Späť na obsah

Na vyjadrenie, akú úlohu plní to-ktoré slovo vo vete, sa používajú tieto gramatické prostriedky (ukazovatele):

nominatív
Niektoré vetné členy, najmä podmet, sa vyznačujú tým, že pri nich nepoužívame žiadne ukazovatele. Neprítomnosť takéhoto ukazovateľa sa nazýva nominatív.
akuzatív
Predmet, ale aj niektoré iné vetné členy, spoznáme podľa koncovky N. Túto koncovku nazývame akuzatívna koncovka alebo len akuzatív.
predložky
Veľa rôznych vetných členov spoznáme podľa slov bez gramatickej koncovky, ktoré nazývame predložky-
Nahor