У садржају

У есперанту постоји 45 речца које се називају tabelvortoj (или korelativoj), јер се све оне могу приказати у табели са сличним облицима и сличним значењима.

Може се рећи, да сви корелативи су састављени из предњег и задњег дела,али се ипак корелативи не посматрају као сложене речи. Корелативни делови праве посебни, затворени систем, и нормално ох не треба мешати са обичним елементима речи у језику.

Делови на почетку речиелови

KI-
упитна реч, односна реч, узвична реч
TI-
показне речи
I-
неодређена, недефинисана реч
ĈI-
свеобухватне речи
NENI-
одречна реч

Делови на крају речи

-U
индивидуа, појединац, појединачна ствар, појединачна појава
-O
ствар
-A
особина, врста
-ES
власник (смисаони објекат, смисаони субјекат)
-E
место
-AM
време, пута (догађај, услов)
-AL
узрок
-EL
начин, степен
-OM
количина (степен заноса)

Неколико завршетака корелатива слични су уобичајеним завршецима, али им значења нису иста:

 • Уобичајени именски O-завршетак и корелативски O-завршни део готово су истог значења, али код корелативског O нормално се не прихвата завршетак за множину J.
 • Уобичајени завршетак U је глаголски завршетак за заповеднни начин / императив, док корелативски U-део указује на индивидуе (или њихове ствари) — потпуно различите ствари и значења.
 • Уобичајени придевски завршетак A је уопштено описни завршетак. Он често указује на особину и квалитет, али исто тако може да указује на припадност, однос, индивидуалност и сл. Корелативски A-део усмерава само на особине и врсте.
 • Уобичајени прилошки завршетак E може да указује на начин, време, место, меру, догађај и још нека друга значења. Корелативски завршни E-део указује увек само на место.

KI-речи

Корелативи на KI се користе претежно као упитне речи и као односне речи, али исто тако и каоузвичне речи:

 • Kio estas tio? - Шта је то?

  Упитно kio.

 • Kiu kuraĝas rajdi sur leono? - Ко је храбар да јаше на лаву?

  Упитна kiu.

 • Kiel vi fartas? - Како сте?

  Упитно kiel.

 • Fremdulo, diru, kiu kaj el kie vi estas. - Странчеo, реците, ко сте и одакле сте ви.

  Упитне kiu и kie.

 • La fera bastono, kiu kuŝis en la forno, estas nun brule varmega. - Гвоздени штап, који лежи у пећи, сада је блиставо врео.

  Односно kiu.

 • Kiam mi venis al li, li dormis. - Када сам ја дошао код њега, он је спавао.

  Односно kiam.

 • Li estas tiu, kies monon vi prenis. - Он је тај, чији новац примате.

  Односна kies.

 • Kia granda brulo! - Каква велика бука!

  Узвична kia.

 • Fi, kiel abomene! - Фуј, како одвратно!

  Узвична kiel.

 • Kion mi vidas! - Шта ја видим!

  Узвично (и упитно) kio.

Речца ajn

Прилошка речца ajn полетно упућује на недефинисаност или индиферентност. Ajn се користи углавном заједно са односним KI-речима, али исто тако и са I-речима и ĈI-речима, понекад са NENI-речима. Ajn увек стоји после односног корелатива:

 • Mi kondukos vin al ŝi, kie ajn ŝi estos trovebla! - Ја ћу вас повезати са њом, где год она буде нађена!

  Није важно где ће она бити нађена.

 • Kiu ajn ŝi estos, mi deziras al ŝi feliĉon! - Где год она била, ја јој желим срећу!

  Није важно ко ће она бити.

 • Mi donis solenan promeson, ke mi silentos, ĝis mi revenos, kiam ajn tio ĉi fariĝos. - Ја сам дао свечано обећање, да ћу ћутати, док се вратим, кад год ће се ово десити.
 • Ĉiam ajn vi estas bonvena ĉe mi. - Увек сте (у свако доба) добродошли код мене.

  Дођите, када ви хоћете.

 • Kial ŝi forlasis tiun lokon, en kiu ŝi havis ian ajn eblon, por ion ajn laborenspezi? - Зашто је она напустила то место, у коме је имала какве-такве могућности, за било какав новчани приход, доходак?

  Без таквог места потпуно недостаје могућност.

 • Nenion ajn mi diros. - Ништа ја нећу рећи.

  Апсолутно ништа.

Испред ajn Заменхоф је, под утицајем националних језика, неколико пута користио односну KI-реч, када је логичније било да користи ĈI-реч или I-реч. Ако није реч о уводу у зависну реченицу, ĈI-реч или I-реч су препоручљивије. Ја се слажем да прихватимо какву год уплату. Боље: ...сваку уплату или ...какву год уплату.

TI-речи

Корелативи са TI су усмеравајуће речи. Најчешће они указују на нешто испред реченог или нешто после реченог. они такође могу да указују нешто што се директно видело, што се чуло и слично:

 • Mi volas, ke tio, kion mi diris, estu vera. - Ја хоћу да то што сам ја рекао буде истина.

  Tio указује на раније речену ствар.

 • Tio estas mia hejmo. - То је моја кућа.

  Tio упућује на нешто тако видљиво (можда заједно са кажипрстом).

 • Li estas tiel dika, ke li ne povas trairi tra nia mallarĝa pordo. - Он је толико дебео, да не може да прође кроз наша узана врата.

  Tiel упућује на израз после ke-израза.

 • Kio estas, kio vin tiel afliktas? - Што је, што вас толико растужује?

  Tiel упућује на ствар коју смо видели или коју смо чули (виђену).

 • Ŝi estis en tiu momento tre bela. - Она је у том тренутку била веома лепа.

  Tiu указује на унапред примећени тренутак.

 • Tiu ĉi malfreŝa pano estas malmola, kiel ŝtono. - Тај устајали хлеб је тврд као стена.

  Tiu указује на ствар која је ту (учествује) (устајали хлеб).

Речца ĉi

Корелативима са TI може се додати речца ĉi, која показује близину до говорника. Ĉi може да стоји или испред или иза корелатива. Ĉi не може да добије наставак. Проста TI-реч увек указује на нешто што није близу говорнику. TI-реч + ĉi указује да је нешто (овде) близу говорника:

 • tie = у том месту → tie ĉi, ĉi tie = у овом месту, близу мене
 • tiu domo (иди од мене) → tiu ĉi domo, ĉi tiu domo (близу мене)
 • tio = та ствар (даље од мене) → tio ĉi, ĉi tio = ова ствар
 • tiel = на тај начин → tiel ĉi, ĉi tiel = на овај начин (на кога ја указујем)

Ĉi tiam или tiam ĉi не употребљава се у пракси. Уместо тога се користи nun.

Ĉi је посебна реч. Не користите цртицу. Не пишите: ĉi-tiu, tiu-ĉi, ĉi-tie, tie-ĉi, ĉio-ĉi итд. Пишите: ĉi tiu, tiu ĉi, ĉi tie, tie ĉi, ĉio ĉi итд.

Али често се праве придеви или прилози од делова речи, који садрже речцу ĉi. Тада читав израз чини једну реч. Нормално TI-реч се губи. За јасноћу се тада обично ставља цртица после ĉi: ĉi tieĉi-tiea, en tiu ĉi noktoĉi-nokte, sur ĉi tiu flankoĉi-flanke, la somero de tiu ĉi jarola ĉi-jara somero.

I-речи

Корелативи на I представљају непрецизиране или непознате ствари:

 • Ŝi ricevis ion por manĝi kaj por trinki. - Она је добила нешто да једе и да пије.

  Нису рекли шта је она примила.

 • Venis iuj personoj, kiujn mi ne konas. - Дошле су неке личности које ја не познајем.

  Не зна се ко су личности..

 • Ili iam revenos. - Они ће некада доћи.

  Временска тачка није позната.

 • Hodiaŭ estas ies tago de naskiĝo. - Данас је нечији дан рођења.

  Нису рекли чији је рођендан данас.

ĈI-речи

Корелативи са ĈI имају свеобухватно значење:

 • Li faris ĉion per la dek fingroj de siaj manoj. - Он је учинио све са десет прстију својих руку.

  Ĉio изражава укупност ствари, које је он урадио.

 • Ĉiu homo amas sin mem. - Сваки човек воли самог себе.

  Не постоји личност којој ово није важно.

 • Tiuj ĉi du amikoj promenas ĉiam duope. - Ова два пријатеља шетала су увек удвоје.

  Ĉiam упућује на то да не постоји пут када они нису ишли удвоје.

 • Ĉie regis ĝojo. - Свугде влада весеље.

  Не постоји место на коме не влада весеље.

Понекад се користи речца ĉi испред или после корелатива ĈI: ĉio = све ствари → ĉio ĉi, ĉi ĉio = све ове ствари, све то овде.

NENI-речи

Корелативи са NENI имају одрично значење:

 • La tempon venontan neniu ankoraŭ konas. - Време будуће нико још не познаје.

  Нико изражава да не постоји личност, која познаје време будуће.

 • Mi neniel povas kompreni, kion vi parolas. - Ја никако не могу да разумем шта ви говорите.

  Neniel указује да не постоји начин на који ја могу да вас разумем.

 • Kiam mi ien veturas, mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo. - Када ја негде путујем, ја никада не носим са собом много пртљага.

  Neniam изражава да не постоји такав случај на који бих ја понео много пртљага на пут.

NENI-реч довољна је да читаву реченицу учини одречном.

Корелативи са U

kiu
Пита о идентитету једне од многих познатих личности, ствари или појава.
tiu
Указује на једну сигурну од многих познатих личности, ствари или појава.
iu
Указује на непознату или недефинисану појединачну личност, ствар или појаву.
ĉiu
Указује појединачно и без изузетка на појединце из групе личности, објеката или ствари.
neniu
Одриче се појединац од групе личности, ствари или појава.

U-речи указују на индивидуалност и идентитет. Оне су најосновнији од свих корелатива.

Корелативи са U могу да прихвате N-завршетак, и J-завршетак. Са J-завршетком они упућују на већи број индивидуалних лица, ствари или појава.

Корелативи са U су difiniloj. Тада се не може користити la заједно са њима.

Корелативи на U нормално су епитети (дефинатори) именица, али се именице често подразумевају. Ако ништа у контексту не упућује на друго, претпоставља се, да се ради о речи "persono(j)(n)":

 • Kiu libro estas via?Kiu estas via? - Која књига је ваша? → Која је ваша?
 • Tiu seĝo ŝajnas bona.Tiu ŝajnas bona. - Та столица добро изгледа. → Тај добро изгледа.
 • Ĉiu homo devas pensi mem.Ĉiu devas pensi mem. - Сваки човек мора сам да размишља. → Сви морају сами мислити.
 • Kiu persono venis?Kiu venis? - Која личност је дошла? → Ко је дошао?
 • Ĉu estas iu [persono] en la kuirejo? — Jes, Paŭlo estas tie. - Да ли има неко [лице] у кухињи? — Да, Павле је тамо.
 • Jen kelkaj bonaj libroj. Kiun [libron] vi volas legi? — Mi volas tiun [libron]. - Ево неколико добрих књига. Коју [књигу] хоћете да читате? — Ја хоћу ту [књигу].
 • Ĉu vi havas krajonon? — Neniun [krajonon] mi havas. - Да ли имате оловку? — Никакву [оловку] ја немам.

Ĉiu(j) је увек множина према смислу, али се ипак прави разлика између једнине ĉiu и множине ĉiuj.

 • Користи се ĉiu, ако се разматрају појединци посебно.
 • Користи се ĉiuj, ако се мисли на читаву групу заједно.

Понекад та разлика није важна, али је други пут разлика велика:

 • Por ĉiu tago mi ricevas kvin eŭrojn. = Por ĉiu aparta tago... - За сваки дан ја сам примао пет евра. = /За сваки посебан дан...
 • Ĉiu amas ordinare personon, kiu estas simila al li. = Ĉiu aparta homo amas... - Свако воли обична лица, која су слична њему. = Сваки посебни, појединачни човек воли...
 • Kvinope ili sin ĵetis sur min, sed mi venkis ĉiujn kvin atakantojn. = ...mi venkis la tutan grupon. - Петоро њих се је бацило на мене, али ја сам победио свих пет нападача. = ...ја сам победио читаву групу.

  Овде је J неопходно, јер се примећује број пет. Али би се могло алтернативно рећи: ...ја сам победио свакога од пет нападача. Али тада се не говори о једној борби против читаве групе, већ о пет више-мање посебних борби.

 • Post la kurado ĉiuj estis terure lacaj. - После трчања сви су ужасно уморни.

  Говори се о читавој групи тркача. Можда такође: ...сви су ужасно уморни.

 • El ĉiuj miaj infanoj Ernesto estas la plej juna. = El la tuta grupo de miaj infanoj... - Од све моје деце, Ернест је најмлађи. = Од читаве групе моје деце...
 • Nun mi legas, vi legas kaj li legas; ni ĉiuj legas. - Сада ја читам, ви читате и он чита; ми сви читамо.

  Ni је реч у множини. Зато ĉiuj обавезно мора да има J.

Самостално neniu појављује се обично без J-завршетка:

 • La tempon venontan neniu ankoraŭ konas. Neniu = neniu persono. - Време будуће нико још није упознао. Neniu = ниједна личност.
 • Mi konas neniun en tiu ĉi urbo. - Ја не познајем никога у овом граду.

Такође са именицом после нормално се користи neniu без J:

 • Ŝi ne vidis eĉ la ĉielon, ĉar ĝi estis kovrita de nuboj kaj neniu stelo en ĝi brilis. - Она није видела чак ни небо, јер оно беше покривено облацима и ниједна звезда на њему не блисташе.

Може се ипак користити neniuj, ако се хоће некоме указати контраст са идејом "више од један",али то се ради нормално само када иза тога следи именица:

 • Ĉe la fenestro restis plu neniuj floroj. - Код прозора је остало више неких цветова.

  Испред је тамо много цвећа.

Корелативи на O

kio
"која ствар, каква ствар"
tio
"та ствар"
io
"нека ствар, некаква ствар"
ĉio
"свака ствар, свакаква ствар"
nenio
"ниједна ствар, никаква ствар"

Корелативи на O упућују на ствар, која се не може прецизно именовати заменицом. Овде општа реч "afero" се користи као објашњење, али значење је чак још уопштеније. Корелативи на O се користе такође да би се нешто представило, што се изражава целом реченицом.

Корелативи на O могу да добију N-наставак, али нормално они не добоијају J-наставак, јер изражавају општу целину..

Епитети корелатива на O стоје увек после корелатива: io bona, kion novan, ĉio grava и сл.

Корелативи на O су сами по себи делови реченице. Они не могу да описују заменице. Они одговарају U-речима + предмет, ствар:

 • Kio estas tio? = Kiu afero estas tiu afero? - Шта је то? = Која ствар је та ствар?
 • Tio estas speco de meblo. = Tiu afero estas speco de meblo. - То је врста намештаја. = Та ствар је врста намештаја.
 • Ĉio restis kiel antaŭe. = Ĉiu afero restis kiel antaŭe. - Све је остало као пре . = Свака ствар остаје као пре.
 • Kion bonan vi trovis tie? = Kiujn bonajn aferojn vi trovis tie? - Какво добро сте нашли тамо? = Које добре ствари сте нашли тамо?
 • Nenion interesan mi trovis. = Neniun interesan aferon mi trovis. - Ништа интересантно нисмо нашли. = Никакву интересантну ствар нисмо нашли.

Понекад се може колебати између tio и ĝi. Нормално се користи tio о нечему недефинисаном, што се не може али хоће именовати прецизном именицом. Неопходно је користити tio за представљање нечега, што се изражава читавом реченицом. Користи се ĝi за нешто већ одређено, што се раније већ изразило заменицом, и што би се могло поновити истом именицом са la или другим дефинатором:

 • Ŝi rakontis belan fabelon. Tio estis tre amuza. - Она је испричала лепу бајку. То је било веома забавно.

  Забавно је било то, што је она причала бајку. Tio представља читаву претходну реченицу.

 • Ŝi rakontis belan fabelon. Ĝi estis tre amuza. - Она је причала лепу бајку. Бајка је била веома забавна.

  Забавна је бајка. Ĝi представља део реченице la (лепа) бајка.

Корелативи са A

kia
"од које врсте, имајући коју особину"
tia
"од те врсте, имајући ту особину"
ia
"од неке врсте, имајући неку особину"
ĉia
"од сваке врсте, имајући све особине"
nenia
"од никакве врсте, немајући ниједну особину"

Корелативи на A играју улогу придева. Они примају J-завршетак и N-завршетак према истим правилима као придеви. Али, корелативи на A упућују увек на особину и врсту, док прави придеви (са истинским A-завршетком) могу имати много више променљивих значења.

Корелативи на A су difiniloj. Тада се не може користити la заједно са њима.

 • Kia li estas? Ĉu li estas maljuna aŭ juna? - Какав је он? Да ли је стар или млад?
 • Kian aĝon vi havas? - Колико година ви имате?
 • Kia estas via nomo? - Како је ваше име?

  Или: Kiu [el ĉiuj nomoj] estas via nomo? Или чешће: Kio estas via nomo? Заменхоф је такође користио: Kiel estas via nomo? Најчешће се ипак каже: Kiel vi nomiĝas?

 • Be! li staris senhelpe, tian respondon li ne atendis. - Хм!(Бе!) он је стајао беспомоћно, такав одговор није очекивао.
 • Estis tia ventego, ke la tegoloj deflugis de la tegmentoj. - Била је таква ветрина, да су црепови летели са кровова.
 • Restu ĉiam tia, kia vi estas! - Останите увек такви, какви јесте!

  Tia упућује на после kia-израз. Ако после tia не следи потпуна реченица (са предикатом), али сам део реченице, тада се не користи kia, али упоредно kiel: Он је такав какав сам ја.

 • Mi ne volis trinki la vinon, ĉar ĝi enhavis en si ian suspektan malklaraĵon. - Ја нећу пити вино, јер оно садржи у себи неке сумњиве нејасноће.
 • Maldiligenteco estas la radiko de ĉia malbono. - Леност је корен свих зала.
 • Nenia konstruo povas esti sen bruo. - Никаква грађевина не може без буке.

Корелативи са A упућују на особину или врсту, док корелативи на U упућују на идентитет. Код kia/kiu и tia/tiu разлика је нормално јасна. Код ia/iu, ĉia/ĉiu и nenia/neniu постоје неке само мале разлике:

 • Kia homo li estas? - Какав је он човек?

  Хоће се карактеристике човека.

 • Kiu homo li estas? - Који човек је он?

  Хоће се, напр. име човека да би се сазнао и његов идентитет.

 • Tia opinio estas tute erara. - Такво мишљење је потпуно погрешно.

  Сва мишљења те врсте су погрешна.

 • Tiu opinio estas tute erara. - То мишљење је потпуно погрешно.

  Мишљење о коме смо дискутовали је погрешно. Остала слична мишљења можда су тачна.

 • Ni devas enloĝiĝi en ia hotelo. = ...en hotelo de iu el la diversaj specoj de hoteloj. - Ми се морамо уселити у хотел. = ...у хотел од неких из разних врста хотела.
 • Ni devas enloĝiĝi en iu hotelo. = ...en iu el la diversaj individuaj hoteloj, kiuj troviĝas ĉi tie. - Ми морамо да уселима у неки хотел. = ...у неки из разних посебних хотела, који се налазе овде.

  Нормално, једноставно се изостави iu у таквој реченици.

Корелативи на ES

kies
"()... од кога"
ties
"... од тога"
ies
"()... од неког"
ĉies
"речју... од свих"
nenies
"... од никога"

ES-речи, које су епитети именице, добијају дефинитивна значења. ES-речи дакле су дефинатори – исто као присвојне заменице – и не могу се користити la заједно са њима. Ако се замене ES-речи са de-изразом, нормално се мора додати la.

Исто као и присвојне заменице ES-речи стоје испред именица, док истозначни de-изрази морају да стоје после: ties libro = књига те (особе).

ES-речи не могу да имају J-завршетак или N-завршетак:

 • Kies filino vi estas? - Чија сте ви кћерка?
 • Mi efektive ne scias, kies kulpo ĝi estas. - Ја заиста не знам, чија је то кривица.
 • Ili ekvidis virinon, kies vizaĝon ili en la krepusko ne rekonis. - Они су угледали жену, чији изглед они у полумраку нису препознали.
 • Kies gasto mi estas, ties feston mi festas. - Чији сам гост, његов празник празнујем.

  Ties није много коришћена реч. Нормално она има значење присвојне заменице (lia, ŝia, ĝia или ilia).

 • La infano ludis kun sia pupo, kiam subite ties kapo frakasiĝis. - Дете игра са својом лутком, када се одједном њена глава откинула.

  Ties упућује да се ради о глави лутке. Ако би била глава детета, рекло би се ĝia kapo.

 • Kiu ĝojas pri ies malfeliĉo, tiu ne restos sen puno. = ...pri la malfeliĉo de iu persono... - Ко се весели нечијој несрећи, тај неће остати некажњен. = ...о несрећи неке личности...

  Ies се обично користи само за једну непознату личност (не за ствари, нити за много ствари или лица).

 • Tio estis la koro de riĉa fama viro, kies nomo estis sur ĉies lipoj. = ...sur la lipoj de ĉiuj personoj. - То је срце богатог, познатог мушкарца, чије име је на свим уснама. = ...на уснама свих личности.

  Ĉies се уобичајено користи само када су личности у питању, а не за ствари.

 • Memoru, ke Esperanto estas nenies propraĵo. - Памтите да есперанто није ничија својина.

  Nenies се уобичајено користи само када се говори о особама, а не о стварима.

Корелативи са E

kie
"у ком месту"
tie
"у том месту"
ie
"у неком месту"
ĉie
"у сваком месту"
nenie
"у никоје место"

Корелативи на E не могу примити J-наставак, али им се може додати N-завршетак за указивање на правац:

kien
"ка ком месту, у ком правцу"
tien
"у том месту, у том правцу"
ien
"ком месту, у ком правцу"
ĉien
"на сваком месту, у сваком правцу"
nenien
"ка ниједном месту, ни у једном правцу"
 • Kie estas la libro kaj la krajono? - Где су књига и оловка?
 • Mi montris al la infano, kie kuŝas ĝia pupo. - Ја указујем деци, где лежи њихова лутка.
 • Sonorado al li venas, sed de kie — li ne komprenas. - Звоњење је долазило до њега, али одакле — он не разуме.
 • Mi volis resti tie, kie mi estis. - Ја хоћу да останем овде, где сам био.
 • Se li scius, ke mi estas tie ĉi, li tuj venus al mi. - Ако би он сазнао да сам ја овде, он би се одмах вратио мени.
 • Ĉu vi loĝas ie? = Ĉu vi loĝas en iu loko? - Да ли ви станујете тамо? = Да ли ви станујете у неком месту?
 • Malsaĝulo ĉie sian nomon skribas. - Имена луда налазе се свуда. (Глупак свида своје име пише)
 • Pli bela reĝidino ol ŝi troviĝis nenie en la mondo. - Лепше принцезе од ње нигде на свету се не може наћи.
 • Kien vi iras? — Mi iras en la ĝardenon. - Где ви идете? – Ја идем у врт.
 • Rigardu tien ĉi. - Погледај овде.
 • Mi nenien plu iros hodiaŭ. - Ја никуда више нећу ићи данас.

Корелативи са AM

kiam
"у које време, који пут"
tiam
"у том времену, тај пут"
iam
"у неко време, неки пут"
ĉiam
"у свако доба, сваки пут"
neniam
"у ниједном времену, ниједан пут"

AM-речи не могу да приме J-завршетак или N-завршетак.

 • Sed kiam tio okazis? - Али, када се то десило?

  Ако се прецизно пита о часовима, ипак се не користи kiam, него редна упитна реч kioma.

 • Li skribis al mi, ke li intencas ĝin eldoni, sed li ne skribis ankoraŭ kiam li ĝin eldonos. - Он је писао мени, да он то намерава издати, али није писао још када ће то издати.
 • En unu tago, kiam ŝi estis apud tiu fonto, venis al ŝi malriĉa virino. - У једном дану када је она била поред тога извора, дошла јој је сиромашна жена.
 • Tubeto, en kiun oni metas cigaron, kiam oni ĝin fumas, estas cigaringo. - Цевчица у коју се ставља цигарета, када се пуши, је муштикла.
 • De kiam vi loĝas ĉi tie? - До када ћете становати овде?
 • Li vekiĝis nur tiam, kiam la suno leviĝis. - Он се пробудио тада када је сунце изашло.
 • Ŝajnas al mi, ke ĉi tiun vizaĝon mi jam iam vidis. - Допада ми се што сам овај поглед већ некада гледао.
 • Ŝi estis ja la plej bela knabino, kiun li iam vidis. - Она је најлепша девојчица, коју сам икада видео.

  Iam представља било шта из прошлог времена.

 • Oni diras, ke la vero ĉiam venkas. - Каже се да истина увек побеђује.
 • Bona koro neniam fariĝas fiera. - Добро срце никада не постане гордо.
 • La maljunulo fermos por ĉiam siajn okulojn. - Старац ће заувек да затвори своје очи.

  Израз por ĉiam указује на то да последице увек остају. Затварање очију то је само тренутак, али последица затварања очију је вечита.

Корелативи са AL

kial
"због ког узрока, због ког мотива, због чега"
tial
"због тог разлога, због тог мотива, због тога"
ial
"због неког разлога, због неког мотива, због нечега"
ĉial
"због ког узрока, због ког мотива, због чега"
nenial
"због никаквог узрока, због никаквог мотива, због ничега"

AL-речи не могу да добију J-завршетак или N-завршетак.

 • Kial vi ploras? - Зашто плачете?
 • Mi komprenas, kial vi faris tion. - Ја разумем зашто сте ви урадили то.
 • Hodiaŭ estas bela frosta vetero, tial mi prenos miajn glitilojn kaj iros gliti. - Данас је лепо мразно време, тако да ћу ја да узети своје клизаљке и ићи клизати.

  Обратите пажњу на разлику између tial и ĉar. Tial представља узрок, али ĉar уводи зависну реченицу, која указује на узрок: Ја сам узео моје клизаљке и ићи ћу да клизам, јер данас је лепо мразно време.

 • Mi vin ial ankoraŭ ne konas. - Ја вас из неког разлога још не познајем.
 • Vi demandas, kial mi amas vin. Mi respondas: ĉial! - Ви питате, зашто вас ја волим. Ја одговарам: из сваког разлога!

Реч nenial је у пракси веома мало коришћена, али када се она користи, онда се негира читава реченица (исто као и све остале NENI-речи):

 • Tian Regularon por nia Ligo mi nenial povus aprobi. = ...mi pro neniuj motivoj povus aprobi. - Таква Правила за наш Савез ја никада не бих могао усвојити. = ...ја због никаквих мотива не бих могао да усвојим.
 • Vi povus inciti lin kiom ajn. Li nenial kolerus. = ...li pro neniu kaŭzo kolerus. - Ви бисте га могли изазивати било како. Он се никада не би наљутио. = ...Он се ни из једног разлога не љути.

Ако хоћемо да изразимо позитивно осећање, користи се sen kaŭzo, senkaŭze, senmotive или слично: Она се смеши без разлога. = Она се смејала, али без подстицаја..

Корелативи са EL

kiel
"у ком начину или степену"
tiel
"у том начину или степену"
iel
"на неки начин или степен"
ĉiel
"на сваки начин"
neniel
"на никоји начин"

EL-речи су генерално прилошки корелативи, који се користе, ако се не ради о време/догађај (AM-речи), место (E-речи), узрок (AL-речи) или количина/број (OM-речи). EL-речи покривају више-мање сва друга значења, која могу да изразе прилошке речи. Превасходно је реч о степену или начину.

EL-речи не могу примити J-завршетке или N-завршетке.

 • Kiel li aspektas? - Како он изгледа?
 • Kiel vi fartas? - Како сте?
 • Rakontu al mi per malmulte da vortoj, kiel tio okazis. - Испричајте ми у мало речи, како се то догодило.
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem. - Ја бринем о њој тако, како бринем о сам о себи.
 • Kiel alta estas tiu turo? - Колико је висок тај торањ?
 • Kiel longe tio ankoraŭ daŭros? - Колико дуго ће трајати та анкета?
 • Tiu ĉi malfreŝa pano estas malmola, kiel ŝtono. - Овај бајати хлеб је тврд као камен.
 • Bojas hundido, ĉar tiel faras la hundo. - Лају псићи, јер тако ради и пас.
 • Ne faru tiel, faru tiel ĉi! - Не ради тако, ради овако!
 • Ili ambaŭ estis tiel malagrablaj kaj tiel fieraj, ke oni ne povis vivi kun ili. - Њих оба су толико неугодни и толико непристојни, да се није могло живети са њима.
 • Mi estas tiel forta, kiel vi. - Ја сам толико јак као ви.
 • Iel ni sukcesos. - Ми ћемо некако успети.
 • Ili ĉiel helpis al mi. - Они су ми свакако помогли.
 • Mi neniel esperis sukceson. - Ја се никако нисам надао успеху.

Корелативи са OM

kiom
"колико много, колико бројно, каквом количином"
tiom
"толико много, у том броју, таква количина"
iom
"не много али и не мало"
ĉiom
"сва количина"
neniom
"бебројан, непознате количине, неизмерен"

OM-речи не могу добити J-завршетак или N-завршетак.

 • Kiom vi volas, ĉu du aŭ tri? = Kiel multajn vi volas... - Колико ви хоћете, да ли два или три? = Колико много ви хоћете...
 • Ŝi pripensis, kiom kostos al ŝi la nokta restado. - Она је размишљала, колико ће је коштати ноћни боравак.
 • Ho, kiom pli bona estas via amo, ol vino! - Охо, колико је боља ваша љубав него вино!
 • Kiom mi vidas, vi havas nur unu filon. = Laŭ tio, kion mi vidas, vi havas... - Колико ја видим, ви имате само једног сина. = Према томе, шта ја видим, ви имате...

  Можда ви имате више синова, али их ја нисам могао да видим више.

 • Sendi 100 ekzemplerojn mi ne povis, ĉar mi nun tiom ne havas. - Послати 100 примерака ја не бих могао, јер ја сада толико немам.
 • Mi havas tiom multe, ke mi ne bezonas ŝpari! - Ја имам толико много да немам потребе да штедим.

  Често kiom и tiom се користе заједно са multe (или multaj). Multe је могуће одбацити, али он појачава, чини полетнијим значење. Може се исто тако користити kiel multe, tiel multe, али тада нема полета.

 • Ŝi aĉetis iom da butero. = ...kvanton da butero ne tre grandan sed tamen konsiderindan. - Она је купила нешто путера. = ...количину путера не превише велику али ипак приметну.

  Теоријски iom би морало да значи "нека недефинисана количина", али у пракси то готово увек указује на мале количине. Значење је у збиљи специфицираније, наиме: "не веома много, али ипак довољно да буде примећено, да буде значајно". Не збуњујте се iom са malmulte: Он је учинио iom грешака. Има не тако много грешака, али ипак довољно да потамне његов лик. Он је учинио мало грешака. Грешке су тако мале, да се он мора похвалити.

 • Mi pensas, ke mi ĝin ankoraŭ iom memoras. = ...ne tre multe memoras, sed ankoraŭ ja memoras. - Ја мислим да ја то још унеколико памтим. = ...не веома много памтим, али га се још сећам.
 • Tie supre estingiĝis la ruĝaj koloroj, dum la suno iom post iom malaperis. - Тамо горе угасиле су се црвене боје, док је сунце мало по мало нестајало.

  Израз iom post iom указује да се нешто догађа уз много малих једва приметних промена.

 • Kiom da benzino vi volas? — Mi volas ĉiom, kiom vi havas. = ...Mi volas la tutan kvanton da benzino, kiun vi havas. - — Колико бензина ви хоћете? — Ја хоћу свеколико, колико ви имате````````. = ...Ја хоћу сву количину бензина коју ви имате.

  Значење ĉiom често се у пракси чини веома слично значењу ĉio, које се користи много чешће.

 • Sur la mezo de la strato estas multe da radoj kaj da ĉevalaj hufoj, sed da homoj piedirantaj estas malpli, preskaŭ neniom. - На средини улице је много точкова и коњских копита, али ходајућих људи је мање,готово нимало.

OM-речи се могу користити и прилошки, и именички.

Нормално за усмеравање на степене користи се kiel и tiel. Али за јаче изражавање, може се уместо тога користити kiom и tiom: То је tiom лепо, да сам се ја онесвестио. Есперантисти уопште не претендују, да њихов језик представља нешто tiom савршено, да ништа тако високо вредно не би могло постојати.

Да ли ALI-речи могу да буду корелативи?

Много пута се предлагало да се у табелу корелатива дода и ALI- и створи нова серија aliu, alio, alia, alies, alie, aliam, alial, aliel, aliom*. Неки су чак то и практиковали користећи првенствено реч aliel kaj alies.

У официјелном есперанту ALI је уобичајени корен, из кога се граде речи са уобичајеним наставцима.

 • alia = "не иста, различита"
 • alio = "нешто друго"
 • alie = "у другом догађају, на други начин"
 • alii = "бити други, разликовати се" (ретко коришћено)

Почетак коришћења нових корелатива донео би драстичне промене у језику. Ево само неколико примера:

Нормална реч alie значи најчешће "у другом случају", али она понекад може да значи "на други начин, друкчије". Корелатив alie ипак би значио замену "у другом месту". Следе нормални изрази као Ми морамо да радимо друкчије потпуно би променили своје значење.

Alia у нормалном есперанту није корелатив, већ уобичајени придев, и он значи "од друге врсте" или "са другим идентитетом". Нови корелатив alia значи само "од друге врсте". Ако постоји корелатив са ALI, морао би се, дакле, изговарати не као напр. друга соба је већа, али la aliu ĉambro estas pli granda. Такође би се морало рећи: ili amas unu la aliun уместо нормалног ili amas unu la alian.

Често се прави сложеница као: de alia specoalispeca. Али корисници корелатива као ALI уместо тога морали би рећи: aliuspeca, јер се не могу одбацити последњи делови корелатива. Упоредите са: de tiu specotiuspeca (не: tispeca).

Још нико није практиковао потпуну табеларну серију од ALI у одговарајућем начину. Постоји само без размишљања и нелогично коришћење aliel и alies, и случајно од aliu. Сви користе делом класични есперанто, делом реформисани дијалекат. Када се каже напр. alie или alia, не мора се знати, да ли је то разумљиво према "фундаменталном" језику, или према новом дијалекту. Срећом ипак највише њих још користи језик правилно и логички.

Користите, дакле, само већ постојеће корелативе, а изражавајте остале ствари редовним коренима према правилима фундаменталног есперанта:

Реформа коју треба избегавати Службени есперанто
aliu alia
alia alia, alispeca, alieca
alies de alia (persono), aliula
alie aliloke
alien aliloken
aliam alifoje, aliokaze
alial alikaŭze
aliel alimaniere, alie
aliom alikvante

Белешка: Предлаже се "компромисни" облик aliio, aliiu, aliia, aliie, aliiel итд. (сложенице корена ALI са корелативима I). Такве речи су правилне, али су нажалост потпуно изван употребе у пракси. Чути разлику између aliie и alie, између aliia и alia, итд., није лако. Недовољно је да су речи правилно граматички створене. Оне морају такође да функционишу у практичној комуникацији.

Вратите се горе