Till sidans innehåll

Den grundläggande och huvudsakliga betydelsen hos prepositionerna al, el och ĝis är riktning, men de används också i olika andra betydelser.

al
Målet för en rörelse: Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo. Jag kommer från farfar/morfar och jag går nu till farbror/morbror.
Riktning utan rörelse: Ŝi apogis sin per la mano al la muro. Hon stödde sig med handen mot muren.
Den som får något, eller som drar nytta/har nackdel av en handling: Donu al la birdoj akvon. Ge vatten till fåglarna. Diru al mi vian nomon. Säg mig ditt namn. Ŝi kombas al si la harojn. Hon kammar sitt hår. Pardonu al mi! Förlåt mig! Lia babilado malhelpis al mi fari la hejmtaskojn. Hans prat hindrade mig att göra hemuppgifterna.
Den som erfar eller känner något: Ŝajnas al mi, ke vi mensogas. Det framstår för mig som att du ljuger.
Ägare och liknande (vid aparteni): La rozo apartenas al Teodoro. Rosen hör till Teodor.
Resultatet av en förändring: Li disrompis ĝin al mil pecoj. Han bröt sönder det i tusen bitar. Normalt använder man en + ändelsen N: Li disrompis ĝin en mil pecojn.
Tillägg, ökning och liknande (med aligi, aliĝi, aldoni och liknande): Ĉu vi jam aliĝis al la kongreso? Har ni redan anslutit er till kongressen?
Det som man betraktar när man bedömer en sak som närliggande eller lik: Proksime al la angulo staris aŭto. Nära hörnet stod en bil. Tiu nubo similas al ĉevalo. Det där molnet liknar en häst.
el
En rörelse från det inre till det yttre: El la tubo fluis akvo. Ur röret rann det vatten. Li eliris el la ĉambro. Han gick ut ur rummet.
Härstamning, ursprung, källa, tidigare tillstånd, orsak: El kiu lando vi venas? Från vilket land kommer du? Ŝi tradukis la libron el la Ĉina lingvo. Hon översatte boken från kinesiska. El la knabo fariĝis junulo. Av pojken blev det en yngling. El surprizo (= pro surprizo) li preskaŭ falis. Av häpnad nästan föll han omkull. För att uttrycka orsak föredrar man numera pro.
Material, beståndsdel: La skatolo estis farita el ligno. Asken är gjord av trä. Unu minuto konsistas el sesdek sekundoj. En minut består av sextio sekunder.
Grupp eller mängd när man urskiljer eller särskiljer några individer i gruppen eller en del av mängden: El ĉiuj miaj infanoj Ernesto estas la plej juna. Av alla mina barn är Ernest den yngsta. Trinku el la vino, kiun mi enverŝis. Drick av vinet som jag häller i.
ĝis
En plats som en rörelse uppnår men inte passerar förbi: Mi akompanis ilin ĝis ilia domo. Jag följde dem till deras hus.
Gränsen för ett utrymme, ett område eller liknande La tuta lago ĝis la transa bordo estas kovrita de glacio. Hela sjön ända till andra stranden var täckt med is.
Tid, mått, grad, nivå eller tillstånd som något uppnår men inte överskrider: Mi laboras de frua mateno ĝis malfrua vespero. Jag arbetar från tidiga morgonen till sena kvällen. La tasko estu preta ĝis la fino de Junio. Uppdraget ska vara slutfört till slutet av juni. La prezo falis ĝis du eŭroj. Priset gick ner till två euro.

Också ackusativändelsen N och prepositionen de är satsrollmarkörer för riktning.

Tillbaka till toppen