Till sidans innehåll

Ordet po uttrycker fördelning av en mängd. Traditionellt anses det vara en preposition, men många använder det som ett adverb.

Po har betydelse endast i förhållande till någon typ av antal eller mängd. Efter po måste det alltså alltid stå ett räkneord eller någon annan typ av mängduttryck: po kvin, po dek, po dudek mil, po multe, po kiom, po miliono, po duono, po iom, po pluraj, po paro, po egalaj partoj o.s.v. Ibland är antalet eller mängden underförstådd: po pomo = po unu pomo, po tutaj boteloj = po pluraj tutaj boteloj.

Po visar på en delmängd av något som fördelas mellan flera personer, flera saker, flera platser eller liknande. Var och en av de olika sakerna får en lika stor delmängd. För att veta hur stor helheten är, måste man multiplicera po-mängden med något tal. Vad det talet är beror på sammanhanget:

 • Por miaj kvar infanoj mi aĉetis dek du pomojn, kaj al ĉiu el la infanoj mi donis po tri pomoj. - För mina fyra barn köpte jag tolv äpplen, och till vart och ett av barnen gav jag tre äpplen.

  3 äpplen gånger 4 = 12 äpplen. Lägg märke till att resultatet visar äpplen, inte barn. Man multiplicerar 3 äpplen med antalet barn, men resultatet är ovillkorligen 12 äpplen, inte 12 barn. Resultatet av denna uträkning handlar alltid om det som po-uttrycket anger.

 • Tie estis viro tre altkreska, kiu havis sur la manoj kaj sur la piedoj po ses fingroj, sume dudek kvar. - Där var en mycket högväxt man, som på på på varje hand och fot hade sex fingrar eller tår, sammanlagt tjugofyra.

  6 fingrar och tår gånger 4(2 händer + 2 fötter) = 24 fingrar och tår.

 • Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn; tial, se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝoj, mi finos la tutan libron en kvar tagoj. - Den här boken har sextio sidor; därför, om jag läser fem sidor om dagen, då kommer jag att avsluta hela boken på fem dagar.

  15 sidor gånger 4 = 60 sidor.

 • Ŝi ricevis lecionojn po dek eŭroj por horo. - Hon fick lektioner för tio euro per timme.

  Om till exempel lektionerna håller på totalt 4 timmar, då är kostnaden: 10 euro gånger 4 = 40 euro.

 • Dume la gastoj trinkis po glaseto da vino. - Under tiden drack gästerna varsitt glas vin.

  Här är ordet unu underförstått: ...po unu glaseto... Om det var t.ex. 10 gäster, var det också sammanlagt 10 glas vin.

 • Mi fumadis cigaredojn po dudek kvin rubloj por cento. - Jag rökte cigaretter för 25 rubel per hundra stycken.

  Ett hundra av sådana cigaretter kostar 25 rubel. För tex 5 hundra av sådana cigaretter är kostnaden då: 25 rubel gånger 5 = 125 rubel.

 • El ĉiuj vivaĵoj, el ĉiu karno, enkonduku po unu paro el ĉiuj en la arkeon, ke ili restu vivaj kun vi. - Av alla levande varelser, av allt kött, led in par för par av allihop i arken, så att de ska förbli vid liv med er.

  Om det till exempel fanns 1000 djurarter, skulle det bli 2 djur (1 par) gånger 1000 = 2000 djur (1000 par).

 • La urbestro aranĝas grandajn tagmanĝojn, kie la vino estas trinkata po tutaj boteloj. = ...po pluraj tutaj boteloj. - Borgmästaren arrangerar stora middagsmåltider, där vinet blir drucket i flaskvis. = ...i flera helflaskor.

  Under varje middag dricker man många hela flaskor.

I exemplen ovan används po som en preposition. I förklaringarna om hjälpord för antal finns det exempel av hur po används som ett adverb.

Felaktig användning av po

Ofta sätter man po framför fel del av meningen. Här är ett typiskt exempel:

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas dek dolarojn po metro.
  Talaren hade för avsikt att säga att varje meter tyg (ŝtofo) kostar tio dollar, men det är fel. Po måste i denna mening relatera till ett underförstått unupo unu metro. Uträkningen blir då: 1 meter gånger 10 (antalet dollar) = 10 meter. I meningen står po framför uttrycket (unu) metro. Uträkningens resultat blir då tio meter, inte tio dollar. Det betyder att varje meter kostar en dollar. Det var troligen inte den avsedda betydelsen.

Den korrekta meningen är:

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas po dek dolarojn por metro. - Detta tyg kostar tio dollar metern.

  Om det till exempel är 5 meter, blir uträkningen: 10 dollar gånger 5 = 50 dollar. Nu visar resultatet dollar, eftersom po står framför uttrycket dek dolaroj.

På svenska används bara ett ord, "per", i den här typen av meningar, och det står framför meter. Det är lätt att förväxla po med "per", som har en helt annan betydelse än po. På esperanto används två ord i sådana uttryck, po och ett till. Det andra ordet är ofta por, men beroende på sammanhanget kan man även använda andra prepositioner (eller adverbformer). I exemplet ovan skulle man kunna använda laŭ metro eller metre.

Märk även skillnaden mellan de här meningarna:

 • La aŭto veturis po dek kilometrojn en kvin horoj. - Bilen gick 10 kilometer i timmen, i fem timmar.

  Bilen gick i sammanlagt 5 timmar, och den gick sammanlagt 50 kilometer. (10 kilometer gånger 5 = 50 kilometer.)

 • La aŭto veturis dek kilometrojn en po kvin horoj. - Bilen gick tio kilometer, var och en på fem timmar.

  Bilen gick sammanlagt 10 kilometer, och det tog sammanlagt 50 timmar. (5 timmar gånger 10 = 50 timmar.)

Formler med bråkstreck

Formel Uttal
20$/kg po dudek dolaroj por kilogramo
120 km/h po cent dudek kilometroj en/por horo
2 MN/m² po du meganeŭtonoj sur/por kvadratmetro

Ofta kan man även använda po tillsammans med ett adverb: po 120 kilometroj hore.

Ibland kan man utelämna po i dessa uttryck, eventuellt med tillägg av ĉiu, till exempel: cent dudek kilometroj por/en (ĉiu) horo, dudek dolaroj por (ĉiu) kilogramo, du meganeŭtonoj por/sur (ĉiu) kvadratmetro.

Tillbaka till toppen