Späť na obsah

Po je slovo bez gramatickej koncovky, ktoré vyjadruje rozdelenie množstva. Tradične ho zaraďujeme medzi predložky, ale mnohí ho používajú ako slovo bez gramatickej koncovky vo funkcii príslovky.

Po má význam iba vo vzťahu k nejakému počtu alebo množstvu. Preto musí po slove po vždy nasledovať výraz označujúci počet či množstvo: po kvin, po dek, po dudek mil, po multe, po kiom, po miliono, po duono, po iom, po pluraj, po paro, po egalaj partoj a pod. Niekedy je počet vyjadrený nepriamo: po pomo = po unu pomo, po tutaj boteloj = po pluraj tutaj boteloj.

Po vyjadruje porciu niečoho, čo je rozdelené medzi viacero osôb, viacero vecí, viacero miest a pod. Každej z týchto rôznych vecí prislúcha jedna porcia. Aby sme sa dozvedeli, aké je celé množstvo, musíme po-porciu vynásobiť počtom porcií. Čo je týmto množstvom, závisí od kontextu:

 • Por miaj kvar infanoj mi aĉetis dek du pomojn, kaj al ĉiu el la infanoj mi donis po tri pomoj. - Pre svoje štyri deti som kúpil dvanásť jabĺk a každému z detí som dal po tri jablká.

  3 jablká krát 4 = 12 jabĺk. Všimnite si, že výsledok hovorí o jabikách, nie deťoch. Vynásobili sme tri jablká počtom detí, ale výsledok je rozhodne 12 jabĺk, nie 12 detí. Výsledok takéhoto výpočtu sa vždy vzťahuje na to, čo vyjadruje výraz s po.

 • Tie estis viro tre altkreska, kiu havis sur la manoj kaj sur la piedoj po ses fingroj, sume dudek kvar. - Bol tam muž veľmi vysokej postavy, ktorý mal na rukách a na nohách po šesť prstov, celkom dvadsať štyri.

  6 prstov krát 4 (2 ruky + 2 nohy) = 24 prstov.

 • Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn; tial, se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝoj, mi finos la tutan libron en kvar tagoj. - Táto kniha mám šesťdesiat strán; preto ak prečítam denne po pätnásť strán, prečítam celú knihu za štyri dni.

  15 strán krát 4 = 60 strán.

 • Ŝi ricevis lecionojn po dek eŭroj por horo. - Absolvovala lekcie po desať eur na hodinu.

  Ak lekcie trvali spolu napr. 4 hodiny, náklady boli: 10 eur krát 4 = 40 eur.

 • Dume la gastoj trinkis po glaseto da vino. - Hostia medzitím vypili po poháriku vína.

  Tu je zamlčané slovo unu: ...po unu glaseto... Ak bolo hostí napr. 10, bolo 10 aj pohárikov.

 • Mi fumadis cigaredojn po dudek kvin rubloj por cento. - Fajčieval som cigarety po dvadsaťpäť rubľov za sto kusov.

  Sto kusov takých cigariet stojí 25 rubľov. Napr. 5 stokusových balení takých cigariet teda stojí: 25 rubľov krát 5 = 125 rubľov.

 • El ĉiuj vivaĵoj, el ĉiu karno, enkonduku po unu paro el ĉiuj en la arkeon, ke ili restu vivaj kun vi. - Zo všetkých živých bytostí, zo všetkých zvierat priveď na archu po jednom páre, aby prežili s tebou.

  Ak by išlo napr. o 1000 druhov zvierat, bolo by to 2 zvieratá (t.j. 1 pár) krát 1000 = 2000 zvierat (1000 párov).

 • La urbestro aranĝas grandajn tagmanĝojn, kie la vino estas trinkata po tutaj boteloj. = ...po pluraj tutaj boteloj. - Starosta organizuje veľké obedy, kde sa víno pije po fľašiach. = po viacerých fľašiach.

  Na každom obede sa vypije viacero fliaš.

V predchádzajúcich príkladoch je po použité ako predložka. Vo vysvetlivkách k nuansám číselných výrazov sú uvedené príklady použitia po ako príslovky.

Nesprávne použitie po

Často sa po dáva pred nesprávny výraz. Typický príklad:

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas dek dolarojn po metro.
  Hovoriaci sa snaží povedať, že každý meter látky stojí desať dolárov, vyjadril sa však nesprávne. 1}Po sa tu musí vzťahovať na zamlčané unupo unu metro. Výpočet teda je: 1 meter krát 10 (lpočet dolárov) = 10 metrov. Vo vete stojí po pred výrazom (unu) metro. Výsledkom výpočtu je teda desať metrov, nie dolárov. Tých desať metrov látky stojí spolu desať dolárov. To znamená, že každý meter stojí jeden dolár. A to zrejme nie je zamýšľaný význam vety.

Správna veta znie:

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas po dek dolarojn por metro. - Táto látka je po desať dolárov za meter.

  Ak máme napríklad 5 metrov, výpočet je: 10 dolárov krát 5=50 dolárov. Teraz výsledkom sú doláre, lebo postojí pred výrazom 10 dolárov.

Mnohé jazyky používajú v takýchto vetách iba jedno slovo na vyjadrenie rozdelenia množstva. Toto slovo stojí pred metro. Ľudia si mýlia po so slovíčkami, ktoré majú úplne iný význam. V esperante takéto veci vyjadrujeme dvomi slovami, po a jedným ďalším. To ďalšie slovo je často por, ale v závislosti od kontextu to môžu byť aj iné predložky (alebo tvar príslovky). V predchádzajúcom prípade možno použiť napr. laŭ metro alebo metre.

Všimnite si tiež rozdiel medzi nasledovnými vetami:

 • La aŭto veturis po dek kilometrojn en kvin horoj. - Auto šlo päť hodín, každú hodinu po desať kilometrov.

  Auto išlo celkom 5 hodín a prešlo celkom 50 km. (10 km x 5 = 50 km)

 • La aŭto veturis dek kilometrojn en po kvin horoj. - Auto išlo desať kilometrov, vždy po päť hodín.

  Auto prešlo celkom 10 km a trvalo to celkom 50 hodín. (5 hodín x 10 = 50 hodín)

Matematické výrazy s lomkou

Matematický výraz Výslovnosť
20$/kg po dudek dolaroj por kilogramo
120 km/h po cent dudek kilometroj en/por horo
2 MN/m² po du meganeŭtonoj sur/por kvadratmetro

Často môžeme po použiť spolu s príslovkou: po 120 kilometroj hore.

Niekedy je možné po v takýchto výrazoch vypustiť, prípadne pridať ĉiu, napr.: cent dudek kilometroj por/en (ĉiu) horo (stodvadsať kilometrov za hodinu), dudek dolaroj por (ĉiu) kilogramo (dvadsať dolárov za kilogram), du meganeŭtonoj por/sur (ĉiu) kvadratmetro (dva meganewtony na meter štvorcový).

Nahor