Till sidans innehåll

KI-frågor

KI-frågor konstrueras med tabellord på KI. KI-frågeord representerar den information som man söker.

KI-ordet står normalt i början av frågesatsen.

 • Kion vi volas?Mi volas manĝon! - Vad vill du ha? — Jag vill ha ett mål mat.
 • Kian manĝon vi deziras?Mi deziras malmultekostan manĝon! - Vad för slags måltid önskar du? — Jag önskar en billig måltid!
 • Kiel vi fartas?Mi fartas bone! - Hur mår du? — Jag mår bra!
 • Kiom da pomoj vi havas?Mi havas du kilogramojn da pomoj! - Hur mycket äpplen har du? — Jag har två kilogram äpplen.
 • Kies estas tiu aŭto?Ĝi apartenas al Anno! Ĝi estas de Anno! Ĝi estas ŝia! - Vems är den där bilen? — Den hör till Anna! Den är Annas! Den är hennes!
 • Kiam do?Morgaŭ! - Alltså när? — I morgon!

Man använder KI-ord också i frågebisatser: Ŝi demandis, kion mi volas.

Ĉu-frågor

Ĉu-frågor konstrueras med frågeordet ĉu. En ĉu-fråga söker bekräftelse på riktigheten i hela satsen. Svaret är normalt jes eller ne.

Ĉu står normalt i början av frågesatsen:

 • Ĉu vi komprenas min?Jes, mi komprenas vin! Ne, mi ne komprenas vin! - Förstår du mig? — Ja, jag förstår dig! Nej, jag förstår dig inte!
 • Ĉu vi estas Kanadano?Jes, mi estas Kanadano! Ne, mi ne estas Kanadano! - Är du kanadensare? — Ja, jag är kanadensare! Nej, jag är inte kanadensare!
 • Ĉu li?Jes, li! - Han? — Ja, han!
 • Ĉu ĝi estas taŭga?Jes, (ĝi) estas! - Duger det? (Passar det?) — Ja, det gör det.

En ĉu-fråga kan också vara en alternativfråga. Då är svaret normalt ett av de olika alternativen:

 • Ĉu vi volas kafon aŭ teon?Mi volas kafon! Mi volas teon! Mi volas nek kafon, nek teon! Mi volas kaj kafon, kaj teon! - Vill du ha kaffe eller te? — Jag vill ha kaffe! Jag vill varken ha kaffe eller te! Jag vill ha både kaffe och te!
 • Ĉu li aŭ ŝi?Ŝi! Li! Iu ajn el ili! Neniu el ili! Ambaŭ! - Han eller hon? — Hon! Vem som helst av dem! Ingen av dem! Båda!

Svarsord

För att svara på ĉu-frågor kan man helt enkelt formulera en sats (fullständig eller förkortad), som ger ett svar på frågan.

 • Ĉu vi amas min? — Mi amas vin! - Älskar du mig? — Jag älskar dig!
 • Kaj ĉu vi longe lernis? — Ho, mi lernis ne malpli ol tri jarojn. - Och har du studerat länge? — Å, jag har studerat inte mindre än tre år.

Men normalt använder man svarsorden jes och ne. Ett sådant svarsord är som en hel sats i sig själv. Ofta tillägger man dock efter svarsordet en hel svarssats eller en del av en sådan sats för ytterligare klarhet.

Jes

Svarsordet jes ger ett positivt svar:

 • — Ĉu vi volas kafon? — Jes! (= Mi volas kafon.) - — Vill du ha kaffe? — Ja! (= Jag vill ha kaffe.)
 • — Ĉu vi ion deziras? — Jes! (= Mi ion deziras.) - — Önskar du något? — Ja! (= Jag önskar något.)
 • Ĉu la Universala Kongreso estos en Eŭropo ĉi-jare? — Mi pensas, ke jes! = Mi pensas, ke ĝi ja estos en Eŭropo ĉi-jare! - Kommer världskongressen att vara i Europa i år? — Ja, jag tror det! = Jag tror att den verkligen ska vara i Europa i år!

  Svarsordet jes ersätter hela svarsbisatsen (utom det inledande ke).

Man använder inte jes inne i en sats för att framhäva någots sanningshalt. För det ändamålet använder man småordet ja. Säg inte: Tiu ĉi suko ne estas dolĉa, dum tiu alia jes estas. Säg: Tiu ĉi suko ne estas dolĉa, dum tiu alia ja estas. Den här saften är inte söt medan den andra faktiskt är det.

Ne

Svarsordet ne ger ett nekande svar:

 • — Ĉu vi volas kafon? — Ne! (= Mi ne volas kafon.) - — Vill du ha kaffe? — Nej! (= Jag vill inte ha kaffe.)
 • — Ĉu vi ion deziras? — Ne! (= Mi nenion deziras.) - — Önskar du någonting? — Nej! (= Jag önskar ingenting.)
 • Ĉu li estas blondulo aŭ brunulo? — Ne, pli kaŝtanhara. = Li estas nek blondulo nek brunulo, li estas pli kaŝtanhara. - Är han blondin eller brunett? — Nej, snarare kastanje. = Han är varken blondin eller brunett, han har kastanjefärgat hår.
 • Ha, ĉu efektive la malgranda Kay mortis? La rozoj estis sub la tero, kaj ili diras, ke ne! = ...ili diras, ke li ne mortis. - Aha! Är det i själva verket så att lilla Kay har dött? Rosorna var under jorden, och de sa: nej! = ...de sa att han inte hade dött.

Man ska ge akt på skillnaden mellan ne som nekningsord innne i en sats och ne som svarsord:

 • Ne venu ĉi tien! = Mi volas, ke vi ne venu ĉi tien. - Kom inte hit! = Jag vill att du inte kommer hit.

  Ne negerar predikatet.

 • Ne, venu ĉi tien! = Ne! Mi ja volas, ke vi venu ĉi tien. - Nej, kom hit! = Nej! Jag vill faktiskt att du kommer hit.

  Ne

Om det genast efter ett svars-ne följer en sats som inleds med ett verb, måste man i uttalet göra en tydlig paus efter ne för att undvika missförstånd.

Jes och ne vid nekande frågor

Det finns två sätt att använda svarsord vid nekande frågor. Det ena systemet är vanligare i västerländska språk, det andra är vanligare i östliga språk. Därför kan man tala om en västlig och en östlig användning, men i många länder och språk existerar de fakto båda systemen parallellt. Också i esperanto har bägge systemen hemortsrätt. Zamenhof använde oftare jes och ne enligt det västliga systemet, men han använde också det östliga systemet flera gånger.

Det västliga systemet

I det västliga systemet representerar svarsordet jes ett jakande svar och ne representerar ett nekande svar. Ett nekande svar är ett svar med nekningsord (vare sig ne eller något NENI-ord) i huvudsatsen. I det västliga systemet är svarsordets betydelse oberoende av frågans form. Om frågan är nekande svarar man med samma svarsord som man hade använt om frågan hade ställts utan nekningsord. Det enda viktiga är formen på det svar som svarsordet representerar.

 • Ĉu vi volas kafon? - Vill du ha kaffe?(jakande fråga)
  • Jes! (= Mi volas kafon.) - — Ja! (= Jag vill ha kaffe.)
  • Ne! (= Mi ne volas kafon.) - — Nej! (= Jag vill inte ha kaffe.)
 • Ĉu vi ne volas kafon? - Vill du ha kaffe?(nekande fråga)
  • Jes! (= Mi volas kafon.) - — Ja! (= Jag vill ha kaffe.)
  • Ne! (= Mi ne volas kafon.) - — Nej! (= Jag vill inte ha kaffe.)
 • Ĉu vi nenion deziras? - Önskar du ingenting?
  • Jes! (= Mi ja deziras ion.) - — Ja! (= Jag önskar faktiskt någonting.)
  • Ne! (= Mi deziras nenion.) - — Nej! = (Jag önskar ingenting.)

För att (enligt det västliga systemet) svara jakande på en nekande fråga, kan man också använda det framhävande svaret Jes ja! = Jes, så är det! (eller på liknande sätt): Ĉu vi ne volas trinki la malvarman kafon? — Jes ja! (= Jes, mi ja volas trinki ĝin.) En del använder tamen i stället för jes ja.

Det östliga systemet

I det östliga systemet bekräftar jes precis det som frågan innehåller, och ne förnekar hela frågesatsen. I detta system byter jes och ne roll vid nekande frågor.

 • Ĉu vi volas kafon? - Vill du ha kaffe?(jakande fråga)
  • Jes! (= Mi volas kafon.) - — Ja! (= Jag vill ha kaffe.)
  • Ne! (= Mi ne volas kafon.) - — Nej! (= Jag vill inte ha kaffe.)
 • Ĉu vi ne volas kafon? - Vill du ha kaffe?(nekande fråga)
  • Jes! (= Mi ne volas kafon.) - — Ja! (= Jag vill inte ha kaffe.)
  • Ne! (= Mi ja volas kafon.) - — Nej! (= Jag vill ha kaffe.)
 • Ĉu vi nenion deziras? - Önskar du ingenting?
  • Jes, mi nenion deziras. - — Ja, jag önskar ingenting.
  • Ne, mi ja deziras ion. - — Nej, jag önskar faktiskt någonting.

Två slags logik

Båda systemen för att svara på nekande frågor är logiska, men på olika sätt. Det vore bra om det bara fanns ett system i esperanto. I princip kan man rekommendera det västerländska systemet, eftersom det hittills är det oftast använda och det klart vanligaste hos Zamenhof. Men det verkar inte möjligt att nå full enighet om ett enda system. Bägge användningarna är rotade i språket. Man får därför vara på sin vakt vid svar på nekande frågor. Man får helst lägga till en tydlig svarssats för att inte riskera missförstånd.

Tillbaka till toppen