Till sidans innehåll

Prepositionen de har väldigt många betydelser. Därför kan ibland flertydighet bli till oklarhet. Därför kan man ibland tillägga olika klargörande tillägg, eller välja en annan preposition.

Rörelse bort

Den grundläggande betydelsen hos prepositionen de är en plats där en rörelse börjar:

 • Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo. - Jag kommer från farfar/morfar och jag går nu till farbror/morbror.
 • La vento forblovis de mia kapo la ĉapon. - Vinden blåste bort min mössa från mitt huvud.
 • Ilia vojaĝo de Delhio al Kalkato estis tre longedaŭra. - Deras resa från Delhi till Kalkutta tog mycket lång tid.
 • Rekta linio estas la plej mallonga vojo de unu punkto al alia. - En rät linje är den kortaste vägen från en punkt till en annan.
 • For de tie ĉi! - Bort härifrån!

För klarhets skull kan man behöva använda for de eller disde: La polico prenis la ŝtelitan monon for de la rabisto / disde la rabisto. Om man sade: ...la ŝtelitan monon de la rabisto, skulle man kunna få för sig att det handlade om apartena de: "...de stulna pengarna som tillhörde rånaren."

Ursprung, orsak

De kan också ange ursprung eller orsak:

 • De la patro mi ricevis libron, kaj de la frato mi ricevis plumon. - Från far fick jag en bok, och från bror fick jag en penna.
 • La hebreoj estas Izraelidoj, ĉar ili devenas de Izraelo. - Hebreerna är Israels barn, eftersom de härstammar från Israel.
 • Francisko de Asizo = Den där Franciskus, som härstammar från staden Assisi = Francisko el Asizo - Franciskus av Assisi
 • Li paliĝis de timo kaj poste li ruĝiĝis de honto. = ...pro timo... pro honto. - Han bleknade av fruktan och efteråt rodnade han av skam.

  För orsak använder man dock normalt pro och ibland el.

 • Ebria de feliĉo, mi alkroĉiĝis al lia kolo. - Rusig av lycka hängde jag mig om hans hals.

Olikhet och dylikt.

De visar ofta olikhet, åtskillnad, avstånd, avvikelse:

 • Mi povus diferencigi la saĝajn de la malsaĝaj! - Jag skulle kunna skilja de kloka från de okloka!
 • Kial Vi kaŝas vin de mi? - Varför gömmer Ni er för mig?
 • Nun mi iom liberiĝis de la plej urĝaj el miaj kolektiĝintaj laboroj. - Nu har jag i viss mån befriat mig från de mest trängande av mina hopade arbetsuppgifter.
 • Ĝi estas libera de malsanoj. - Den är fri från sjukdomar.
 • Ili loĝas malproksime de ni. - De bor långt ifrån oss.

Tid

De kan också ange begynnelsemomentet i en varaktig handling eller tillstånd.

 • Li laboras de la sesa horo matene. - Han arbetar från klockan sex på morgonen.
 • De nun mi ne plu manĝos viandon. - Från och med nu ska jag inte längre äta kött.
 • Mi konas lin de longa tempo. - Jag känner honom sedan länge.

För att klart visa att det handlar om tid kan man använda ekde eller de post:

ekde
= alltsedan, från början av
de post
= efter, från slutet av

Om det handlar om en tidpunkt är det knappast någon skillnad mellan ekde och de post, men om det handlar om en tidsrymd är skillnaden större: de post ŝia vivo = ekde ŝia morto.

Tillhörighet

Mycket ofta uttrycker de tillhörighet (= ägande, havande, närbelägenhet, sammankoppling, delaktighet, släktskap...):

 • Jen kuŝas la ĉapelo de la patro. - Se där ligger fars hatt.

  Hatten hör till far såsom ägodel eller innehav.

 • La dentoj de leono estas akraj. - Lejonets tänder är vassa.

  Tänderna tillhör lejonet såsom kroppsdelar.

 • Sur la bordo de la maro staris amaso da homoj. - På havets strand stod en massa människor.

  Stranden tillhör havet, eftersom den alltid finns omedelbart intill det.

 • Januaro estas la unua monato de la jaro. - Januari är årets första månad.

  Månader är delar av året.

 • La filo de la reĝo ŝin renkontis. - Kungens son mötte henne.

  Sonen hör till kungen såsom släkting.

 • Mi legos poemon de Zamenhof. - Jag läste ett poem av Zamenhof.

  Poemet hör till Zamenhof, eftersom han har skapat det.

 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, aŭ kiun oni uzas por vino. - Ett vinglas är ett glas i vilket det tidigare funnits vin eller som man använder för vin.

  Glaset hör till vin eftersom det är avsett och använt för vin.

 • Ŝi estas profesoro de matematiko. - Hon är professor i matematik.

  Professorn hör till matematiken, eftersom det är hennes fack. Man kan också använda pri.

 • Tiu libro estas de Karlo. - Denna bok är Karls.

  Man använder oftare aparteni + al: Tiu libro apartenas al Karlo.

 • Ĝi estas de mi. - Den är min.

  Oftare säger man Ĝi estas mia. Ĝi apartenas al mi.

Subjekt, agent, objekt

Ett de-uttryck som är supplement till ett handlingssubstantiv anger vanligen handlingens tankesubjekt (den handlande) eller tankeobjekt.

 • La kanto de la birdoj estas agrabla. - Fåglarnas sång är behaglig.

  Fåglarna sjunger.

 • Li tuj faris, kion mi volis, kaj mi dankis lin por la tuja plenumo de mia deziro. - Han gjorde genast det jag ville, och jag tackade honom för det snabba uppfyllandet av min önskan.

  Han uppfyllde min önskan.

För att göra klart att det handlar om ett tankesubjekt, kan man använda fare de: Hodiaŭ posttagmeze okazos akcepto fare de la urbestro. Borgmästaren tar emot någon.

Lägg märke till: Somliga förkortar fare de till far, men detta ord är icke-officiellt och inte rekommendabelt.

I anknytning till passivt particip visar de oftast tankesubjektet, den handlande, agenten.

 • Ŝi estas amata de ĉiuj. - Hon är älskad av alla.

  Alla älskar henne.

 • Li estis murdita de nekonato. - Han mördades av en okänd.

  En okänd mördade honom.

 • La montoj estis kovritaj de neĝo. - Bergen var täckta med snö.

  Snö täckte bergen.

Man kan också använda fare de: La infano estis forprenita fare de la patrino. Men ett enkelt de räcker normalt vid ett passivt particip. Om man vill använda ett de-uttryck med annan betydelse vid passivparticip, är det ofta nödvändigt att visa det klart med disde, for de, ekde eller liknande: La infano estis forprenita disde la patrino. Man tog iväg det från modern.

Egenskap

De anger ibland en egenskap, sammansättning eller ett mått:

 • Ŝi estas virino de meza aĝo. = Ŝi estas mezaĝa virino. - Hon är en medelålders kvinna.
 • Li havas harojn de nedifinita koloro. - Hon har hår av odefinierad färg.
 • Li estas de meza kresko. - Han är av medellängd.
 • bukedo de rozoj = en bukett som består av rosor
 • reto de komputiloj = ett nätverk som består av datorer
 • La knabo havis aĝon de nur ses jaroj. - Pojken har en ålder av bara sex år.
Tillbaka till toppen