K vsebini

Besedica po prikazuje porazdelitev količin. Po tradiciji je uvrščena med predloge, toda mnogi jo uporabljajo kot prislovno besedico.

Po ima smisel samo v zvezi s številom ali količino. Torej mora za po vedno stati števnik ali drug količinski izraz: po kvin, po dek, po dudek mil, po multe, po kiom, po miliono, po duono, po iom, po pluraj, po paro, po egalaj partoj ipd. V nekaterih primerih izpustimo samoumevno količino: po pomo = po unu pomo, po tutaj boteloj = po pluraj tutaj boteloj.

Po prikazuje delež nečesa, ki je nekako razdeljeno več osebam, več stvarem, na več krajev ali podobno. Vsaki od različnih zadev pripada en delež. Da izvemo skupno količino, celotno število, je potrebno pomnožiti količino za po z nekakšnim številom. Katero je to število, je odvisno od konteksta:

 • Por miaj kvar infanoj mi aĉetis dek du pomojn, kaj al ĉiu el la infanoj mi donis po tri pomoj. - Za svoje štiri otroke sem kupil dvanajst jabolk in vsakemu od otrok sem dal po tri jabolka.

  3 jabolka krat 4 = 12 jabolk. Opazite, da izid prikaže jabolka, ne otroke. Pomnožimo 3 jabolka s številom otrok, a izid je nujno 12 jabolk, ne 12 otrok. Izid takšnega računa se vedno nanaša na tisto, kar kaže izraz za po.

 • Tie estis viro tre altkreska, kiu havis sur la manoj kaj sur la piedoj po ses fingroj, sume dudek kvar. - Tam je bil zelo visokorasel moški, ki je imel na rokah in na nogah po šest prstov, skupaj štiriindvajset.

  6 prstov krat 4 (2 roki + 2 nogi) = 24 prstov

 • Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn; tial, se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝoj, mi finos la tutan libron en kvar tagoj. - Ta knjiga ima šestdeset strani; zato bom, če bom vsak dan prebral po petnajst strani, končal celo knjigo v štirih dneh.

  15 strani krat 4 = 60 strani

 • Ŝi ricevis lecionojn po dek eŭroj por horo. - Dobivala je učne ure po deset evrov za uro.

  Če so učne ure trajale skupaj npr. 4 ure, je bil strošek: 10 evrov krat 4 = 40 evrov.

 • Dume la gastoj trinkis po glaseto da vino. - Medtem so gostje popili po kozarček vina.

  Tu je zaradi samoumevnosti izpuščena beseda unu: ...po unu glaseto... Če je bilo npr. 10 gostov, je bilo skupaj tudi 10 kozarčkov.

 • Mi fumadis cigaredojn po dudek kvin rubloj por cento. - Kadil sem cigarete po petindvajset rubljev za sto (cigaret, kosov).

  Sto kosov takšnih cigaret stane 25 rubljev. Za npr. 5 stotov takšnih cigaret je torej strošek: 25 rubljev krat 5 = 125 rubljev.

 • El ĉiuj vivaĵoj, el ĉiu karno, enkonduku po unu paro el ĉiuj en la arkeon, ke ili restu vivaj kun vi. - Od vseh živih bitij, iz vsake živalske vrste, privedi na arko po en par izmed njih, da bodo preživele s teboj.

  Če bi bilo npr. 1000 živalskih vrst, bi bilo 2 živali (1 par) krat 1000 = 2000 živali (1000 parov).

 • La urbestro aranĝas grandajn tagmanĝojn, kie la vino estas trinkata po tutaj boteloj. = ...po pluraj tutaj boteloj. - Župan prireja velike obede, kjer se pije vino na cele steklenice. = ... po več celih steklenic.

  Na vsakem obedu popijejo več celih steklenic.

V predhodnih zgledih je po uporabljen kot predlog. V pojasnilih o odtenkih pri številih nastopajo zgledi za po, ki je uporabljen kot prislov.

Napačna uporaba po

Često je po postavljen pred nepravi izraz. Tipičen zgled je:

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas dek dolarojn po metro.
  Govorec je imel namen reči, da vsak meter blaga stane deset dolarjev, a to je napačno. Po se mora tu nanašati na izpuščeni unupo unu metro. Račun torej izgleda: 1 meter krat (število dolarjev) = 10 metrov. V stavku se po pojavi pred izrazom (unu) metro. Izid računa je torej 10 metrov, ne pa deset dolarjev. Teh deset metrov blaga stane skupaj deset dolarjev. To pomeni, da vsak meter stane en dolar. To verjetno ni želen pomen.

Pravilen stavek se glasi:

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas po dek dolarojn por metro. - To blago stane po deset dolarjev za meter.

  Če je npr. 5 metrov, je račun tak: 10 dolarjev krat 5 = 50 dolarjev. Zdaj izid kaže dolarje, ker stoji po pred izrazom dek dolaroj.

Mnogi jeziki uporabljajo samo eno besedo za izražanje porazdelitve. Tista beseda stoji pred metro. Ljudje zamenjujejo po s takšnimi besedami, ki pa imajo čisto drug pomen kot po. V esperantu izražamo takšne zadeve z dvema besedama, po in neko drugo. Druga beseda je često por, a odvisno od konteksta se lahko uporabijo tudi drugi predlogi (ali prislovna oblika). V predhodnem zgledu bi bilo mogoče reči npr. laŭ metro ali metre.

Zapomnite si razliko med naslednjima stavkoma:

 • La aŭto veturis po dek kilometrojn en kvin horoj. - Avto je vozil po deset kilometrov pet ur.

  Avto je vozil skupaj pet ur in je prevozil skupaj 50 kilometrov. (10 kilometrov krat 5 = 50 kilometrov)

 • La aŭto veturis dek kilometrojn en po kvin horoj. - Avto je vozil deset kilometrov, vsakega 5 ur.

  Avto je skupaj prevozil 10 kilometrov in to je trajalo skupaj 50 ur. (5 ur krat 10 = 50 ur)

Formule in ulomkova črta

Formula Izgovorjava
20$/kg po dudek dolaroj por kilogramo
120 km/h po cent dudek kilometroj en/por horo
2 MN/m² po du meganeŭtonoj sur/por kvadratmetro

Pogosto lahko uporabimo po skupaj s prislovom: po 120 kilometroj hore.

V nekaterih primerih lahko izpustimo po v takšnih izrazih, morda dodamo ĉiu, npr.: cent dudek kilometroj por/en (ĉiu) horo, dudek dolaroj por (ĉiu) kilogramo, du meganeŭtonoj por/sur (ĉiu) kvadratmetro.

Nazaj na začetek