У садржају

Je је предлог без дефинисаног значења. Првобитна жеља је била да се он користи, je у свим апстрактним догађајима, за које не постоје други предлози. Тако се раније користио предлог je веома много. Сада je је ређе у употреби, и упућује претежно на сате и мере. Генерално се избегава je, ако боља могућност постоји.

Често се може користити N-завршетак уместо je, претежно за мере и временске тачке.

Сат и друге временске тачке

 • Ni prenos la buson je dudek (minutoj) antaŭ la deka (horo). - Ми ћемо узети аутобус у двадесет (минута) до десет (сати).
 • Tio okazis je Pasko. - То се догодило на Васкрс.
 • Je la lasta fojo mi permesas al vi fari tion. - Последњи је пут да вам ја дозвољавам да то урадите.

Мера

 • Vi certe estas je duono da kapo pli alta ol mi. = ...duonon da kapo pli alta ol mi. - Ви сте сигурно за пола главе више високи од мене. = ...пола главе виши од мене.

Често се употребљава N-завршетак да би се указало на меру.

Недостатак, обиље и чежња

 • Ĝi estas libera je mankoj. - То је слободно од несташица.

  Или ...de mankoj

 • Abram estis tre riĉa je brutoj, arĝento, kaj oro. - Аврам је веома богат стоком, сребром и златом.
 • Glaso da vino estas glaso plena je vino. - Чаша вина је чаша пуна вина.

  Или ...plena de vino.

 • Mi sopiras je mia perdita feliĉo. - Ја жудим за мојом изгубљеном срећом.

  Или ...mian perditan feliĉon / ...al mia perdita feliĉo..

Телесно или душевно стање

 • Ili suferas je astmo. - Они пате од астме.
 • Ŝi gravediĝis je ĝemeloj. - Она је у другом стању и имаће близанце.
 • Li malsaniĝis je profunda melankolio. - Он је оболео од тешке меланхолије.

Део тела који трпи узимање, одузимање, болест и сл.

 • Li kaptis min je la brako. - Он ме је ухватио око груди.

  Je la brako указује на моју руку. На исти начин се може рећи ĉe la brako. Да бисмо указали на његову руку (коју он користи да ухвати мене), користи се per: Li kaptis min je la maldekstra brako per sia dekstra mano.

 • Li estas malsana je la brusto. - Он је болестан од груди (има болове у грудима).

Различити утврђени изрази

 • Ŝi kredas je Dio. - Она верује у Бога.

  Kredi je iu или je io = "веровати да неко или нешто заиста постоји". Kredi ion, al io, pri io = "веровати да је нешто стварно". Kredi al iu = "веровати коме да говори истину".

 • Je mia miro la afero sukcesis. = La afero sukcesis, kio mirigis min. - На моје чуђење ствар је успела. = Ствар је успела, што ме је зачудило.
 • Mi vetis kun ŝi je dek dolaroj. - Ја сам се опкладио са њом у десет долара.

  Победник у опклади добија десет долара. Може се исто тако употребити pri.

Вратите се горе