K vsebini

Za prikaz stavčnih funkcij stavčnih členov uporabljamo funkcijske kazalnike:

nominativ (imenovalnik)
Nekatere stavčne funkcije, zlasti osebek, prepoznamo po tem, da nimajo funkcijskega kazalnika. Odsotnost funkcijskega kazalnika imenujemo imenovalnik.
akuzativ (tožilnik)
Stavčno funkcijo predmet in tudi nekatere druge funkcije prepoznamo po končnici N. To končnico imenujemo tožilniška končnica ali preprosto tožilnik.
predlogi
Zelo mnogo različnih stavčnih funkcij prepoznamo po besedicah, ki jih imenujemo predlogi.
Nazaj na začetek