У садржају

Je је предлог без дефинисаног значења. Првобитна жеља је била да се он користи, je у свим апстрактним догађајима, за које не постоје други предлози. Тако се раније користио предлог je веома много. Сада je је ређе у употреби, и упућује претежно на сате и мере. Генерално се избегава je, ако боља могућност постоји.

Често се може користити N-завршетак уместо je, претежно за мере и временске тачке.

Сат и друге временске тачке

 • Ni prenos la buson je dudek (minutoj) antaŭ la deka (horo). - Ми ћемо узети аутобус у двадесет (минута) до десет (сати).
 • Tio okazis je Pasko. - То се догодило на Васкрс.
 • Je la lasta fojo mi permesas al vi fari tion. - Последњи је пут да вам ја дозвољавам да то урадите.

Мера

 • Vi certe estas je duono da kapo pli alta ol mi. = ...duonon da kapo pli alta ol mi. - Ви сте сигурно за пола главе више високи од мене. = ...пола главе виши од мене.

Често се употребљава N-завршетак да би се указало на меру.

Недостатак, обиље и чежња

 • Ĝi estas libera je mankoj. - То је слободно од несташица.

  Или ...de mankoj

 • Abram estis tre riĉa je brutoj, arĝento, kaj oro. - Аврам је веома богат стоком, сребром и златом.
 • Glaso da vino estas glaso plena je vino. - Чаша вина је чаша пуна вина.

  Или ...plena de vino.

 • Mi sopiras je mia perdita feliĉo. - Ја жудим за мојом изгубљеном срећом.

  Или ...mian perditan feliĉon / ...al mia perdita feliĉo..

Телесно или душевно стање

 • Ili suferas je astmo. - Они пате од астме.
 • Ŝi gravediĝis je ĝemeloj. - Она је у другом стању и имаће близанце.
 • Li malsaniĝis je profunda melankolio. - Он је оболео од тешке меланхолије.

Део тела који трпи узимање, одузимање, болест и сл.

 • Li kaptis min je la brako. - Он ме је ухватио око груди.

  У руци указује на моју руку. На исти начин се може рећи код руке. Да бисмо указали на његову руку (коју он користи да ухвати мене), користи се per: Он ме хвата левом руком својом десном руком.

 • Li estas malsana je la brusto. - Он је болестан од груди (има болове у грудима).

Различити утврђени изрази

 • Ŝi kredas je Dio. - Она верује у Бога.

  Веровати да неко или да нешто = "kredi, ke tiu aŭ tio vere ekzistas". Веровати нешто, нечему, о нечему = "kredi, ke tio estas vera". Веровати некоме = "kredi, ke tiu diras la veron".

 • Je mia miro la afero sukcesis. = La afero sukcesis, kio mirigis min. - На моје чуђење ствар је успела. = Ствар је успела, што ме је зачудило.
 • Mi vetis kun ŝi je dek dolaroj. - Ја сам се опкладио са њом у десет долара.

  Победник у опклади добија десет долара. Може се исто тако употребити pri.

Вратите се горе