У садржају

Подржавајте нас

Сарађујте на развоју есперанта! Вашим поклоном помоћи ћете наставак нашег даљег рада!

Paypal

Да би lernu! постојао и функционисао нажалост није довољно само имати добре сараднике. Да би могли да се прихвате многи корисници, lernu! користи скупе интернет сајтове. Да би се могао пратити развој мреже и мрежних техника, за раст и побољшање lernu! неопходни су добри програмери. Да би корисници имали сталан приступ и одговоре на сва своја питања у сваком језику и од одговарајућих личности, неко и то мора да организује. Сем тога lernu! хоће активније да информише о есперанту, да награђује најактивније кориснике сајта и обезбедити учила и речнике на есперанту, па и за то је потребан новац.

Због тога је важан ваш допринос, мали или велики! Ми срдачно захваљујемо свим људима који су већ помогли пројркат! Дакле, ако ви имате могућност и потребу, ви можете и финансијски потпомоћи lernu! на неки од следећих начина:

 • Сигурно платити помоћу PayPal корисника ваше банкарске картице или PayPal-конта
 • Платите преко свог UEA-конта за "lern-a", шаљући налог UEA, а копију такође пошаљите на teamo@lernu.net
 • Пренети новац преко банковног конта некоме од наших партнера:

  Kultur- und Bildungsprojekte e.V.
  IBAN: DE22 8306 5408 0004 9295 78
  BIC/SWIFT-код: GENO DEF1 SLR
  Адреса банке:
  Deutsche Skatbank
  Markt 10
  04600 Altenburg
  Немачка

  Esperantic Studies Foundation
  COP STE CATHERINE CP 60502
  MONTREAL QC H1V 3T8
  Канада

Вратите се горе