У садржају

Елементи речи O, A, E, I, AS, IS, OS, US и U завршеци врста речи. Они су веома важни у прављењу речи. Постоје такође завршеци J и завршетак N. Они нису важни за прављење речи.

Речце су већ саме собом речи: por, mi, jam, , tiam, anstataŭ, je, jes и др.

Најмногобројнији елементи речи су корени. Сваки корен има већ у самом себи значење, али корен не мора да се појави самостално као реч. Он мора да добије наставак врсте речи.

 • Неколико корена указују на људе, личности, напр.: AMIK, TAJLOR, INFAN, PATR, SINJOR, VIR...
 • Ови корени упућују на животиње, напр.: ĈEVAL, AZEN, HUND, BOV, FIŜ, KOK, PORK...
 • Други су биљке, напр.: ARB, FLOR, ROZ, HERB, ABI, TRITIK...
 • Неки корени су алати, напр.: KRAJON, BROS, FORK, MAŜIN, PINGL, TELEFON...
 • Многи корени су имена радњи, напр.: DIR, FAR, LABOR, MOV, VEN, FRAP, LUD...
 • Неки корени су имена особина или квалитета, напр.: BEL, BON, GRAV, RUĜ, VARM, ĜUST, PRET...

Постоје многе различите групе и категорије, не само овде наведене. Неколико корена је слабо класификовано, неки имају више значења, други имају врло специфична значења, али сви имају неко значење.

За тачну употребу корена са различитим завршецима мора се познавати сопствено значење корена. Важност коренског познавања добро показује класични пример корена KOMB и BROS.

Два глагола kombi и brosi имају веома слична значења. Они оба указују на рад, односно на два рада који су веома слични. Али ако се они мењају у именице, они се на изненађење потпуно разликују.

 • чешаљ = радња чешљати
 • четка = алат, којим се нешто четка

Објашњење ове драстичне промене је чињеница, да већ корен има значење. KOMB је име сигурне радње, док BROS је име сигурне алатке. Са O-завршетком они су дакле име радње и алатка која се односи на то — веома сличне ствари. Али са глаголским завршетком њих обе попримају значење радње. KOMB се тада једва мења, јер он је већ радња сам по себи. BROS се ипак мења, и указује на ту радњу, која се уобичајено обавља четком.

Ако се жели именица за неку радњу, која се ради четком, мора се користити сложеница: bros-ad-o. Исто, ако се жели реч за ту алатку, којом се чешљамо, исто тако се мора направити сложеница: komb-il-o.

Постоји огроман број коренских парова, где је значење глаголских облика слично, док је O-облик различит. Објашњење је увек, да значење корена је различито. Ево неколико примера: batimarteli, hakipioĉi, servisklavi, kudritajlori, regireĝi, kaperipirati, vizitigasti. Исти се могу начи парови, где је A-облик сличан, али и O-облик се разликује, напр.: elegantadanda, noblanobela, lertamajstra, kuraĝaheroa, proksimanajbara, dolĉamiela. Контролишите лично значење одговора O-облика у речнику.

Може се рећи, да постоје различите основне речи, од којих се полази у прављењу нових речи. Код BROS/ полази се од основне речи broso, која је име алатке, и формира се од ње глагол brosi (замењивањем O са I). Код KOMB/ ипак основна реч јесте kombi (која, разуме се, именује радњу). Из kombi може да се направи радна именица kombo (заменом I са O), и реч за одговарајућу алатку, kombilo (додавањем суфикса IL и O-завршетка).

Радни корени се често називају глаголски или verbkarakteraj, јер је код њих видљив глагол као основни облик. Такви радни корени нормално се јављају у речницима у глаголском облику.

Корени квалитета, особина се често називају придевским или придевског карактера, јер код њих се види A-завршетак као основни облик. Тако су корени квалитета нормално представљени као придевски у речницима. Исто тако корени који се најчешће појављују са E-завршетком, су традиционално називани карактеристично придевски.

Корени нити особина, нити радни често се називају именски или именски карактеристични. Они се нормално представљају као именице у речницима.

O-завршетак

Завршетак O не додаје ништа властитом значењу корена. Именица је једноставно име односне ствари:

 • пријатељ, кројач = имена разних пријатеља
 • оловка, четка = имена разних алатки
 • говор, дело = имена разних радњи

 • лепо, добро = имена разних особина

A-завршетак

Завршетак A указује, да се описује истакнута ствар. A = "однос према односној ствари, такав као ствар" и сл.:

 • amika = таква какав је пријатељ, односи се на пријатеља...
 • ĉevala = таква какав је коњ, односи се на коња
 • dira = односи се на активност говора, урађена говором...
 • bela = има особину лепоте

Када корен придева има значење својства, придев нормално упућује на својство. Такви придеви не варирају много према контексту:

 • bona manĝo = "јело окарактерисано добротом"
 • rapida aŭto = "ауто који карактерише брзина"
 • okazaĵo stranga = "догађај окарактерисан необичношћу"
 • ruĝa domo = "кућа која има црвену боју као особину (као боју)"

Када корен придева нема значење својства, придев може да упућује на различите описе. Уопште, значење тога придева много варира у зависности од контекста:

 • reĝa konduto = "начин понашања карактеристичан за краља, понашање са својствима краља"
 • reĝa persono = "личност која је краљ, личност од краљевске фамилије" и сл.
 • reĝa palaco = "палата која припада краљу"

Када корен придева има делатно значење, придев може да има више различитих значења. Он може значити "у односу на дотичну делатност" и сл. Такав придев такође може да буде сличан ANT-партиципу или INT-партиципу са A-завршетком:

 • nutra problemo = "проблеми исхране" — Nutra упућује на тему.
 • nutra manĝaĵo = "јело које храни, које има хранљиву особину, хранљиво јело"
 • tima homo = "човек који се често плаши, човек кога карактерише страх, страшљив човек"
 • tima krio = "крик због страха"

Неколико таквих придева имају ипак специјална својствена значења:

 • учврстити = "стабилно без покрета" → фиксирано = "учвршћено, непокретно, да ли због фиксирања, да ли због самог себе"
 • фалсификовати = "направити забрањену копију, радити нешто неаутентично" → фалсификовано = "неистинито, неаутентично, фалсификовано"
 • сакрити = "учинити невидљивим" → сакривен = "невидљив, да ли због себе самог, да ли због тога што га неко сакрива"
 • компликовати = "природно једноставан" → компликовано = "узнемирујуће компликовано, као да га је неко компликовао, да ли је од почетка компликован" (или "такав да се компликује, у односу на компликовање")
 • исправити = "оставити без грешака" → исправан, коректан = "без грешака, да ли од почетка без грешака, да ли су грешке исправљене" (или "исправљено, односи се на исправку")

Неки овакви придеви слични су пасивном партиципу: komplikakomplikita. Код једноставних придева облик радње корена или није интересантан, или се уопште не дешава, важна је само особина. Понекад и особина потпуно за саму себе. Одговарајући партиципски облици увек упућују, да се та делатност дешавала или да ће се дешавати.

Многи сматрају да неки од тих придева, у првом реду korekta, су избегавајући са значењем својства. Неки чак мисле, да је такво коришћење погрешно. Према њима komplika само значи "komplikanta" или "односи се на компликације", и korekta према њима може само да значи "korektanta" или "односе се према исправци". Али неки од тих придева никада нису критиковани, иако су им веома слични. Овакво прављење речи је ипак одомаћено у есперанту од почетка, и примере налазимо код многих писаца од Заменхофа до данас. У неким случајевима многозначност тих придева могла би да проузрокује забуну, и тада се, разумљиво, мења реченица, али то вреди за све вишезначне речи. Корени таквих придева су радни, али због значења придевских облика могло би се помислити, да корени указују на својства. Тада се рескира да се погреши у додавању IG-суфикса сличним глаголским облицима, користећи kaŝigi уместо kaŝi, komplikigi уместо kompliki, korektigi уместо korekti, итд. Такци IG-облици имају ипак друга специфична значења: kaŝigi = "учинити неко сакрити нешто", vekigi = "учинити неког позвати неког", komplikigi = "учинити некоме компликовано нешто" итд. Исто тако не мислите да се слични глаголски облици имају значење "бити такав". Korekti не значи "esti senerara", него "igi senerara". Kompliki не значи "esti ĝene malsimpla", него "igi ĝene malsimpla".

E-завршетак

Прављење речи са есперантским завршетком веома је слично коришћењу A-завршетка. E = "односи се на ствар, тако како ствар" и сл.:

 • кројачки = тако као кројач, у односу на кројача
 • као оловком = тако као оловка, слично оловци, оловком
 • радно = односи се на рад, радом
 • бело = такво каква је бела боја
 • veturi rapide = "возити великом брзином"
 • strange granda = "велики у чудном начину"
 • ruĝe farbita = "црвено офарбано"
 • reĝe konduti = "понашати се на начин карактеристичан за краља"
 • reĝe riĉa = "тако богат као краљ, богат на краљевски начин"
 • loĝi urbe = "становати у граду"
 • okazi tage = "десити се дању"
 • konduti time = "понашати се са страхом, карактерисан страхом, виђен страх, уплашен"

Глаголски завршеци

I = "правити сигурну радњу (или бити у сигурном стању), које се приближно односи на значење корена". (Завршетак I представља овде сваки глаголски завршетак: I, AS, IS, OS, US и U.)

Радни корен са глаголским завршетком има увек сопствено значење:

 • KURтрчати = радити радњу "трчање"
 • KONSTRUградити = вршити радњу "изградња"

Глагол направљен из не-радног корена упућује на радњу, која је близу коренском значењу. Често је потпуно евидентно, ко врши ту радњу, али понеки пут може да дође до забуне. Код многих не-радних корена традиција је већ дефинисана, које радно значење они примају са глаголским завршетком, али неки корени никада нису коришћени у глаголском облику, и још се није одлучило, које радно значење ће они имати.

Ако корен сам собом упућује на econ или staton, глаголски облик нормално ће значити "бити такав" или "радити са том особином":

 • RAPIDжурити = радити брзо
 • AKTIVактивирати = радити активно, бити активан

Нормално овај глагол не значи "iĝi tia" или "igi tia". Код корена који значе особину или стање користе се суфикси и IG да бисмо направили такво значење.

Ако корен указује на алат, апарат и слично, глагол нормално значи "користити тај алат на начин уобичајен за њега":

 • BROSчеткати = користити четку (на нормалан начин)
 • AŬTaŭti = ићи аутом

Ако корен указује на супстанцу, глагол ће нормално значити "снабдети том материјом":

 • AKVзаливати = снабдети водом, точити воду (на нешто)
 • ORзлатити = покрити златом

У овим глаголима се понекад користи суфикс UM, често и без потребе.

Ако корен упућује на личност, човека, корен онда нормално значи "радити као та личност", "играти улогу тога човека":

 • TAJLORкројити = радити као кројач, шити као кројач
 • GASTгостити = бити гост (код некога), становати као гост

Животињски корени и разни појавни корени значе у глаголском облику "радити као та животиња или појава":

 • HUNDhundi (непреводиво) = радити као пас, живети као пас
 • SERPENTserpenti = ићи, кретати се као змија
 • ONDталасати = правити таласасте покрете

Многи разни корени добијају глаголска значења, која нису објашњена другим правилима него само уопштено, да они примају глаголска значења, која се приближно односе и на значење корена:

 • FIŜриболовити = покушавати ухватити рибе, ловити рибе
 • POŜTpoŝti = слати (напр. писмо) поштом
 • ORIENTorienti = одредити или фиксирати положај (нечега) у односу на оријентацију

Прецизирани предњи елементи

Често се спајају корени (и речце) креирајући сложене речи. Најчешће врста спајања речи назива се овде сложеница. Таква реч састоји се из два дела: главног елемента, који даје генерално значење речи, и прецизираног претходног елемента, који прецизира опште значење.

Из главног елемента ŜIP може се направити напр. следећа комбинација (увек са "неутралним" O-завршетком):

 • vaporŝipo = врста брода, именом те врсте, која функционише помоћу паре
 • китоловац = врста брода, наиме то је брод посебно конструисан за лов на китове
 • ваздушни брод, аероплан = посебни брод, који плови кроз ваздух уместо воде

Основно значење ових сложеница је увек "ŝipo". За различите предње елементе истичу се разне врсте бродова. Предњи елемент је веома специфичан. VAPOR указује на начин функционисања те врсте брода, BALEN указује на циљ коришћења те врсте бродова, AER указује на место.

Најчешће елементи испред одређују различите врсте. Понеки пут ипак реч је не о врсти, већ о делу главног елемента, напр.: antaŭbrako = "тај део руку, који се налази највише испред тела"; Orient-Eŭropo = "источни део Европе".

Комбинације се понашају као једноставни корени. Тако се може прихватити сваки од завршетака: vaporŝipo, vaporŝipa, vaporŝipe, vaporŝipi; rondiro, rondira, rondire, rondiri; piediro, piedira, piedire, piediri; helruĝo, helruĝa, helruĝe, helruĝi.

Могу се од једних комбинација правити нове комбинације.:

 • vaporŝipasocio = "друштво, које се бави паробродима". Главни елемент је корен ASOCI. Прецизирајући предњи елемент је комбинација VAPORŜIP.
 • vaporŝipasociano = "члан паробродарског друштва". Главни елемент је корен AN. Предњи елемент је комбинација VAPORŜIPASOCI.
 • ŝarĝvaporŝipo = "пароброд који се користи за превоз терета". Главни елемент је VAPORŜIP. Предњи елемент је корен ŜARĜ.

Сложеница од многих корена може теоретски да буде вишезначна. Ниједно граматичко правило не објашњава, на напр. ŝarĝvaporŝipo је ŝarĝ-vaporŝipo а не ŝarĝvapor-ŝipo ("брод, који се некако односи на теретну пару", бесмислица). Мора се једноставно лично разумети, која је од многих теорија могућа анализа и значење је тачно. Забуна, иако ретко, дешава се у пракси. Писмено је потребно и могуће користити цртице ради јасноће, као у ŝarĝ-vaporŝipo. Уопште, сложенице са више од три или четири корена могу представљати тешкоћу. Уместо vaporŝipasocimembrokunvenejo препоручује се рећи, напр. сала за састанке за чланове паробродарског друштва.

Међусобно повезани завршеци

После прецизирања претходног елемента може се ставити повезујући O-завршетак за олакшавање изговора или разумевање сложенице: puŝoŝipo, aeroŝipo, sangoruĝo итд.

Не користи се језички завршетак у овим комбинацијама, где елемент испред природније прави придев, ако се издвоји из комбинације, напр.: dikfingro = "врста прста, који је обично више dika него остали прсти". Готово је могуће објаснити значење на природан начин користећи реч diko. Тако се не каже dikofingro, нити dikafingro, али је потребно dika fingro. Слично је код радних речи, где се претходним елементом прецизно упућује на особину, која резултира из радње: ruĝfarbifarbi ruĝa, farbi tiel ke io fariĝas ruĝa; plenŝtopiŝtopi plena. И у таквим комбинацијама се не користи језички завршетак. Исто као и у радним комбинацијама, где предњи елемент упућује на начин вршења радње, обично се не користи језички завршетак, али у првом реду стоји потреба поделе комбинације: laŭtlegilegi laŭte.

Облици као nigra-blanka нису сложенице, него две посебне речи повезане специјалном нијансом значења.

Ако је предњи елемент речца (таква реч, којој није потребан завршни самогласник), сасвим је нормално да се не користи везани завршетак. У случају потребе се ипак може користити E-завршетак: postsignopostesigno (олакшава изговор), postuloposteulo (олакшава разумевање). То се, ипак, догађа врло ретко.

Остали завршеци E могу се појавити после предњег елемента само ако то даје нужно значење: unuaeco = "особина бити први" (unueco = "особина бити као један"), antaŭeniri = "ући напред" (antaŭiri = "ићи испред некога"). Веза EN (E + N) се користи такође после коренских предњих елемената: supreniro, ĉieleniro (или ĉieliro), hejmenvojaĝo (или hejmvojaĝo).

E као везни завршетак појављује се понекад, када је претходни елемент корен MULT: multe-nombro.

У сложеницама из радног корена плус POV, VOL или DEV, нормално се користи I као везни завршетак: pagipova, vivivola, pagideva. Боље је објаснити такве облике као frazetvortojn. Може се такође користити O у таквим речима: pagopova, vivovola, pagodeva. Тада су оне сложенице, али O у тим речима је мање уобичајено. Могли би се у принципу користити и потпуно без везног наставка: pagpova, vivvola, pagdeva, али се такав облик једва, врло ретко користи у пракси.

Ако је главни елемент суфикс,или ако је претходни елемент префикс, тада се не користи везни наставак.

У другим врстама сложеница, frazetvortoj, користи се везни наставак у складу са другим правилима.

Речце у комбинацијама

Неке речце су често коришћене са завршецима. Такође таквим завршецима може да се дода прецизирани предњи елемент:

 • milmilojarmilo - хиљаду → хиљадарка → миленијум

  = хиљаду година, таква хиљада која се састоји од година (постоји такође истозначни израз miljaro)

 • jesjesokapjeso - јесте → jeso (такојевић) → потврђивање климањем главе

  = потврђивач главом (климањем главе)

Објашњење комбинација

Често се може објаснити значење сложенице предлогом:

 • aerŝipo = "брод за ваздух"
 • lignotablo = "сто из дрвета"
 • skribtablo = "сто за писање (писаћи сто)"
 • piediro = "идење ногама"

Али све сложенице нису тако лако објашњиве. Неке од њих захтевају компликованије објашњење:

 • < vaporŝipo = "брод, који себе покреће помоћу паре" ("брод од/са... пара" не даје значење).
 • dikfingro = "прст те врсте, који је обично дебљи од осталих прстију" ("прст дебљине" је бесмислица).
 • sovaĝbesto = "таква животиња, коју карактерише њена дивљачност" ("животиња дивљине" нема значење).

У сложеним речима може да се крије много неизражених идеја. Сложеница је састављена из главног дела, који даје основно значење, и претходних елемената, који упућују на неке карактеристике, али њихова комбинација није потпуна дефиниција значења. Ефективно значење сложенице зависи не само од значења њених делова, већ исто тако и од језичке традиције.

Често се двоумимо између, напр. lada skatolo и ladskatolo, sovaĝa besto и sovaĝbesto, dikfingro и dika fingro. Често се могу без предомишљања користити оба облика, али је ипак суштинска разлика између сложеница и таквих двоструких речи са придевом и именицом. Када се прави сложеница, ствара се реч која садржи специјалну идеју, за сигурну особину. Именује се нека идеја, мисао, коју је неко разматрао као посебну, за коју неко тражи сопствену реч. Када се користи именица са епитетом, нормално је да само указује на "пригодну" или "случајну" особину:

 • Lada skatolo је кутија било које врсте. Ту кутију "случајно" некако се односи на лим. На који начин се она односи на плех, може да покаже само контекст. Можда је она направљена од плеха, можда садржи плех итд. Ladskatolo ипак је сигурно врста некакве кутије. Прецизније значење ladskatolo биће одлучено преко одлуке језичке традиције: "херметички затворена кутија од лима, у којој се чувају храна или пиће".
 • Дивља животиња је (појединачно) животиња, која је "случајно" дивља. Да ли је то њено нормално стање, не зна се. Sovaĝbesto је сигурно врста животиња, коју карактерише дивљачност.
 • Dikfingro је сигурно врста прста тако названа, јер је нормално дебљи од осталих прстију. Дебели прст је било који прст (dikfingro, montrofingro, mezfingro, ringfingro или etfingro), који "случајно" јесте дебео. Поједини прст да ли дебео, да ли мршав, али остаје дебели прст.

Прецизни предњи елемент дакле указује, каква је врста, не каква је индивидуа. Епитет нормално упућује каква је индивидуа, али он може такође да указује, каква је врста, према контексту. Зато се такође могу да користе епитети за именовање врсте. Може се рећи dika fingro уместо dikfingro. Може се рећи vapora ŝipo уместо vaporŝipo. Могуће је рећи sovaĝa besto уместо sovaĝbesto. Али није могуће правити супротно, јер сваки dika fingro није dikfingro, није сваки vapora ŝipo је vaporŝipo, и свака sovaĝa besto није sovaĝbesto.

Често се погрешно разуме, да се не би могле правити сложенице, у којима је предњи елемент корен особине. Фактички, правилно је правити такве речи, напр. altlernejo, altforno, dikfingro, sekvinberoj, solinfano, sovaĝbesto, sanktoleo, и многе друге. Оне су потпуно исправне. Али оне не могу једноставно угурати именицу са придевским епитетом, ако се не жели постићи неки посебни циљ. Не реците belfloro, ако хоћете можете једноставније да кажете bela floro.

Многи мисле да се не може правити сложеница, чији главни елемент указује на радњу, и чији предњи елемент указује на објекат те радње, напр.: leterskribi, voĉdoni, domkonstrui. То ипак није правилно. У таквим сложеницама предњи елемент није обичан објекат, али указује на карактеристике посебне радње. Такве сложенице значајно се разликују од дворечних skribi letero(j)n, doni voĉo(j)n итд. У skribi leteron објакат указује на конкретан објекат писања, док у leterskribi LETER само карактерише врсту писања. Неки слични глаголи имају значењску нијансу пробе: fiŝkapti = "покушати ловити рибу". Такви глаголи се морају објашњавати као frazetvortojn.

Прављење израза

Синтагма (свака група састављених речи) мора се угуравати у тај састав са додатком неког елемента после. То се зове изражавање синтагмама. Резултат је frazetvorto. Из оригиналног израза остају само најважнији елементи. Завршеци и остали мање важни елементи нормално се одбацују. За лакши изговор и разумевање, може се ипак сачувати завршетак врсте речи од оригиналног израза, али J-завршеци и N-завршеци се не чувају.

 • sur tablo → [sur tablo]-A → surtabla - на столу → настолни (који је на столу)
 • inter (la) nacioj → [inter nacioj]-A → internacia - међу народима → међународни
 • dum unu tago → [unu tago]-A → unutaga - током једног дана → једнодневни
 • en la unua tago → [unua tago]-A → unuataga - у првом дану → прводневни
 • sur tiu flanko → [tiu flanko]-E → tiuflanke - на тој страни → тамострани
 • sur tiu ĉi flanko → [ĉi flanko]-E → ĉi-flanke - на овој страни → овострани
 • en tiu maniero → [tiu maniero]-E → tiumaniere - у том начину → на тај начин
 • en tiu ĉi maniero → [ĉi maniero]-E → ĉi-maniere - на овај начин → овоначински
 • Li staris tutan horon apud la fenestro.Li staris tuthore [tutahore] apud la fenestro. - Он је стајао читав сат поред прозора. → Он је стајао сат времена [пуни сат] поред прозора.
 • povas pagipagi povas → [pagi povas]-A → pagipova - може платити → платно способан

  = такав, да се може платити

Када се створи реченица уз помоћ глаголског завршетка или O-завршетка, завршетак представља извесну скривену идеју. Шта завршетак представља, мора се учити посебно за сваку реч:

 • per laboro → [per laboro]-(akiri)-I → perlabori - са радом → зарадити

  = зарадити радом. Глаголски завршетак представља скривену идеју "akiri". Зарадити никада не зависи од глагола labori, или од израза per laboro. У labori радња је једноставни LABOR. У perlabori радња је "akiri".

 • fiŝojn kapti → [fiŝojn kapti]-(provi)-I → fiŝkapti - рибе хватати → риболовити

  = покушати ухватити рибе, рибарити

 • tri anguloj → [tri anguloj]-(figuro)-O → triangulo - три угла → троугао

  = фигура са три угла

 • sub tegmento → [sub tegmento]-(ĉambro/loko)-O → subtegmento - под кровом → поткровље

  = соба или место испод крова (не subtegmentejo, јер то, што се појављује испред суфикса EJ, мора да указује не нешто што се налази или се догађа у просторији)

 • per fortoj → [per fortoj]-(trudo)-O → perforto - снагама → снагом

  = наметање сопствене воље снагом

 • unu tago kaj unu nokto → [unu tago (kaj) unu nokto]-(periodo)-O → tagnokto - један дан и једна ноћ → даноноћно

  = 24-часовни период, дан и ноћ (чело)

 • la pli multaj → [pli multaj]-(grupo)-O → plimulto - воише бројна → већина

  = група, која је многобројнија (него друга)

 • mil jaroj → [mil jaroj]-(periodo)-O → miljaro - хиљаду година → миленијум

  = период од хиљаду година. Сложеница jarmilo и израз miljaro имају прецизно исто значење. Обе су тачне, али оне су конструисане према два различита принципа.Сложеница је ипак уопште гледано чешћа и боље заснована, и тако на крају сложеница jarmilo постаје све популарнија.

Такође се користи "vortigitajn" кратке реченице елементи испред комбинација. Најчешће је главни елемент суфикс:

 • la sama ideo → [sama ideo]-AN-O → samideano - иста идеја → истомишљеник

  = врста члана, наиме присталица исте идеје

 • altaj montoj → [altaj montoj]-AR-O → altmontaro - висока брда → високе планине

  = група, гомила високих брда

 • sub (la) maro → [sub maro]-ŜIP-O → submarŝipo - испод мора → подморница

  = брод, који може да се креће испод морске површине

 • en liton → [en liton]-IG-I → enlitigi - у кревету → лећи (себе), поћи на спавање, али и ставити у кревет

  "учинити у кревету", ставити у кревет

Екстремнији и ређи облик састављања навођење цитата. У том прављењу речи што је специјалитет ствараоца фраза, правин се реч од потпуног изговора (ефективног или замишљеног). Тада се чува увек потпуна реч оригиналног навода заједно са свим завршецима: "Vivu!" → [vivu]-(krii)-I → vivui = вичи "vivu!", поздравити неког узвиком "vivu!". Запазите, да је U-завршетак остао. Обичне речи не могу да имају два завршетка врста речи један иза другога. Али vivui није обична реч. Она је сложена из цитата, и U-завршетка и неопходна за јасније значење. "Ne forgesu min!" → [не заборавите мене]-(цвет)-O → neforgesumino = врста цвета миозото (име изазива сећање на плаву боју миозота (незаборавак), који је симбол љубавне верности)

Афикси

Мала група корена (око 40) називају се афикси. Они су корени, који се употребљавају углавном за састављање речи. Неколико је суфикса – афикса после. Они се појављују после других корена. Остали су префикси – афикси пре. Они се јављају пре осталих корена.

У првом реду традиција је одлучила, који корени се именују као афикси. Могло би се ипак рећи, да афикси су корени, за које важе посебна правила у прављењу речи . Неки од традиционалних афикса су према тој дефиницији уобичајени корени. У претходним објашњењима редовног стварања речи било је неколико примера са коренима, који се традиционално именују као афикси.

Најбројнији од суфикса функционишу као главни елементи сложенице. То, што стоји испред суфикса, је прецизни претходни елемент. Али за многе суфиксе постоје нека посебна правила, која ограничавају могуће односе између главних делова и претходних делова. За обичне корене не постоје таква ограничења.

Суфикси AĈ, ĈJ, EG, ET, IN, NJ и UM се ипак у потпуности не понашају тако. Речи направљене уз помоћ тих суфикса нити су сложенице, а нису ни делови речи. Такви суфикси су истински афикси.

Многи префикси функционишу као прецизирање претходних делова сложенице. То, што стоји после префикса је главни елемент, чије значење се унеколико прецизира префиксом. Али нормално је да постоје и посебна правила која ограничавају могућност односа између префикса и главног елемента.

Префикси GE и MAL ипак се не понашају тако. GE и MAL тада мењају значење последњег елемента, да се не може објаснити као обична комбинација (нити као део речи). GE и MAL дакле су истински афикси.

Принципијелно се може користити било који афиксни корен исто као и обични корени. Неки афикси су чак чешће коришћени тако. Други, на пример ĈJ и NJ, веома ретко се користе као обични корени. Неколико примера о том коришћењу појављује се у досадашњим објашњењима о разним афиксима.

Код афикса се нормално не користи повезујући завршетак као у dormoĉambro. Не каже се, напр. ekokuri, eksosekretario, ŝipoestro. Повезани завршетак се користи код афикса само када је то мање-више неопходно због значења или разумевања, напр. unuaeco, antaŭenigi, posteulo.

Партиципни суфикси ANT, INT, ONT, AT, IT и OT понекад се понашају на специјалан начин.

Неки корени, који се уобичајено не класификују као афикси, ипак у неком значењу понашају се слично као суфикси или префикси. Зато се они могу и именовати као афиксни елементи.

Вратите се горе