У садржају

Речце kaj, , sed, plus, minus и nek су везници. О nek читајте више у објашњењу негације.

Kaj

Kaj повезује две ствари, које играју исту улогу у реченици:

 • Karlo kaj Petro manĝas. - Карло и Петар једу.

  Два лица врше исту радњу. То су два субјекта.

 • Karlo manĝas kaj trinkas. - Карло једе и пије.

  Карло обавља две радње (истовремено или једну за другом). То су два предиката.

 • Karlo manĝas rizon kaj legomojn. - Карло једе пиринач и поврће.

  Две ствари су укључене у исту радњу на исти начин. То су два истоврсна објекта.

 • Petro manĝas per forko kaj tranĉilo. - Петар једе виљушком и ножем.

  Две алатке помажу у истом послу. Ако се хоће, може да се понови предлог: per forko kaj per tranĉilo.

 • Petro estas maljuna kaj saĝa. - Петар је стар и мудар.
 • Petro havas grandan kaj luksan domon. - Петар има велику и луксузну кућу.

  Када су два придева епитети исте именице, често се изгуби kaj: Петар има велику луксузну кућу.

 • Karlo laboras por kaj per Esperanto. = ... por Esperanto kaj per Esperanto. - Карло ради за и са есперантом. = ... за есперанто и (са) есперантом.
 • Petro legis la gazeton, kaj Karlo rigardis televidon. - Петар чита новине, а Карло гледа телевизију.

  Две повезане главне реченице.

 • Ili diris, ke ili tre amuziĝis, kaj ke ili volonte revenos venontjare. - Они су рекли, да су се веома забављали, и да ће својевољно поново доћи идуће године..

  Две ke-реченице.

 • Jen venas tiu knabino, kiu savis mian vivon, kaj kiu poste malaperis. - Ево долази та девојка, која ми је спасла живот, и која се касније није појављивала.

  Две повезане kiu-реченице.

Ако је више од две ствари са истом улогом, обично се између њих меће kaj само пре последњег, посебно ако је набрајање ствари предугачко. Тамо, где недостаје kaj, при изговору се прави пауза. У писаном тексту ставља се запета:

 • Petro, Karlo, Elizabeto kaj Eva vojaĝis kune al la kongreso. = Petro kaj Karlo kaj Elizabeto kaj Eva vojaĝis... - Петар, Карло, Елизабета и Ева путовали су заједно на конгрес. = Петар и Карло и Елизабета и Ева путовали су...
 • Hodiaŭ ni manĝos supon, salaton, viandaĵon, frititajn terpomojn kaj glaciaĵon. - Данас ћу да једем супу, салату, месо, пржене кромпириће и сладолед.
 • Li iras per aŭto, ŝi iras per trajno, kaj mi iras piede. - Он је ишао аутом, она је ишла возом, а ја сам ишао пешице.

У говорном језику се често потпуно напушта kaj:

 • Li estas stulta, malaminda. Mi tute ne ŝatas lin. - Он је глуп, није вредан љубави. Ја га уопште не ценим.
 • Venis Karlo, Petro, Eva. Jes, ĉiuj miaj amikoj venis. - Дошли су Карло, Петар, Ева. Јесте, сви моји пријатељи су дошли.

За подстицање и инсистирање може да се користи kaj пре свих ствари, као и пре прве.

Разноврсни односи између повезаних реченица

Када су реченице повезане са kaj, таква веза може да има много различитих сличних односа. Какав је однос, може се разумети из контекста:

 • Mi lavis la vestaĵojn, kaj (poste) mi sekigis ilin. - Ја сам опрао одећу, и (после) сам је осушио.

  Kaj упућује на временски след. Реч poste потребна је да би се помогло у разумевању.

 • Anno estas gaja persono, kaj (kontraste) Elizabeto estas silentema. - Ана је весела личност, а (контрастно) Елизабета је ћутљива.

  Kaj упућује на контраст.

 • Ŝi havas brunajn okulojn, kaj (aldone) ŝiaj haroj estas longaj. - Она има смеђе очи, а (додатно) њена коса је дугачка.

  Kaj упућује на додатну информацију.

функционише исто као и kaj. Он може да повезује исте ствари на исти начин, али усмерава, да су повезане ствари алтернативе. упућује на то, да се може правити избор између повезаних ствари, или да није сасвим сигурно, којa од њих је вреднa:

 • Petro Karlo laboras. - Петар и Карло раде.

  Два могућа субјекта. Један од њих је радни, евентуално оба.

 • Ni povas manĝi viandaĵon fiŝaĵon. Kion vi preferas? - Ми можемо да једемо јела од меса или јела од рибе. Чему ви дајете предност??

  Изабери између два директна објекта.

 • Vi devas fari tion per fosilo (per) hakilo. - Ви то морате да урадите мотиком или секиром.
 • Ĝi estis ruĝa flava. Mi ne memoras klare. - То је црвено или жуто. Ја се не сећам јасно.
 • Mi konstruus lignan ŝtonan domon. - Ја ћу изградити дрвену или камену кућу.
 • Ĉu eblas konstrui aŭton kun kvin ses radoj? - Да ли је могуће направити ауто са пет или шест точкова?
 • La kato troviĝas sur sub la domo. - Мачка се налази на или под кућом.
 • Ĉu mi kapablas plenumi tiajn laborojn ĉu mi ne kapablas? - Да ли сам ја способан да извршим тај рад или ја нисам способан?
 • Ŝi ne sciis, ĉu ŝi nur sonĝis ĉu tio estis efektivaĵo. - Она не зна, да ли само сања или је то реалност.
 • La pasantoj forflankiĝis antaŭ ŝi, supozante, ke ŝi estas frenezulino ke ŝi havas ian urĝegan bezonon rapidi. - Пролазници су пролазили испред ње, претпостављајући да је она лудакиња или да има неку неодложну потребу да жури.
 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, kiun oni uzas por vino. - Чаша вина је чаша, у којој се пре налазило вино, или која се користи за вино.
 • Vi povas vojaĝi per trajno, buso, aŭto biciklo. - Ви морате да путујете возом, аутобусом, аутомобилом или бициклом.
 • Kiu povas helpi min? Eble Karlo, Petro Elizabeto. - Ко ми може помоћи? Можда Карло, Петар или Елизабета.

Нормално је искључив. То значи, да само једно од предложених решења вреди. Неки пут ипак је укључив. Тада дозвољава, да се може одабрати више од једног решења (евентуално чак сва). Да ли јесте укључив или искључив, упућује контекст. За појачавање указивања, да јесте искључив, може се користити пре свих алтернатива (решења). За усмеравање, да јесте укључив, понекад се, претежно у писаном изражавању, користи израз и/или: Путовање је обављено возом и/или аутобусом. = Путовање је извршено или аутобусом, или возом и аутобусом. Путовање је извршено возом или аутобусом или са оба. Нормално се не користи kaj/aŭ у говорном језику, само у писаном. Препоручљиво је да се избегава kaj/aŭ и у писаном коришћењу. Боље је директно казати могући избор свих алтернатива.

Sed

Везник sed повезује реченице или делове реченица, и упућује на то, да су неко или нешто повезани међу собом:

 • La papero estas tre blanka, sed la neĝo estas pli blanka. - Папир је веома бео, али је снег бељи.
 • Li amas min, sed mi lin ne amas. - Он воли мене, али ја њега не волим.
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem; sed ŝi mem tute ne zorgas pri si kaj tute sin ne gardas. - Ја бринем о њој тако, како бринем и о себи самом; али она лично уопште не брине о себи и уопште себе не чува.
 • Nia provincestro estas severa, sed justa. - Наш старешимна провинције је строг, али праведан.
 • Mi volis lin bati, sed li forkuris de mi. - Ја сам хтео да га тучем, али је он побегао од мене.
 • Mi kriis tiel laŭte, kiel mi povis, sed neniu min aŭdis, mi estis tro malproksime. - Ја сам вриштао тако гласно, колико сам могао, али ме нико није чуо, био сам много далеко.
 • La patro ne legas libron, sed li skribas leteron. - Отац није читао књигу, али је он писао писмо.
 • Tio ĉi estis jam ne simpla pluvo, sed pluvego. - Ово већ није обична киша него је пљусак.
 • Anstataŭ kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. - Уместо кафе он ми је дао чај са шећером, али без павлаке.

  Претпоставља се, да је павлака и за чај.

Sed се често појављује заједно са tamen, који тада ојачава контраст:

 • Mi ne scias la lingvon hispanan, sed per helpo de vortaro hispana-germana mi tamen komprenis iom vian leteron. - Ја нисам знао шпански језик, али уз помоћ шпанско-немачког речника ипак сам унеколико разумео ваше писмо.
 • Ŝi havis forton kaj ŝi estis laborema, sed ŝi tamen restis malriĉa. - Она је имала снаге и била је радна, али је ипак остала сиромашна.

Ако се користи tamen, може се често исто тако добро користитиkaj уместо sed, јер контраст веома добро истиче реч tamen:

 • Li havis la impreson, ke li sonĝas kaj tamen ne sonĝas. - Он је имао утисак, да он сања и ипак не сања.
 • La lekanto sentis sin tiel feliĉa, kvazaŭ tiam estus grava festotago, kaj tamen tiam estis nur simpla lundo. - Улизица се осетио толико срећан, као да је био важан празник, а ипак био је то само обични понедељак.

Ипак нормално игра улогу придева, док sed је везник. Тако се sed појављује на почетку реченице, док tamen може да се појави на различитим местима у реченици. Понеки пут tamen се појављује у почетку реченице, која је веома блиско повезана са претходном реченицом. Тада tamen садржи неку везну улогу. Tamen је тада практично једнак sed. Могло би се такође рећи, да sed или kaj су подразумевани: Li estas tre ekkolerema kaj ekscitiĝas ofte ĉe la plej malgranda bagatelo; tamen он је веома увиђаван, не вуче дуго љутњу и он уопште није осетљив.

Plus и minus

Речце plus и minus се углавном користе у математичким и сличним изразима да би се представили симболи + (plus) и - (minus). Plus упућује на сабирање, позитивност и сл. Minus упућује на одузимање, негативност и сл.

Али понекад plus се користи као везник уместо kaj, када је реч о збиру или нечему сличном. Minus може на сличан начин заменити sed ne, када је реч о одузимању и слично:

 • Ĝi kostas dek eŭrojn plus kvindek cendojn. = ...kaj aldone kvindek cendojn. - То је коштало десет евра плус педесет центи. = ...и додатно педесет центи.
 • Necesas sperto plus zorgemo. = ...kaj ankaŭ zorgemo. - Потребно је искуство плус брижност. = ...и такође брижност.
 • Mi pagos al vi 1000 eŭrojn minus la 100 eŭrojn, kiujn vi ŝuldas al mi. Mi do pagos sume 900 eŭrojn. - Ја ћу вам платити 1.000 евра минус 100 евра, колико ви дугујете мени. Ја ћу, дакле, да платим укупно 900 евра.

Неки пут plus и minus се користе као предлози, слично kun и sen, дакле, увек без N-завршетка после. Ипак је препоручљиво увек користити plus и minus као везнике према пре наведеним примерима, стављајући N-завршетак, када улога у реченици то тражи.

Везници међу деловима речи

Понекад, углавном у писаном обраћању, користи се kaj за повезивање два или више елемената спојених речи за скраћивање израза:

 • Ili en- kaj el-iris tre rapide. = Ili eniris kaj eliris tre rapide. - Они су изашли и ушли веома брзо.
 • Tio estas kombinita manĝaĵ- kaj gazet-vendejo. = ...manĝaĵvendejo kaj gazetvendejo. - То је комбинована продавница јела и новина.
 • Li faris multajn erarojn: skrib-, leg- kaj pens-erarojn. = ...skriberarojn, legerarojn kaj penserarojn. - Он је направио много грешака: писаних, у читању и у мишљењу.
 • Tute mankas sub-tasoj kaj -teleroj. = ...subtasoj kaj subteleroj. - Потпуно недостају подметачи за чаше и тањирићи.
 • Tio estas manĝaĵ- gazet-vendejo. - То је продавница хране и новина.
 • Tio estas manĝaĵ- sed ankaŭ gazet-vendejo. - То је продавница хране, али и продавница новина.

Ове реченице звуче превише неприродно. Уопште, оне се не препоручују, посебно ако садрже делове речи без завршетака, што нормално и није могуће у есперанту. Оне претежно користе друга средства скраћивања:

 • Ili iris en la domon kaj el ĝi tre rapide. - Они су ишли у куће и из њих веома брзо.
 • Tio estas kombinita manĝaĵa kaj gazeta vendejo. - То је комбинована јело-новине продавница.
 • Li faris multajn erarojn skribajn, legajn kaj pensajn. - Он је правио многе грешке у писању, читању и мишљењу.
 • Tio estas manĝaĵa gazeta vendejo. - То је прехрамбена или новинска продавница.
 • Tio estas manĝaĵa sed ankaŭ gazeta vendejo. - То је продавница јела, али такође и продавница новина.
Вратите се горе