У садржају

Речца po указује на расподелу количине. Она је традиционално класификована као предлог, али је многи користе и као прилошку речцу.

Po има значење само у односу на број или количину. После po дакле, увек мора да стоји бројна реч или неки количински израз: po kvin, po dek, po dudek mil, po multe, po kiom, po miliono, po duono, po iom, po pluraj, po paro, po egalaj partoj и сл. Сваки пут се подразумева количина: po pomo = по једна јабука, po tutaj boteloj = по много пуних флаша.

Po упућује на следовање нечега, што је већ негде подељено многим лицима, многим стварима, многим местима или слично. Свима од тих ствари припада по једна порција. Да бисмо сазнали укупну количину, потпун број, потребно је мултипликовати po-количину на поједине чланове. Који је то број, зависно је од контекста:

 • Por miaj kvar infanoj mi aĉetis dek du pomojn, kaj al ĉiu el la infanoj mi donis po tri pomoj. - За мојих четворо деце ја сам купио дванаест јабука, и свако од деце добиће по три јабуке.

  3 јабуке пута 4 = 12 јабука. Приметите, да резултат указује на pomojn, не на децу. Множе се 3 јабуке са бројем деце, али резултат је свакако 12 јабука, не 12 десе. Резултат такве рачунице односи се увек на то на што указује po-израз.

 • Tie estis viro tre altkreska, kiu havis sur la manoj kaj sur la piedoj po ses fingroj, sume dudek kvar. - Тамо је мушкарац веома високог раста, који има на рукама као и на ногама по шест прстију, укупно двадесет четири.

  6 прстију пута 4 (2 руке + 2 ноге) = 24 прста.

 • Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn; tial, se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝoj, mi finos la tutan libron en kvar tagoj. - Ова књига има шездесет страна; тада када будем читао свакога дана по петнаест страна, ја ћу завршити целу књигу за четири дана.

  15 страна пута 4 = 60 страна.

 • Ŝi ricevis lecionojn po dek eŭroj por horo. - Она је прихватила предавања по десет евра за час.

  Ако предавања буду трајала укупно тачно 4 часа, цена ће бити: 10 евра пута 4 = 40 евра.

 • Dume la gastoj trinkis po glaseto da vino. - У то време гости су пили по чашу вина.

  Овде се подразумева реч unu: ...по једна чашица... Ако је напр. 10 гостију, то је укупно такође 10 чашица.

 • Mi fumadis cigaredojn po dudek kvin rubloj por cento. - Ја сам пушио цигарете по двадесет четири рубље за стотину.

  Стотину таквих цигарета кошта 25 рубљи. За комад по пет центи, цена тих цигарета, дакле, биће: 25 рубљи пута 5 = 125 рубљи.

 • El ĉiuj vivaĵoj, el ĉiu karno, enkonduku po unu paro el ĉiuj en la arkeon, ke ili restu vivaj kun vi. - Од свих живих бића, од свих животиња, изаберите по један пар од свих за арку, да они остану живи са вама.

  Ако је, напр. 1000 животињских врста, биће 2 животиње (1 пар) пута 1000 = 2000 животиња (1000 парова).

 • La urbestro aranĝas grandajn tagmanĝojn, kie la vino estas trinkata po tutaj boteloj. = ...po pluraj tutaj boteloj. - Градоначелник је приредио велике ручкове, где су испијали по пуну флашу вина. = ...по много пуних флаша.

  У сваком ручку се пије много пуних флаша.

У овим претходним примерима po је коришћено као предлог. У објашњењима нијанси бројева појављују се примери да се po користи као прилог.

Погрешна употреба po

Често се ставља po пре нејасног израза. Ево типичног примера:

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas dek dolarojn po metro.
  Говорник је намеравао да каже, да сваки метар штофа кошта десет долара, али то није јасно. Po мора да се овде односи на подразумевани unuпо један метар. Рачуница онда износи: 1 метар пута 10 (број долара) = 10 метара. У изразу po јавља се исто тако израз (један) метар. Резултат рачуна је, дакле, десет метара, не десет долара. Тих десет метара штофа кошта укупно десет долара. То значи, да сваки метар кошта један долар. То вероватно није жељени смисао.

Тачна реченица гласи:

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas po dek dolarojn por metro. - Овај штоф кошта по десет долара за метар.

  Ако је, напр. 5 метара, рачуница показује да је: 10 долара пута 5 = 50 долара. Сада резултат показује доларе, јер po стоји испред израза десет долара.

Многи језици користе у оваквим реченицама само једну реч да би приказали расподелу. Та реч стоји испред metro. Изазива забуну po са таквим речима, које имају потпуно другачије значење него po. У есперанту се изражавају овакве ствари са две речи, po и једна друга. Друга реч је често por, али њена употреба зависи од контекста и осталих предлога (или прилошког облика) да ли може да буде коришћена. У претходном примеру могуће је напр. laŭ metro или metre.

Забележите такође разлику између следећих реченица:

 • La aŭto veturis po dek kilometrojn en kvin horoj. - Ауто је возио по десет километара у пет сати.

  Ауто је возио укупно 5 сати, и он је возио укупно 50 километара. (10 километара пута 5 = 50 километара.)

 • La aŭto veturis dek kilometrojn en po kvin horoj. - Ауто је возио десет километара у по пет сати.

  Ауто је возио укупно 10 километара, и то је трајало укупно 50 часова. (5 часова пута 10 = 50 сати.)

Формулe са разломачком цртом

Формула Изговор
20$/kg po dudek dolaroj por kilogramo
120 km/h po cent dudek kilometroj en/por horo
2 MN/m² po du meganeŭtonoj sur/por kvadratmetro

Често се може користити po заједно са предлогом: po 120 kilometroj hore.

Понеки пут се мора одбацити po у оваквим изразима, а евентуално додати ĉiu, напр.: стотину двадесет километара за/у (сваки) сат, двадесет долара за (сваки) килограм, два мегањутна за/на (сваки) квадратни метар.

Вратите се горе