У садржају

Да бисмо сагледали улогу делова реченице користе се показивачи улоге:

номинатив (први падеж)
Неке реченичне улоге, у првом реду субјекат, препознатљиве су, па им ne нису потребни показивачи улоге. Одсуство показивача улоге се назива номинатив (први падеж).
акузатив
Улога објекта, као и неке друге улоге, препознају се по завршетку N. Ти завршеци се зову акузативски завршеци или једноставно акузатив.
предлози
Веома многе и разноврсне улоге у реченици могу се препознати помоћу разних речци, које се зову предлози.
Вратите се горе