Till sidans innehåll

Je är en preposition utan definierad betydelse. Den ursprungliga avsikten var, att man skulle använda je vid alla abstrakta begrepp för vilka ingen annan preposition existerar. Därför använde man i början av historien je väldigt mycket. Nu för tiden används je mera sällan och främst för tid och mått. Generellt undviker man je om bättre alternativ existerar.

Ofta kan man använda N-ändelse istället för je, främst för mått och tidpunkt.

Timme och andra tidpunkter.

 • Ni prenos la buson je dudek (minutoj) antaŭ la deka (horo). - Vi ska ta bussen tjugo (minuter) i tio.
 • Tio okazis je Pasko. - Det hände vid påsk.
 • Je la lasta fojo mi permesas al vi fari tion. - Vid det sista tillfället fick du/ni göra det för mig.

Mått

 • Vi certe estas je duono da kapo pli alta ol mi. = ...duonon da kapo pli alta ol mi. - Du är verligen ett halvt huvud högre än jag. = ...ett halvt huvud högre än jag.

Normalt använder man N-ändelse för att visa mått.

Brist, överskott och längtan

 • Ĝi estas libera je mankoj. - Det är fritt från brister.

  Eller ...de mankoj.

 • Abram estis tre riĉa je brutoj, arĝento, kaj oro. - Abram var rik på boskap, silver och guld.
 • Glaso da vino estas glaso plena je vino. - Ett glas vin är ett glas fullt av vin.

  Eller ...plena de vino.

 • Mi sopiras je mia perdita feliĉo. - Jag längtar efter min förlorade lycka.

  Eller ...mian perditan feliĉon / ...al mia perdita feliĉo..

Kroppsligt eller själsligt tillstånd.

 • Ili suferas je astmo. - Dom lider av astma.
 • Ŝi gravediĝis je ĝemeloj. - Hon blev gravid med tvillingar.
 • Li malsaniĝis je profunda melankolio. - Han blev sjuk av djup melankoli.

En kroppsdel som drabbats av tryck, grepp, sjukdom osv.

 • Li kaptis min je la brako. - Han tog mig i armen.

  Je la brako betyder min arm. Man kan också säga ĉe la brako. För att ange hans arm (som han använder för att fånga mig), använder man per: Li kaptis min je la maldekstra brako per sia dekstra mano. Han tog mig i vänstra armen med sin högra hand.

 • Li estas malsana je la brusto. - Han är sjuk i bröstet

Olika fasta uttryck

 • Ŝi kredas je Dio. - Hon tror på Gud.

  Kredi je iuje io = Tro på någon eller på något = "tro att den eller det verkligen existerar". Kredi ion, al io, pri io = Tro något, på något = "tro att det är sant". Kredi al iu = Tro på någon = "tro att denne talar sanning".

 • Je mia miro la afero sukcesis. = La afero sukcesis, kio mirigis min. - Till min förvåning lyckades affären. = Affären lyckades, vilket förvånade mig.
 • Mi vetis kun ŝi je dek dolaroj. - Jag slog vad med henne om 10 dollar.

  Den som vinner vadet tjänar 10 dollar. Man kan också använda pri.

Tillbaka till toppen