У садржају

Предлози су речце, које се стављају пре делова реченице за усмеравање улоге тих делова у реченици.

Предлози нормално стоје пре именица или заменица, али исто тако и пре глагола у инфинитиву, уметнутих реченица и прилога за количину. Понекад се предлози користе и пре прилога за место и време. Предлози тада прецизније одређују значење места и времена у реченици.

Следеће речце су предлози: al, anstataŭ, antaŭ, apud, ĉe, ĉirkaŭ, da, de, dum, ekster, el, en, ĝis, inter, je, kontraŭ, krom, kun, laŭ, malgraŭ, per, po, por, post, preter, pri, pro, sen, sub, super, sur, tra и trans:

Независни предлози

После предлога нормално стоји део реченице, на кога се предлог односи. Без тога дела реченице, предлог не би имао смисла: sur la tablo, en mia domo, ekster tiu ĉi ĉambro, dum la paŭzo, anstataŭ tio, krom Petro итд.

Ако хоћемо да одбацимо реч после предлога (они се подразумевају), мора се користити предлог са E-завршетком, јер предлози тада чине сопствени део реченице, који има улогу прилога:

  • Li staras apud mi.Li staras apude. - Он стоји поред мене. → Он стоји поред.
  • Ŝi sidas ekster la domo.Ŝi sidas ekstere. - Она седи изван куће. → Она седи напољу.
  • Tio okazis dum la paŭzo.Tio okazis dume. - То се десило у току паузе. → То се десило у међувремену.
  • Tio okazos post la kongreso.Tio okazos poste. - То ће се догодити после конгреса. → То ће се догодити после.

Ако такав прилог указује на место, он онда може да прихвати завршетак N за указивање на кретање према месту:

  • Li sidas ekster la domo.Li sidas ekstere.Li iras eksteren. = ...al ekstera loko (al loko ekster la domo). - Он седи изван куће. → Он седи напољу. → Он иде напоље. = ...на спољно место (место изван куће).

Ако понекад оригинални део реченице игра придевску улогу, користи се A-завршетак после предлога:

  • Li loĝas en domo apud mia domo.Li loĝas en apuda domo. ...en domo apuda. - Он станује у кучи поред моје куће. → Он станује у кући поред. ...у кући поред.

Али се исто тако могу користити прилог за место или за време у тим догађајима: Li loĝas en domo apude. = Li loĝas en domo, kiu troviĝas apude.

Из неког разлога неки предлози једва да се појављују у пракси са E-завршетком или A-завршетком. Напр. готово се никада не каже paroli prie = "paroli pri tio", iri dee = "iri de la koncerna loko", ala veturo = "veturo al la koncerna loko", proa agado = "agado pro tio".

Вратите се горе