У садржају

Ове речи јављају се у пару или вишеструко и са специфичним значењем. Могле би се назвати речце за комбиновање.

Kaj... kaj

Двоструко или вишеструко kaj се користи да би се нешто посебно истакло, да би се на нечему инсистирало. Тада се стављају kaj пре свих ствари са којима се повезују, па и испред прве. У нормалном говору те речи kaj се посебно акцентују :

 • Kaj Petro kaj Karlo laboras. - И Петар и Карло раде.

  Инсистирање на томе да не само један већ обојица раде.

 • Kaj pluvas kaj blovas. - И пада киша и дува.

  Инсистирање на томе да се дешавају оба феномена.

 • Petro kaj fumas kaj drinkas. - Петар и пије и пуши.

  Инсистирање, да он заиста чини (испуњава) обе активности.

 • Kaj ilia amo, kaj ilia malamo, kaj ilia ĵaluzo jam de longe malaperis. - И њихова љубав, и њихова мржња, и њихова завист, већ дуго су нестали.

  Инсистирање, да су се све три ствари престале појављивати.

Nek... nek

Уобичајено nek значи "kaj ankaŭ ne". Вишеструко nekзначи "kaj ne". Комбиновано nek је једнако kaj... kaj плус негација:

 • Mi renkontis nek lin, nek lian fraton. = Mi kaj ne renkontis lin, kaj ne renkontis lian fraton. - Нисам сусрео ни њега, ни његовог брата. = Ја нисам срео њега, и нисам срео његовог брата.
 • Nek ĝojo, nek malĝojo daŭras eterne. = Kaj ĝojo, kaj malĝojo ne daŭras eterne. - Ни весеље, ни жалост вечито не трају. = И весеље, и жалост не трају вечито.
 • Ŝi estis muta, povis nek kanti nek paroli. = Ŝi kaj ne povis kanti, kaj ne povis paroli. - Она је мутава, нити може певати нити говорити. = Она не може певати нити говорити.

Aŭ... aŭ

Вишеструко указуује, да су предложене алтернативе ипак саме. Мора да се оствари једна од њих, никако друга. У говору се, разуме се, посебно акцентују :

 • Nun ni devas venki morti! - Сада ми морамо или победити или умрети!

  Ми не можемо урадити оба, а не можемо урадити ни нешто друго него те две алтернативе.

 • vi faris grandan eraron, mi ĉion miskomprenis. - Или сте ви направили велику грешку, или сам ја све погрешно разумео.

  Не постоји друго решење.

 • Oni povus diri, ke ŝi forgesis ĉion en la mondo, ŝi ne havis forton, por iri pluen. - Могло би се рећи да ако она заборави све у свету, или не буде имала снаге да иде даље.

Jen... jen

Уобичајеноjen скреће пажњу на нешто. Двоструко или троструко jen нема такво значење, али уводи алтернативе, које се подударају, или су могуће, које вреде као могућности. Jen... jen = iufoje... alifoje:

 • Jen mi ardas de varmego, jen mi tremas de frosto. - Ево ја грејем до ужарености, ево ја дрхтим до смрзавања.

  Два стања су алтернативна. Неки пут сам топао, други пут сам хладан.

 • Ŝia vizaĝo aperigis jen mortan palecon, jen koloron de sango. - Њено лице час се јављало са мртвачким бледилом, час у боји крви.

  Лице се мењало.

 • Mario videble havis deziron jen koleri, jen ridi, jen premi la manon al tiu ventanimulo. - Марио је имао видљиву жељу да се час наљути, час насмеје, час да притисне руку на ту лепезу.
 • Li okupadis sin jen per tio, jen per alio. - Он се бавио (био заокупљен) час тиме, а час нечим другим.

Ju... des

Ju и des се увек користе заједно са pli или malpli. Ju и des сараднички указују да, један pli-израз зависи од другога. ju-израз указује на то, шта влада. Израз desуказује на оно, што зависи:

 • Ju pli da mono ni havos, des pli rapide kaj bone iros kompreneble nia afero. - Што више пара будемо имали, брже и боље ћемо ићи у разумевање наше ствари.

  Ако се новац повећа, тада ће се побољшати и брзина и квалитет.

 • Ju pli alte staras la lingvo, des pli rapide progresas la popolo. - Што му је језик више цењен, народ брже напредује.

  Напредак народа зависи од нивоа његовог језика.

 • Ju pli da bruo, des malpli da ĝuo. - Што више галаме, то мање уживања.
 • Ju pli grandaj ili fariĝis, des malpli ili volis tion toleri. - Што већи постају, то мање хоће да толеришу.

  Како постају већи, тако постају нетолерантнији.

 • Ju pli klare vi elparolas, kaj ju malpli da malfacilaj vortoj vi uzas, des pli bone oni komprenas vin. - Што јасније ви излажете, што мање тешких речи користите, то се боље разумете.

  Повећање разумљивости и смањивање тешких речи проузроковали су побољшање разумевања.

Понеки пут des се појављује само, без ju. Тада се ju-израз углавном подразумева:

 • La saloneto ne estis vasta, tial des pli frapis la okulojn la eleganteco de ĝia aranĝo. - Салончић није био простран, тако да смо више бацили очи на елеганцију његовог намештаја.

  Подразумевана је идеја: Мали елегантни салон, ударио је у очи својом елеганцијом.

Сама des може често да се замени са tiom.

У неколико језика се може користити иста реч за зависни и независни pli-израз. То није могуће у есперанту. Ju... ju нема значење. Владајући (mal)pli-израз има ju, и зависно (mal)pli-израз des. Немојте изговорити: Ju pli брзо ћете се вратити кући, ju pli bone. Реците: Ju pli rapide vi revenos hejmen, des pli bone. Разуме се, исто тако des... des није могуће. Али, могу постојати многи ju-изрази, који заједно чине једну од многих des-израза (или слично): Ju pli брижљиво и ju pli брзо ћете завршити посао, des pli задоволјни и des pli весели ћемо бити.

Вратите се горе