У садржају

Anstataŭ

Предлог anstataŭ упућује на нешто, чију улогу испуњава нешто друго, или нешто, на чијем месту је нешто друго:

 • Anstataŭ kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. - Уместо кафе он ми је дао чај са шећером, али без крема.

  Он није дао кафу, али јесте чај. Улогу кафе (као пића) испунио је чај.

 • Kiam mortis Jobab, ekreĝis anstataŭ li Ĥuŝam el la lando de la Temananoj. - Када је умро Јобаб, завладао је уместо њега Хушам из земље Теманана.
 • Anstataŭ matene, mi nun hejtados la fornon tagmeze. - Уместо изјутра, ја сада палим пећ после подне.

  Ја више не палим пећ изјутра, него поподне.

 • Anstataŭ ĉia respondo la maljunulino nee skuis la kapon. - Уместо сваког одговора старица је одречно одмахнула главом.

  Она није дала прави одговор, али климање главе послужило је као одговор.

 • Ĉu mi ne helpu vin, anstataŭ tio, ke vi sola faru la tutan laboron? - Зар вам ја нисам помогао, уместо тога, да ви сами урадите читав посао?

  Сада је намера, да ви сами урадите сав посао. Зашто да вам уместо тога ја не помогнем?

 • Anstataŭ ke ĉiu lernas diversajn lingvojn, ĉiuj ellernadu unu saman lingvon. - Уместо да сви уче различите језике, све научите један исти језик.
 • La aliaj anasoj preferis naĝadi en la kanaloj, anstataŭ viziti ŝin. - Остале патке радије су пливале у каналима, уместо да посете њу.

Krom

Предлог krom указује на ствар, која ће се посебно разматрати. То основно значење дају практично два значења: изузетан осим и додатан осим.

Изузетан осим

Изузетно krom упућује на нешто, што за други део реченице не важи. Ако је реченица позитивна, значење изузетка krom је негативно. Таква позитивна реченица нормално садржи ĉiu(j), ĉio или tuta:

 • Tie estis ĉiuj miaj fratoj krom Petro. - Тамо су сва моја браћа сем Петра.

  Петар није ту.

 • Ĉio en ŝi estis juna kaj almenaŭ ŝajne serena, krom la frunto. - Све код ње било је младо и бар допадљиво сем чело.

  Чело није такво.

 • La tuta teksto estas korekta, krom unu frazo. - Сав текст је у реду, сем једне реченице.

  Једна реченица није тачна.

Ако је реченица негативна (са ne, NENI-речју или sen), смисао изузетка krom је позитиван:

 • En la salono estis neniu krom li kaj lia fianĉino. - У салону нема никог сем њега и његове веренице

  Он и његова вереница већ су ту.

 • Ne ekzistas Dio krom Mi. - Не постоји Бог осим мене.

  Ја сам једини Бог који постоји.

 • En la lastaj monatoj mi, krom miaj profesiaj bezonoj, preskaŭ neniam eliras el la domo. - Последњих месеци ја, осим због мојих професионалних потреба, готово нисам излазио из куће.

  Поводом професионалних потреба ја јесам излазио. (Може се због јасноће рећи осим због мојих професионалних потреба, али погледајте касније о anstataŭ и krom + остали усмеривачи улога.)

 • Marta kuŝis sur la malmola litaĵo sen ia alia sento krom morta laciĝo. - Марта је лежала на тврдом лежају без икаквог другог осећања осим мртвачког умора.

  Мртвачки умор јесте осећала.

 • Mi nenion pli postulus, krom ke oni montru al mi sindonecon kaj estimon. - Ја ништа више не захтевам, осим да ми укажете оданост и поштовање.
 • Ne ekzistas alia bono por la homo, krom manĝi kaj trinki. - Нема других добара за човека, сем јела и пића.

Додатни сем

Додатан krom показује нешто, што ипак вреди. Томе се (после) додаје нешто друго, што такође вреди. Нормално такође (евентуално још или чак) учествују у реченици dа појачају додатно значење:

 • Krom Petro tie estis ankaŭ ĉiuj aliaj miaj fratoj. = Aldone al Petro ankaŭ ili estis tie. - Поред Петра тамо су такође сва остала моја браћа. = Додавши Петра такође они су били тамо.
 • Per pruntedono ofte oni perdas krom sia havo ankaŭ la amikon. = Aldone al tio, ke oni perdas sian havon, oni perdas ankaŭ la amikon. - Позајмицом често се губе осим свога имања такође и пријатељи. = Додавши томе, да се губи своје имање, губи се исто тако и пријатељ.
 • La luno ne leviĝis ankoraŭ sufiĉe alte, krom tio estis iom da nebulo. = Aldone al tio, ke la luno ne leviĝis sufiĉe, estis ankaŭ iom da nebulo. - Месец се није подигао још превише високо, сем тога било је нешто магле. = Додавши томе, да се месец није подигао превише, било је исто тако нешто магле.
 • Krom Karlo, venis lia tuta familio. = Aldone al tio, ke venis Karlo... - Осим Карла, дошла је чак његова читава породица. = Додавши томе, да је дошао Карло...
 • Krom tio, ke li venis malfrue, li kondutis tre malbone. - Сем тога, да је дошао касно, он се чак понашао веома лоше.

Ризик погрешног разумевања

Нормално и контекст јасно показује да о изузетном додатку krom. Ако учествује ankaŭ, ankoraŭ или , тада krom је обавезно додат . Ако је то недовољно, и реченица је негативна, одречна, krom је безусловни изузетак. За апсолутну јасност може се за изузетно значење користити уместо kun escepto de, escepte de, escept(int)e + N-завршетак, или ексклузивно од . За додатна значења може да се користи додати ка, искључиво од.

Уместо и сем + други означивачи улоге

Anstataŭ и krom су неки посебни предлози, јер они фактички не играју потпуну улогу у реченици! Они само показују, да нешто друго испуњава улогу те ствари, или да је та ствар размотрена посебно. Уобичајено је да контекст показује, да ли је додељена улога томе субјекту, објекту или неком додатку. У случају потребе мора се ипак додати други играч улоге (предлог или N-завршетак), који указује на ефективну улогу у реченици:

 • Li faris tion pro ŝi anstataŭ pro mi. - Он је то учинио због ње уместо због мене.

  Ако бисмо рекли anstataŭ mi, изгледало би као, да он замењује мене у некој радњи, да он чини то уместо тога, да бих ја то радио. Pro упућује на то да mi играм улогу "узрока", и да ме она замењује у тој улози.

 • Petro batis Paŭlon anstataŭ Vilhelmon. - Петар је тукао Павла уместо Виљема.

  Петар је тукао не Виљема, већ Павла. Упореди са: Петар је тукао Павла уместо Виљема. = Не Виљем, него Петар је тукао Павла.

 • Ili veturis al Londono anstataŭ al Bath. - Они су се возили у Лондон уместо у Бат.
 • Kiu alportas oferojn al dioj, krom al la Eternulo sole, tiu estu ekstermita. - Ко приноси жртве боговима, сем вечном Богу самом, тај ће бити истребљен.

  Без al изгледало би, да само вечни Бог може приносити жртве боговима без да би био истребљен. Al је неопходно за разумевање, да је вечни Бог онај који прима жртве.

 • Neniu rajtas uzi la novan aŭton, krom en la okazo, se mi tion diros. - Нико нема право да користи нови аутомобил, сем у случају, ако ја то будем рекао.

  En упућује, да је догађај прилог за време.

 • Krom Vilhelmon Petro batis ankaŭ Paŭlon. - Осим Виљема Петар такође туче Павла.

  N-завршетак после krom је заиста увек вишак, иако није грешка у тим реченицама у којима је употребљен. Забуну није потребно стварати. Овде место уместо ankaŭ немогуће је погрешно разумети. Упоредите: Krom Vilhelmo ankaŭ Petro batis Paŭlon. = Сем што је Виљем тукао Павла, то је чинио и Петар.

Може се објаснити то подразумеваним инфинитивом: ...уместо учинити то због мене. ...уместо молити вас... ...уместо тући Виљема. ...уместо путовати (возили се) у Бач. Сем тући Виљема...

Самостална употреба

Ако хоћете да користите anstataŭ или krom самостално, без помена тога, о чијој улози је реч, тада мора да се дода прилошки завршетак: anstataŭe = "уместо то"; krome = "осим то":

 • Li ne donis al mi kafon. Anstataŭe li donis teon. = Anstataŭ kafo... - Она ми није дала кафу. Дала је чај уместо ње. = Уместо кафе...
 • Krome vi devas pagi por matenmanĝo. = Krom tio, kion vi jam pagis... - Осим тога мораћете да платите за доручак. = Сем тога, што сте већ платили...

Такође се може користити и придевски завршетак: Ми морамо додати anstataŭan точак. = ...тај точак, који служи уместо другог точка. Ви морате да платите kroman котизацију. = ...даљу котизацију, осим котизације коју сте већ платили.

Осим и kroma имају увек додатно значење, никада искључиво.

Вратите се горе