У садржају

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

од Flago, 20. јул 2010.

Поруке: 7054

Језик: 简体中文

Standardo (Погледати профил) 21. октобар 2019. 23.34.32

Montara Vilaĝo 625
山 村
"Ho, mi komprenas," mia patrino diris mal-rapide,
"啊,我 懂得了," 我的母亲 慢声地说,
plu sci-volante suspekteme pri ŝi.
仍然 对她 满心 疑虑地 向四周望。
"Ĉu vi iras al iu klostro por monaĥiniĝi?"
“你 想找一个尼姑庵 去当尼姑吗?
La fremdulino ek-saltis
陌生人 瞪着她,
kaj ŝiaj okuloj el-trudiĝis kvazaŭ du pilkoj.
她的 两只眼珠 鼓得象两个球一样。
"Pro kio vi starigas tiun demandon, sinjorino?
“大娘,你 怎么问起 这样一个问题来?
Kial mi monaĥiniĝu?" "Mi nur sci-volis,
我 为什么 要去当尼姑呢?" "我 只是 想知道
kial vi tondis viajn harojn tiel mal-longaj kiel tiuj de viro.
为什么 你的头发 剪得这样短,像个男人头一样,
Ĉiuj monaĥinoj tondas siajn harojn, ĉu ne?"
所有的尼姑 都剪了 头发,对吗?”“
Finiĝis la sescent dudek kvina
第625段 结束

Standardo (Погледати профил) 21. октобар 2019. 23.54.55

Kanto de Juneco 100
青春之歌
Sed estu trankvila.
但是 要 安稳下。
Post unu aŭ du tagoj
一两天 后
mi iros al nia gubernia urbo Linyu por viziti la guberni-estron.
我 就到 我们的 临榆县城 去见县长,
Mi petos lin, kaj ĉio estos aranĝita.
我 请求 他,一切 就会 安排的。
La guberni-estro Bao estas tre amika al mi,
这位鲍县长,跟我 交情 很好,
kaj krome li tre zorgas pri la gejunuloj.
此外 他 很爱护 青年,
Ofico de instruisto ne estas granda afero;
一个教员位置 不算什么大事,
mi povas certigi, ke via deziro estos plenumita,
我 可以保证,你的 愿望将 会实现,
tuj post kiam mi lin petos."
在我 请求他 之后 立刻办。
Finiĝis la centa
第100段 结束

Standardo (Погледати профил) 22. октобар 2019. 23.43.13

Montara Vilaĝo 626
山 村
"Ho, jes!" la vizitantino konsentis,
“啊,对!” 女客人 表示同意,
kun suspiro trankvliĝa.
舒了 一口气,表示安心了。
"Sed mi ne volas monaĥiniĝi
“不过 我 不想 当尼姑
mi ankoraŭ ne estas tiel sen-espera.
我 还没有 是 如此 没有希望呀。
Mi tondis miajn harojn mal-longaj,
我 把 我的头发 剪短,
simple ĉar mi trovis ĝena la ĉiut-agan kombadon.
是因为 我 觉得 每天梳头太麻烦了。
La nuna jaro estas nutro-manka, ĉu ne?
这是 一个荒年,对吗?
Mia humoro ne emas prizorgi mian aspekton.
我无心 打扮自己呀。
Nu, s'rino, ĉu vi volas doni al mi iun trinkaĵon?"
唔,大娘,能给我一点东西吃吗?”
Finiĝis la sescent dudek sesa
第626段 结束

Standardo (Погледати профил) 22. октобар 2019. 23.58.23

Kanto de Juneco 101
青春之歌
Lin Daojing sentis sin feliĉa,
林道静 感到 自己 很幸运,
ke ŝi renkontis bonulon,
她 遇见了 好人,
kaj ke vidiĝas espero por ŝia sopirata okupo.
对 她 渴望的职业 看到了 希望。
Tiun nokton, Daojing dormis dolĉe
这个夜里,道静 睡得 很香
en la fremda, antikva templo.
在这个陌生而古老的 庙里。
La monotonaj plaŭdoj de la mar-ondoj,
那海浪 单调的飞溅声,
la surdiga ĉirpado de la cikadoj:
聒耳 的蝉鸣声:
ĉio fariĝis en ŝia sonĝo ĉarma muziko.
所有一切 都在 她的 梦中 成为了 迷人的音乐。
Matene en la sekvanta tago,
第二天 早上,
ŝi estis vekita de la frapado de la maro ĉe la rokoj.
她 是 被海浪拍打着岩石的 声音 催醒了。
Finiĝis la cent unua
第101段 结束

Standardo (Погледати профил) 23. октобар 2019. 23.58.51

Montara Vilaĝo 627
山 村
"Jes, atendu," mia patrino diris.
“好,等一下吧,” 我的 母亲说。
Poste ŝi kriis al Alan, kiu tuj respondis de la kuirejo,
于是 她就向 阿兰喊了一声,她 正在灶房里,立刻就回应了。
kaj instrukciis ŝin pretigi tason da teo
她 烧壶茶,
kaj kelkajn kuketojn por la fremdulino.
拿几个 面饼来,给陌生女人。
Post kelkaj minutoj el-venis Alan kun pleto.
几分钟后,阿兰 就端着一盘东西走出来。
Ŝi diris, ke en la kuirejo estas neniom da kukaĵo,
她说,灶屋里 没有饼,
sed anstataŭe ŝi varmigis pecon da hordea pano.
但 她 端来了一块热好的 大麦巴。
La fremdulino suĉ-bruon.
陌生人发出一个可怕的啜饮的声音,
Poste ŝi maĉis bovinece la mal-molan hordean panon,
接着 她 就啃着 那硬大麦巴,象一头母牛一样,
dum la el-starantaj okuloj gvatadis kaŝe ĉiu-direkten.
期间 那对鼓出的眼睛 在偷偷地 向各个方向窥探。
Finiĝis la sescent dudek sepa
第627段 结束

Standardo (Погледати профил) 24. октобар 2019. 00.28.52

Kanto de Juneco 102
青春之歌
La laŭ-taktaj kaj majestaj plaŭdoj de la ondoj forte logis la junulinon,
那有节奏的雄伟的 浪涛声,有力地诱惑着年轻人,
riĉan je revoj pri la vivo.
丰富的 生活梦想。
Ŝi rapide prenis la maten-manĝon,
她 很快 吃了早餐
kiun portis al ŝi la mal-juna pordo-gardisto,
那个看门的 老头 端来的 早餐,
kaj kuris sola al la marbordo.
然后 独自 跑向海岸。
"Ho, maro, la mistera kaj granda maro! "
" 啊,大海,神秘而伟大的海洋呵!"
Plena de ekstazo, Daojing staris sur la mal-seka strando
充满在 狂喜之中,道静 站在湿沙滩上
kaj fikse direktis sian rigardon al ĝi.
目不转睛地 凝望着大海。
Sur la matena, serena ĉielo,
清晨,晴朗的 天空,
ŝvebis ĉe la horizonto kelke da blankaj nuboj.
地平线上 飘浮着 几朵白云。
Finiĝis la cent dua
第102段 结束

Standardo (Погледати профил) 24. октобар 2019. 23.13.30

Montara Vilaĝo 628
山 村
"S'rino, tiu ĉi vilaĝo kvieta,"
“大娘,这个村子 非常安静的啦,”
ŝi murmuris dum ŝi en-ŝtopis manĝaĵon en sian buŝon,.
她 咕哝地说,因为 她嘴里 塞着食物。
"Jes, ĝi estas vilaĝo kvieta,
"是的,它是个 很安静的 村子,"
mia patrino respondis, kaj komencis fliki ŝtrumpeton.
我的 母亲 回答说,又重新 开始补 袜子。
"La homoj ne havas nun multan laboron."
“大家现在没有什么活干了。”
"Do kiel ili per-laboras viv-rimedon?
“那么 他们 怎么生活 下去呢?
Ĉu ili ĉiuj aliĝas al la Ord-konserva Korpuso?
他们 都参加 保安队吗?”
"Ne, ne multaj. Nur unu persono en nia vilaĝo korpusaniĝis."
“没有,没有多少人参加。我们村里 只有一个人去当保安队员。”
"Vere?" la fremdulino ek-kriis surprizite.
“真的吗?” 陌生人发出 一个惊奇的声调,叫了一声。
Finiĝis la sescent dudek oka
第628段 结束

Standardo (Погледати профил) 24. октобар 2019. 23.25.28

Kanto de Juneco 103
青春之歌
La maro aspektis tiel lazura kaj klara kiel la ĉielo,
大海 看上去 如天空 那样 透明而湛蓝
kaj arĝente brilis kvazaŭ atlaso.
锦缎般闪着 银色的光辉。
Mal-proksime, sur la kvieta kaj dormanta akvo-surfaco,
远远处,就在这样平静的沉睡般的 海面上,
flosis multe da fiŝ-kaptaj barkoj kun blankaj veloj,
许多只 挂着白帆的渔船
kiuj ŝanceletis en la vento.
它们随风 荡漾。
Antaŭ tiu ĉi grandioza sen-limaĵo,
面对着 这雄伟无际的 大海,
la dolora koro de Lin Daojing,
林道静 痛苦的心,
kiu restis forte premata dum la lastaj tagoj,
几天来 紧紧 被压抑着
komencis iom post iom mal-peziĝi.
开始 渐渐地 舒展开来了。
Finiĝis la cent tria
第103段 结束

Standardo (Погледати профил) 25. октобар 2019. 22.40.36

Montara Vilaĝo 629
山 村
"Ĉu vi ne ŝatas ĝin?"
"你们 不喜欢 它吗?"
"Ne," enmetis Onklo Pan, "
"不喜欢!" 潘大叔 插嘴说,
ni estas simplaj ter-kulturistoj.
"我们 都是普通的 庄稼人,
Al ni ne plaĉas batal-aferoj."
我们 不喜欢 打仗 那类的事儿。"
"Vi pravas, oĉjo," kap-jesis la fremdulino.
“你说的对,大叔。” 陌生人 点了点头说,
"Sed ĉu vi ne volas protektadon de via posedaĵo?
"难道 你们 不需要保护你们的 财产吗?
Ekzistas tiom ni rifuĝantoj.
灾民 是那么多,
Ĉu vi ne timas?"
你们 不害怕吗?"
"Kial ni timu?" Onklo Pan re-ĵetis.
"我们 有什么害怕的?" 潘大叔 反驳着说。
Finiĝis la sescent dudek naŭa
第629段 结束

Standardo (Погледати профил) 25. октобар 2019. 23.01.31

Kanto de Juneco 104
青春之歌
Ŝi ordigis per fingroj la harojn
她 用手指 掠了掠 短发,
kiuj flirtis pro la ventoblovo,
头发 被微风吹 飘起来,
kaj elpoŝigis sian amatan buŝ-harmonikon.
接着 掏出了 自己心爱的口琴。
La nuboj dancetas,
云彩 在飘舞,
Ridas la stelaro.
星星 在欢笑。
Jam ŝtormo kvietas,
风雨 也停了下来,
Sur vasta la maro.
在那辽阔的 大海上。
Ludante tiun ĉi kanton de sia infan-aĝo,
吹奏着 儿时的 这首歌,
ŝi promenis antaŭen
她 在漫步 向前
kaj kolektis belajn konkojn en diversaj koloroj.
还 收集各种颜色的 美丽贝壳。
Finiĝis la cent kvara
第104段 结束

Вратите се горе