У садржају

Ne

За одричне реченице користи се речца ne. Ne негира то, пре чега стоји. Нормално ne стоји пре предиката, и негира предикат, што целу реченицу чини одречном:

 • Mi ne dormas. - Ја не спавам.

  Није било тако, да ја спавам. Моје спавање у потпуности је било одрично.

 • Al leono ne donu la manon. - Лаву не пружај руку.
 • La patro ne legas libron, sed li skribas leteron. - Отац није читао књигу, али је писао писмо.

  Одречност погађа глагол legas. Глагол skribas и остатак реченица остају важећи.

Негација у зависној реченици важи само за њу: Mi diris, ke mi ne venos. За негацију је везан само предикат зависне реченице venos. Читава реченица, иначе, остаје позитивна: Mi ja diris tion.

Понекад се дешава, да се одречни предикат подразумева: Ĉiu povu vidi, kiu el la vastigantoj plenumas sian promeson kaj kiu ne. Одрицање се односи на подразумевани глагол plenumas: ...kaj kiu ne plenumas sian promeson.

Ne је исто тако и реч из одговора.

Корелативи са NENI

За негацију се може исто тако употребити корелатив са NENI. NENI-реч чини одричним предикат, што значи и читаву реченицу. Положај NENI-речи нормално није важан, она ипак чини одричном целу реченицу:

 • La tempo pasinta jam neniam revenos; la tempon venontan neniu ankoraŭ konas. - Прошло време се никада неће вратити; време будуће такође нико не познаје.

  Прошло време се неће вратити. Не познаје се време које долази.

 • Mi neniel povas kompreni, kion vi parolas. - Ја нисам успео ништа разумети шта сте ви говорили.

  Ја не могу да разумем.

 • La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo. - Ноћ је тако мрачна, да ја не видим ништа даље од свога носа.

  Ми не можемо да видимо. Одрицање утиче само на ke-израз. Главни реченични глагол estis остаје потврдан.

 • Neniu radio al mi lumas, neniu varma aereto blovas sur min, neniu amiko min vizitas. - Ниједан зрак ми не светли, никакав топли ветрић не дува према мени, ниједан пријатељ ме не посећује.

  Не светли зрак. Не дува ветрић. Не посећује пријатељ.

 • Memoru, ke Esperanto estas nenies propraĵo. - Запамти, да есперанто није ничије власништво.

  Есперанто није ичије власништво.

 • Tian Regularon por nia Ligo mi nenial povus aprobi. - Такав Правилник за наш Савез ми никада не бисмо усвојили.

  Ја не могу да то одобрим због било каквог узрока. Ни из ког разлога чини одричном читаву реченицу.

Двострука негација

Ако се користе NENI-речи, а додају исто тако речи ne, реченица постаје позитивна, потврдна. Та двострука негација се користи само да би се изразила специјална значења:

 • Mi ne amas neniun. - Ја не волим никога.

  Није тако, да ја волим никога. Ја, дакле, волим некога.

 • Ĝi ne estas nenies propraĵo. - То није ничије власништво.

  Није тако, да то није ничије власништво. То је, дакле, ипак нечије власништво.

Реченица исто тако може да звучи позитивно, ако једна NENI-реч јасно негира радњу глагола, а и друга NENI-реч се појави у реченици:

 • Mi ankoraŭ neniam gajnis nenion. = Neniam okazis tio, ke mi gajnis nenion. - Ја још никада ништа нисам добио. = Никада се није десило то, да ја добијем нешто.

  Ја сваки пут добијем бар нешто.

Али многе NENI-речи у истој реченици не стварају обавезно позитивно значење. Често оне само јачају једна другу, а негација остаје:

 • Ni malutilon alportus al nia afero grandan, kaj utilon ni alportus al neniu nenian. - Ми бисмо нашој ствари донели велику штету, а корист никад никоме.

  Ми не бисмо донели корист.

 • Neniam, neniam, neniam li revenos. - Никада, никада, никада се он неће вратити.

  Он се неће вратити. Није важно, да ли је један, два, три или чак више од никада.

Делимична негација

Понеки пут речца ne појављује се у реченици тако, да негира само део реченице. Предикат се не мења, његово значење остаје. Ne негира само то, испред чега стоји, али то мора бити баш следећа реч, следећи део реченице, или чак нешто више. Само контекст може да укаже прецизно, шта је негирано:

 • Ni faris la kontrakton ne skribe, sed parole. - Ми смо направили уговор, не писани, него усмени.

  Ми смо направили уговор, али не писани.

 • Ne ĉiu kreskaĵo estas manĝebla. - Није сваки зелениш јестив.

  Неке биљке су јестиве. Упоредите са: Ĉiu kreskaĵo ne estas manĝebla. = Neniu kreskaĵo estas manĝebla.

 • Li estas homo ne kredinda. - Он је човек који није достојан веровања.

  Он је човек.

 • En la animo ĉiuj privataj homoj kaj ĉiuj registaroj ne povas ne aprobi nian ideon. - У души свих појединаца и свих људи у власти не може се не усвоји наша идеја.

  Прва не погађа предикат povas и чини одричном читаву реченицу. Друго ne погађа само усвојити (нашу идеју). Укупно значење је: Они не могу да одбаце нашу идеју. = Они морају да усвоје нашу идеју.

NENI-речи нормално негирају читаву реченицу независно од реда речи, али понеки пут такође NENI-реч може да вреди само за део реченице. Тада контекст и ред речи морају потпуно јасно на то указати:

 • Mi decidis paroli jam plu nenion pli pri tiu ĉi temo. - Ја сам одлучио да ништа више не говорим о овој теми.

  Одлука је реална. Одрицање подразумева само инфинитив paroli и све делове реченице, који се односе директно на њега.

 • Pli valoras faro nenia, ol faro malbona. = Faro, kiu ne okazis, ja valoras pli, almenaŭ kompare kun faro malbona. - Више вреди и никакво дело, него лоше дело. = Дело, које се није догодило, вреди више, упоређено са лошим делом.

  Предикат valoras остаје позитиван.

Када ne или NENI-реч су део сложене речи, негација вреди само унутар те речи:

 • Sinjoro, vi estas neĝentila. - Господине, ви сте непристојни.

  Реченица каже, да господин има сигурну особину, названу мањак пристојности. Постоји извесна осетљива разлика између: Ви нисте пристојни.

 • La pastro, kiu mortis antaŭ nelonge (aŭ antaŭ nelonga tempo), loĝis longe en nia urbo. - Пастор, који је недавно умро (или пре кратког времена), становао је дуго у нашем граду.

  Негирање изазива само продужавање времена.

 • Bedaŭrinde ili estas ne-Esperantistoj. - Нажалост, они су неесперантисти.

  Они су ти људи који не знају есперанто.

 • Neniofarado estas tre dolĉa okupo. - Не радити ништа је веома слатка заузетост.

  Такво време, у коме се ништа не ради, веома је слатко.

Nek

Nek значи "и такође не". Користимо га, када смо већ употребили ne, и хоћемо да то кажемо још једном. Он је нека варијанта kaj, и следи у основи иста правила као и kaj:

 • Li ne vidis min, nek aŭdis. = ...kaj ankaŭ ne aŭdis. - Он ме није видео, нити чуо. = ...и такође није ме чуо.
 • Mi ne renkontis lin, nek lian fraton. = ...kaj ankaŭ ne lian fraton. - Ја нисам срео њега, нити његовог брата. = ...а такође ни његовог брата.
 • Nenia peno nek provo donos lakton de bovo. - Никакво настојање нити покушај неће дати млеко од бика.

Не користите nek за повезивање две ствари после sen. Користите kaj: Tiu virino ne foriru de ŝi sen konsolo kaj helpo. Не: ...sen konsolo nek helpo.

Nek није једнако као ne + занос. Да би се занос нијекао користи се заједно са ne. Не кажите: Mi havas nek unu amikon. Реците: Mi havas eĉ ne unu amikon. Или: Mi ne havas unu amikon.

Такође се може користити комбиновано, вишеструко nek.

Вратите се горе