză. IĜ este la/pentru un astfel de verb aproape sinonim cu prefixul EK . Uneori, aceste verbe IĜ poartă și nuanța semnificației că acțiunea se întâmplă singură sau că acțiunea se întâmplă involuntar:

 • sidisidiĝi = a se așeza
  • Li sidiĝis sur la sofo. - El s-a așezat pe canapea.
 • estiestiĝi = a deveni, a apărea, a începe să fie
  • Estiĝis kverelo inter ili. - A apărut o ceartă între ei.
 • mortimortiĝi = a muri, a deceda
  • Mia onklo ne mortis per natura morto, sed li tamen ne mortigis sin mem kaj ankaŭ estis mortigita de neniu; unu tagon, promenante apud la reloj de fervojo, li falis sub la radojn de veturanta vagonaro kaj mortiĝis. - Unchiul meu nu a murit de moarte naturală/din cauze naturale, dar nu s-a sinucis și nu a fost ucis de altcineva; Într-o zi, în timp ce se plimba/mergea pe lângă liniile de cale ferată, a căzut sub roțile unui tren care mergea și a murit/fost ucis.

   Deja un simplu morti arată trecerea (de la viață la moarte). Aici înseamnă IĜ, că moartea a sosit accidental.

Se poate forma, de asemenea, un verb IĜ- dintr-un verb tranzitiv. Un asemenea/astfel de verb IĜ- atunci nu are semnificația unei tranziții. IĜ atunci servește doar pentru a face verbul intransitiv pentru a schimba rolurile în propoziție:

 • malfermimalfermiĝi = a se închide
  • La knabo malfermis la pordon. - Băiatul a închis ușa.
  • La pordo brue malfermiĝis. - Ușa s-a închis cu zgomot.
 • turniturniĝi = a se roti
  • La knabo turnis sian kapon. - Băiatul și-a rotit capul.
  • La tero turniĝas ĉirkaŭ sia akso. - Pământul se rotește în jurul axei lui.
 • ruliruliĝi = a se deplasa prin rulare/rostogolire, a se rula de la sine
  • Kiu rulas ŝtonon, al tiu ĝi revenos. - Cine rostogolește o piatră, ea se va reîntoarce.
  • Ili rulis sian ĉaron. - Eu rulau căruciorul lor.
  • La vinberoj elpremite ruliĝadis sur la teron. - Stafidele se rostogoleau pe pământ.
  • La veturilo ruliĝis tre rapide. - Vehiculul rula foarte repede.

IĜ Verbele care provin dintr-un verb tranzitiv sunt adesea similare cu verbul pasiv. Diferența este că verbul IĜ indică faptul că acțiunea se petrece mai mult sau mai puțin prin ea însăși sau căun eventual autor/responsabil al acțiunii nu este de interes: Li estis naskita en Januaro. (El s-a născut în ianuarie.) O propoziție pasivă normală/obișnuită. Principalul focus/principala atenție cade/este aici pe acțiune care a produs un rezultat (din cauza formei IT). Li naskiĝis en Januaro. (El s-a născut în ianuarie.) Accentul/în punctul central se pune pe născut, pe copil, mai puțin pe femeia care naște, pe mamă.

Se poate construi, de asemenea, un verb IĜ-dintr-o rădăcină, care este, în mod normal/de obicei, un substantiv. Un astfel de verb IĜ poate însemna că subiectul devine ceea ce denumește rădăcina sau devine similar cu rădăcina cuvântului sau că suferă/i se intâmplă o acțiune care se descrie prin /de cuvântul rădăcină:

 • edzinoedziniĝi = a deveni soția cuiva
  • Ŝi edziniĝis kun sia kuzo. - Ea s-a căsătorit cu vărul ei (= a devenit soția acestuia)
 • pintopintapintiĝi = a se ascuți, a căpăta un vârf ascuțit
  • Malgraŭ liaj penoj la krajono ne pintiĝis. - În ciuda eforturilor lui creionul nu s-a ascuțit.
 • flamoflamiflamiĝi = a se aprinde, inflama
  • Ligno fendita facile flamiĝas. - Lemnul tăiat se aprinde ușor.

Se poate, de asemenea, să se alcătuiască/formeze un verb IĜ dintr-o expresie cu prepoziție. Sensul exact depinde de prepoziție. Dacă, de exemplu, prepoziția este legată de locație sau direcție, IĜ înseamnă "a se deplasa/muta, a merge, a schimba loc/urile":

 • en domoendomiĝi = a veni într-o casă
  • Kiam la fulmotondro komenciĝis, ni tuj endomiĝis. - Când a început furtuna, am mers imediat în casă.
 • a se dezbrăca, a-și da hainele jos
  • Senhonte mi senvestiĝis antaŭ ili. - Fără rușine m-am dezbrăcat în fața lor.

Se poate forma un IĜ-Verb și dintr-o particulă sau un afix:

 • alaliĝi = a adera, a se înscrie, a se adăuga
  • Al lia antaŭa embaraso aliĝis nun iom da konfuzo. Ĉu vi jam aliĝis al la kongreso? - La încurcătura lui precedentă s-a adăugat o nouă confuzie. Te-ai înregistrat deja pentru Congres?
 • senseniĝi = a se elibera de ceva, a scăpa de ceva
  • Mi ne plu eltenas ilin, ni devas seniĝi je ili. - Eu nu-i mai pot suporta, trebuie să ne eliberăm de ei.

IĜ apare în mod obișnuit cu o terminație, poate avea și terminațiile O, A oder E. Asemenea forme denumesc aceeași sens/semnificație a acțiunii ca forma verbului: akriĝo = "acțiunea de ascuțire", akriĝa = "care are calitatea de se ascuți", sidiĝo = "acțiunea de a se așeza", sidiĝe = "referitor la ascuțire, a deveni asscuțit", edziĝo = "căsătoria (din perspectiva mirelui)", edziĝa = "raportat la căsătorie (din perspectiva mirelui)", unuiĝo = "acțiunea de a se uni, unirea".

Uneori, un cuvânt IĜ cu o terminație O poate indica și rezultatul unei tranziții: Unuiĝo Franca por Esperanto(numele unei uniuni). Dio nomis la sekaĵon Tero, kaj la kolektiĝojn de la akvo Li nomis Maroj. (Dumnezeu a numit Pământul Uscat și adunarea de ape el a numit-o Mare).

IĜ se folosește și ca o rădăcină obișnuită/tradițională a cuvântului: iĝi =fariĝi (a deveni).

IL

IL = "instrument, aparat, mijloc".

 • segi (sägen) → segilo (Säge) = Instrument/unealtă pentru tăiere
 • fosi (a spăa) → fosilo (lopată) = intrument pentru săpat
 • kudri (nähen) → kudrilo (Nähnadel) = instrument ascuțit pentru cusut
 • tondi (a tăia, a tunde) → tondilo (foarfecă) = instrument pentru tundere (care este alcătuit din două lame de cuțit)
 • ŝlosi (a închide) → ŝlosilo (cheie) = Instrument, care se rotește într-un lacăt pentru deschidere sau închidere
 • manĝi (a mânca) → manĝilo (tacâmuri, vase) = instrument pentru mâncare (farfurie, lingură, furculiță, bețișoare, pahar sau ceva similar )
 • sonori (a suna, a răsuna) → sonorilo (clopot, sonerie) = Instrument sonor, răsunător
 • presi (a tipări) → presilo (presa/mașină de tipărit) = mașină de tipărit cărți, reviste samd.
 • komputi (a calcula) → komputilo (computer, calculator) = aparat (electronic) pentru prelucrare de informații și calcule rapide
 • aboni (abonnieren) → abonilo (formular de abonament) = formular cu care se poate incheia/face un abonament.
 • aliĝi (a înscrie/ a anunța) → aliĝilo (formularul de înregistrare) = formular pe care îl puteți utiliza pentru a vă înscrie la/pentru ceva (de ex. la un congres)
 • kuraci (a vindeca) → kuracilo (remediu, medicament) = orice remediu care servește vindecării (de exemplu, un medicament)
 • ilo = instrument, ajutoare; ilaro = echipament, colecție de unelte sau mijloace de lucru

Sufixul IL are un înțeles foarte general. Pentru a se exprima mai exact, se pot alcătui/forma îmbinări/compoziții cu alte rădăcini, de exemplu: presmaŝino (presă/mașină de tipărire), transportaparato (dispozitiv de transport), vendaŭtomato . Adesea, totuși, forma simplă a IL este suficientă.

În câteva(puține) cuvinte IL, elementul de acțiune este omis. Ceea ce stă înainte de IL nu înseamnă numai o acțiune, ci, de exemplu, rezultatul unei acțiuni: fajrofajrilo= instrument pentru a face foc (nu "instrument pentru ardere")

IN

IN = "sexul feminin". Sufixul IN poate fi folosit numai cu ceva ce poate avea un gen, așadar om sau animal. IN oferă noțiunii/termenului sens feminin (și, dacă e cazul/eventual, înlătură sensul masculin).

De cele mai multe ori se adaugă un IN la cuvânt, care are un sens masculin/o semnificație. Cuvântul primește apoi în locul acestuia un sens feminin:

 • patro (tată) → patrino (mamă) = femeie care a născut deja/a dat deja naștere unui copil
 • viro (bărbat) → virino (femeie) = persoană feminină adultă
 • knabo (băiat) → knabino (fată) = persoană tânără feminină
 • avo (bunic) → avino (bunică) = mama unui tată sau a unei mame
 • reĝo (rege) → reĝino (regină) = femeie care domnește ca o regină, soția unui rege

De asemenea, se poate adăuga IN la un cuvânt care este neutru din punctul de vedere al genului, dar acest lucru este mult mai puțin obișnuit/apare rar. Cuvântul neutru din punctul de vedere al genului capătă/primește apoi sensul feminin:

 • homo (Mensch) → homino = femeie
 • aŭtoro (Autor) → aŭtorino (Autoare) = autoare/ femeie
 • pasaĝero (Pasager) → pasaĝerino (Pasageră) = pasageră
 • besto (animal) → bestino = animal feminin
 • mortinto (mort) → mortintino (moartă) = femeie moartă/ucisă

La/pentru un cuvânt neutru, se poate exprima sexul masculin prin rădăcina VIR în prefix sau adjectiv .

Există câteva cuvinte care sunt feminine: damo , nimfo , matrono , putino (nu compus). Nu adăugați IN la aceste cuvinte.

IN este, de asemenea, folosit ca o rădăcină obișnuită: ino = animal feminin (sau om); investaĵo = îmbrăcăminte pentru femei.

IND

IND = "sufix cu sensul «vrednic de ceva.»". Sufixul IND se poate folosi numai cu verbe tranzitive:

 • ami (a iubi) → aminda (drăguț) = cel care merită să fie iubit
 • vidi (a vedea) → vidinda (demn de a vi văzut) = așa frumos sau bun, că merită să fie văzut.
 • miri (a se minuna) → mirinda (minunat) = așa ieșit din comun, că te minunezi
 • bedaŭri (a regreta) → bedaŭrinde (regretabil, în mod regretabil) = așa rău că e regretabil
 • inda = valoros

ING

ING ="suport/recipient în care se pune ceva". Ceea ce stă în fața ING este ceea ce în mod normal se pune în recipient:

 • glavo (sabie) → glavingo (teacă) = teaca unei săbii
 • cigaro (țigară) → cigaringo (port țigări) = un tub mic în care se pune/plasează țigara pentru a fi fumată
 • ŝraŭbo (șurub) → ŝraŭbingo (mamă) = inel, în care se înșurubează șurubul
 • ovo (ou) → ovingo (ouar) = unpăhărel, în care se pune oul pentru a fi mâncat
 • ingo =suport/recipient care acoperă parțial ce ține; eningigi = a pune într-un suport

ISM

ISM = "doctrină, mișcare, sistem, cod de conduită, ideologie" etc. Uneori, un cuvânt ISM descrie un singur exemplu al unui anumit mod de acțiune. Semnificația/sensul ISM este foarte diferită/se deosebește foarte mult și depinde foarte mult de rădăcina precedentă.

 • Stalino (Stalin) → Stalinismo (Stalinism) = ideile politice ale lui Stalin
 • Kristano (Hristos) → Kristanismo (Creștinătate) = religia creștinilor, religia lui Hristos
 • kolonio (colonie) → koloniismo (colonialism) = exploatarea coloniilor de către un stat puternic
 • kapitalo (capital) → capitalism (capitalism) = sistem economic al proprietății private de capital
 • alkoholo (alcool) → alkoholismo (Alcoolism) =dependență maladivă/morbidă de alcool
 • diletanto (diletant) → diletantismo (diletantism) = demeers/activitate amatoristic/ă și nepotrivit/ă
 • patrioto (patriot) → patriotismo (patriotism) = dragoste și dăruire/devoțiune față de propria patrie
 • la Angla lingvo (limba engleză) → Anglismo (anglicism) = particularitate a limbii engleze

IST

IST =""Persoana care se ocupă frecvent (posibil/eventual profesional) cu un lucru". Ceea ce este înainte de IST, este mereu/întotdeauna cu ce se ocupă persoana.

Este o neînțelegere frecventă, că IST înseamnă "profesional" , sensul/semnificația adevăratî este totuși mult mai cuprinzătoare.

 • verki (a crea, a compune/scrie) → verkisto (autor, autor) = persoană care scrie sau compune/scrie frecvent
 • kuraci (a vindeca) → kuracisto (medic) = persoană, care vindecă profesional
 • arto (artă) → artisto (artist) = persoană care exersează o artă.
 • biciklo (bicicletă) → biciklisto (biciclist) = persoană, care merge fecvent pe/cu bicicleta.
 • ŝteli (a fura) → ŝtelisto (hoț) = persoană, care fură frecvent
 • EsperantoEsperantisto = persoană, care cunoaște și folosește/utilizează Esperanto.

După cum/dacă este necesar, este posibil să se formeze cuvinte mai precise. În locul generalului fiŝisto (pescarul) se poate vorbi despre fiŝkaptisto (prinzătorul de pește) care pescuiește (peștii), despre fiŝbredisto (crescătorul de pești), care crește pești și prin despre fiŝvendisto (vânzătorul de pește), cel care vinde pește.

Pentru un cuvânt IST, există frecvent un cuvânt ISM similar. Relațiile dintre ambele forme ale acestor perechi de cuvinte pot fi foarte variate/diverse: alcoholisto (alcoolic) = persoană dependentă de alcool, afectată de alcoolism; alcoolismul = dependența patologică de alcool; kapitalisto = persoană care poedă/are capital; capitalism = sistemul economic al proprietății capitalului privat. Există, de asemenea, foarte multe cuvinte care se termină în "ist" sau "ism", și deși ele denumesc diferite "ist-en" și "ism-en", totuși, ele nu sunt compuse, de ex.: turisto - turismo (turist-turism), faŝisto{ 2} - faŝismo (fascist — fascism), ekzistencialistoekzistencialismo (existențialist - existențialism).

Adesea, IST înseamnă "suporterul/susținătorul corespunzătorului = ismus". Atunci IST = ISM-AN: oportunisto (oportunist) = oportunist, cineva care acționează conform/în funcție de oportunism; comunisto(comunist) = comunist, susținător al comunismului. Dar IST nu corespunde întotdeauna ISM-AN. De exemplu, kapitalisto (capitalist, proprietar de capital) nu este același cu un kapitalismano (adept al capitalismului).

Remarcă/Notă: AN și IST sunt foarte asemănătoare în unele cazuri. Apoi se poate alege liber. De obicei se folosește formula care apare cel mai mult internațional. De exemplu. Se vorbește, de exemplu, despre Kristo Cristos, despre Kristano (Hristos) și despre Kristanismo (creștinism). Formele Krististo și Kristismo nu apar niciodată. Ele ar fi în egală măsură la fel de logice, dar mai puțin internaționale. Comparați cu Budho (Buddha), Budhisto (Buddhist) și Budhismo (Buddhism), deci aici se preferă/este preferată forma opusă, de asemenea, din cazuza internaționalității. În plus față de Budhisto, se utilizează Budhano, în egală mpsură/la fel de logic, dar nu se vorbește despre Budhanismo. (Unii utilizează în schimb Budao, Budaisto și Budaismo.)

Așadar nu spune în niciun caz kirurgisto, astronomisto, ekologisto șamd, dar în multe cazuri se poate utiliza totuși sufixul IST un cuvânt corespunzător pentru o anumită/astfel de persoană, dacă există un cuvânt propriu/separat pentru aceasta, cu care se ocupă:

 • kirurgiokirurgiisto = Chirurg
 • diplomatiodiplomatiisto = Diplomat
 • gimnastikogimnastikisto = gimnast

NJ

Cu NJ se formează/alcătuiesc nume de alint pentru femei. Înaintea NJ se folosește o formă prescurtată/abreviată a numelui. Uzual se păstrează circa 1până la 5 litere:

 • MarioManjoMarinjo - Maria → Marioara sau Măriuca/Manjo sau Marinjo
 • KlaroKlanjo - Klaro → Klanjo
 • SofioSonjoSofinjo - Sofio → Sonjo sau Sofinjo
 • PatrinoPanjo - Mama → Mama
 • OnklinoOnjo - Onklino (mătușă)→ Onjo
 • FratinoFranjo - Soră → Surioară

La utilizarea NJ în mod normal, se îndepărtează/elimină un eventual prezent sufix IN. Cu toate acestea, ocazional, se poate păstra vocala IN, dacă aceasta ajută/contribuie la alcătuirea/formarea unei forme care să sune mai bine/să fie mai bine pronunțabilă: kuzinoKuzinjo, knabinoKnabinjo. Posibil, se poate chiar utiliza un sufix redundant IN, dacă acesta sprijină/susține sonoritatea/eufonie: KlaroKlarinoKlarinjo

OBL

OBL = "proliferare, multiplicare". OBL poate fi utilizat numai cu cuvinte numerice și cuvinte înrudite. Ceea ce stă înainte de OBL indică mereu/întotdeauna cât de mult se multiplică/înmulțește:

 • duduobla = dublu/ă. multiplicat cu doi
 • duduoble = dublat, multiplicat cu doi
 • duduoblo = dublu, cantitate dublă
 • dekdekobla = de zece ori, multiplicat cu zece
 • dekdekoble = de zece ori, multiplicat cu zece
 • dekdekoblo = de zece ori, decadă, cantitate de zece ori dar decadă, deceniu = jardeko)
 • cent dek ducent-dek-du-obla = de o sută douăprezece ori, multiplicat cu 112
 • cent dek ducent-dek-du-oble = de o sută douăsprezece ori, multiplicat cu 112
 • cent dek ducent-dek-du-oblo = cantitate de o sută doouăsprezece ori

Un OBL-vorto cu terminația A poate însemna și că așa ceva este alcăuit din așa multe părți:

 • duobla vesto = rochie dublă (bucată); Îmbrăcăminte/piesă vestimentară care constă din două straturi
 • duobla fadeno = două fire alăturate utilizate ca una; fir dublu

Înainte de OBL, numărul se scrie/este scris întotdeauna împreună. Se pot utiliza liniuțe pentru claritate. Liniuțele se plasează, în mod normal/de obicei acolo unde este/stă un spațiu în cuvântul numeric inițial/originar{dek dudekduoblo oder dek-duoblo; dudekdudekoblo; du mil dudekdumildudekoble} sau preferabil du-mil-dudekoble. Aceleași reguli de scris sunt valabile/se aplică sufixelor ON și OP.

ON

ON = "împărțire, divizare". ON poate fi folosit numai cu cuvinte numere și cuvinte înrudite. Ceea ce este înainte de ON, indică/arată permanent/mereu prin cât se împarte:

 • duduono (jumătate) =una din două părți egale ale unui întreg, ½
 • duduona = jumătate, la fel de mare ca jumătate, fiind o jumătate (de ceva)
 • duduone = jumătate, la fel de mare ca o jumătate
 • dekdekono = o zecime, 1/10
 • dekdekona = zecime, așa mare ca o zecime, dintr-o zecime o zecime fiind (de ceva)
 • dekdekone = la o zecime, o zecime fiind (de ceva)

Pentru cuvintele ON se folosesc aceleași reguli de scris ca pentru OBL.

Unele confundă ON cu rădăcina PART. De exemplu, nu se poate spune landono pentru landparto = "parte a unei țări". ON nu descrie o parte a ceea ce este în fața lui, ci o parte din altceva. Triono nu face parte din tri, ci una din cele trei părți mari egale de la altceva.

OP

OP = "Grup cu un anumit număr de membri". OP poate fi utilizată numai cu numere și cu cuvinte echivalente/asemănătoare. Ce se găsește/este înainte de OP indică întotdeauna câți membri sunt în grup:

 • unuunuopo = un singur lucru sau persoană
 • unuunuopa = considerat singur, separat
 • unuunuope = fiecare pentru sine, separat
 • duduopo = grup de doi, pereche, dublu
 • duduopa = constând din două acțiuni sau membri
 • duduope = într-un grup de doi membri, în grupuri de două, în perechi
 • dekdekopo = grup de zece
 • dekdekopa = constând din zece membri
 • dekdekope = într-un grup din zece mebri, grupe cu câte zece

Pentru cuvintele OP se folosesc aceleași reguli de scris ca și pentru OBL.

Înainte unei terminații O, sufixul OP poate fi omis, pentru că/deoarece forma simplă O la/ numerale are, printre altele, semnificația unui grup:

 • duo = pereche (duopo) sau numărul "doi"
 • trio = Tripel (triopo) sau numărul "trei"
 • deko = grup de zece,(dekopo) sau numărul zece

UJ

UJ = "ceva care este prevăzut pentru aceasta să conțină ceva specific". UJ are în practică trei semnificații diferite: "container", "plantă" și "teren". Ceea ce stă/este înainte de UJ, indică mereu/întotdeauna ceea ce este conținut în lucru sau merge/se întâmplă în fața sa.

UJ = poate denumi un recipient special, sticlă, cutie, șamd, care servește să conțină ceva, sau în care se realizează o anumită acțiune:

 • salosalujo = solniță
 • cigarocigarujo = cutie de țigări
 • abelo abelujo = stup (artificial), (un stup natural ar putea fi numit abelejo, dar acesta înseamnă și "Locul în care apicultorul deține stupi")
 • monomonujo = portmoneu, porfofel
 • banibanujo = cadă
 • 1} trinki → trinkujo = jgheab de apă, vas de băut

Pentru claritate pot fi alcătuite/făcute compoziții cu alte rădăcini, de exemplu: teskatolo (cutie de ceai), tekruĉo (ceainic), tetaso{ (cutie de țigară), cigaredpaketo (pachet de țigări), conservoskatolo (conserve alimentare).

Reține, că ceea ce este scris înainte ca UJ, descrie în mod obligatoriu conținutul, în timp ce ceea ce stă înainte de SKATOL, VAZ etc. poate uneori să descrie conținutul, uneori materialul, altceva, de ex.: ladskatolo = "skatolo el lado" (canistră, cuite din tablă), lignositelo = "sitelo el ligno". Totuși, Ladujo trebuie să fie un "ujo por lado" (recipient pentru tablă), iar lignujo este mereu/întotdeauna un "ujo por ligno"(recipient pentru lemn).

La denumirea unui fruct, fruct de padure sau floare, UJ se poate referi la plantă, în mod normal/de obicei un copac sau un arbust care transportă acest fruct, fruct de padure sau floare:

 • pomopomujo = măr(pom)
 • vinberovinberujo = butuc
 • rozorozujo = tufiș de trandafiri

Se poate spune pomarbo, vinberarbusto samd.

Cu un nume de popor, UJ semnifică mereu "țara acestui popor".

 • FrancoFrancujo = Franța
 • ĈinoĈinujo = China
 • SomaloSomalujo = Somalia

Ocazional se formează un cuvânt/nume de țară sau de regiune UJ dintr-un alt cuvânt:

 • patropatrujo = patrie, țară de origine
 • EsperantoEsperantujo = "țara Esperanto", țara imaginară a esperantiștilor, lumea Esperanto (congrese, reuniuni, samd.)

La/Pentru denumirile de țări, ca alternativă la UJ, se folosește și rădăcina LANDca sufix precum și sufixul neoficial. I. Cele mai multe țări au, cu toate acestea, au un nume non-compozit, de exemplu: Usono (SUA), Birmo (Birma, Myanmar), Liĥtenŝtejno (Liechtenstein), Islando (nu format cu rădăcina LAND ). În aceste cazuri, sufixul AN este utilizat pentru a forma numele unui locuitor: Usonano, Birmano și așa mai departe.

UJ se folosește/este, de asemenea, folosit ca o rădăcină obișnuită: ujo = recipient, sticlă, cutie; enujigi = a pune într-un container etc. În aceste cazuri, UJ nu are niciodată sensul/semnificația de teren sau de plante.

UL

UL = "Persoana cu o anumită caracteristică". Ceea ce se găsește/este înainte de UL indică întotdeauna ceea ce caracterizează persoana.

 • junajunulo = tânăr, tânăr om; persoană care este caracterizată de/prin tinerețe
 • dikadikulo = gras; persoană deosebit de grasă
 • fremdafremdulo = străin, persoană dintr-o țară străină, regiune, oraș șamd
 • sanktasanktulo = sfânt
 • blankablankulo = Alb; om din așa numită rasă albă
 • timitimulo = iepure fricos, persoană fricoasă
 • ĝibo (cocoașă) → ĝibulo = Persoana cu o cocoașă izbitoare/care iese în eivdență
 • milionomilionulo = Milionar; Persoană, care posedă un milion/milioane de dolari/euro/yeni...
 • sen kuraĝo (fără curaj) → senkuraĝulo = laș; persoană, căreia îi lipsește curajul
 • antaŭantaŭulo = precursor, persoana care a existat sau a acționat înainte
 • aliaaliulo = altă persoană

Se folosește UL corespunzător în orice denumire/nume de specii de animale, chiar dacă nu este vorba de persoane:

 • mamo (piept) → mamuloj = mamifere; clasa de animale care alăptează copiii cu pieptul lor
 • branko (branhie) → brankuloj = astfel de animale care respiră cu branhii

Ocazional, UL este folosit în mod pictorial pentru cele mai diferite lucruri, inclusiv pentru neînsuflețite care vor să prezinte ca persoane :

 • nubojn skrapas (kratzt die Wolken) → nubskrapulo = zgârie-nori; casa imensă înaltă, ca să spunem așa, zgârie norii
 • tri mastoj (trei catarge) → trimastulo = vapor cu trei catarge

La/pentru cuvintele care descriu orice persoană de la sine, nu folosi UL fără necesitate. Mai presus de toate, acordă atenție participiilor cu terminația O. Un astfel de participiu numește întotdeauna o persoană, iar adăugarea UL este, în mod normal/de obicei, o greșeală. Nu spune parolantulo, kurintulo, konatulo, ci pur și simplu parolanto, kurinto, konato. Cu toate acestea, dacă se adaugă UL la un participiu trecut cu o terminație O sau un alt cuvânt, astefel se formează un cuvânt cu semnificație specială. Virulo nu este același cu viro, ci înseamnă "om caracterizat prin masculinitate" = vireculo. Konatulo ar trebui să fie în primul rând o " persoană caracterizată prin faimă ", famulo (celebritate), în timp ce konato este pur și simplu o "persoană cunoscută cu cineva, o cunoștință". .

UL este, de asemenea, folosit ca o rădăcină comună: ulo = persoană fără nici o trăsătură anumită/particulară.

UM

Sufixul UM nu are nici un sens specificat/definit. Se formează cuvinte care au o anumită legătură cu ceea ce stă înainte de UM. Fiecare cuvânt UM trebuie învățat expres/special. Totuși/cu toate acestea, există câteva grupuri de cuvinte UM cu semnificație asemănătoare/similară.

Multe cuvinte UM înseamnă " acționa într-un anumit fel/anumită manieră cu ceea ce este înainte de UM":

 • folio (foaie) → foliumi = a răsfoi, a derula; paginile unei cărți sau ale unei reviste se transformă pentru a citi ceva rapid și trecător
 • palpebro (pleoapă) → palpebrumi = a clipi din ochi; a deschide repede pleoapele și a le închide
 • brako (Arm) → brakumi = a îmbrățișa

Unele verbe UM înseamnă " a furniza într-o anumită manieră ce este înainte de UM"

 • aero (aer) → aerumi = a aerisi;
 • sukero (Zucker) → sukerumi = a acoperi cu zahăr, "a îndulci"

Un grup de verbe UM descrie modul de executare, ucidere:

 • kruco (cruce) → krucumi = a crucifica
 • pendi (a spânzura) → pendumi = a spânzura

Unele cuvinte UM sunt numele unui articol de îmbrăcăminte/unei piese vestimentare sau al unui lucru similar. Ceea ce stă înainte de UM numește partea corpului în care se află lucrurile:

 • kolo (gât) → kolumo = guler: parte a imbrăcăminții care înconjoară gâtul
 • nazo (nas) → nazumo = pence-nez

UM se folosește în matematică pentru a alcătui nume pentru sistemele numerice. Adăugați UM la un număr care indică câte cifre utilizează sistemul:

 • du (doi → duuma nombrosistemo = sistem dual; sistem numeric cu două cifre, sistem binar
 • dek (zece) → dekuma nombrosistemo = sistem de zece; sistem de zece cifre, sistem decimal

Alte cuvinte cu UM

 • malvarma (rece) → malvarmumi = a răci; a se îmbolnăvi de tuse, guturai (probabil din cauza frigului)
 • plena (plin) → plenumi = a îndeplini (o temă, o obligație)
 • gusti (a plăcea la gust, a avea un gust) → gustumi = a plăcea la gust, a simți gustul, a gusta
 • loto (loterie, tombola) → lotumi = a trage la sorți; aloca /a premia prin noroc la loterie
 • komuna (general, comun) → komunumo = comunitate, comună; district administrativ
 • dekstra (la dreapta) → dekstruma = orientat pozitiv, în sensul acelor de ceasornic
 • proksima (aproape) → proksimume = aproximativ, în mod apropiat; nu exact, circa
 • umo = un lucru de al cărui nume momentan nu se mai aduce aminte/amintește; lucru străin, indescriptibil

Dacă ați dori să formați/alcătuiți/faceți un nou cuvânt UM, ar trebui să fiți foarte prudent/prevăzător/atent, pentru că, probabil, alții nu îl pot înțelege. Un cuvânt UM aparținând unuia dintre grupurile menționate mai sus este ușor de acceptat/adoptat, în timp ce un cuvânt UM care nu seamănă cu un cuvânt UM deja existent este mai dificil de introdus. Adesea, însă, se formează un cuvânt UM spontan, care poate fi înțeles din context și apoi dispare din nou.

Înapoi mai sus