Till sidans innehåll

Prepositioner är småord som man placerar före satsdelar för att visa deras funktion i satsen.

Prepositioner står normalt före substantiv eller pronomen, men också före infinitivformer av verb, bisatser och kvantitetsadverb.

Följande småord är prepositioner: al, anstataŭ, antaŭ, apud, ĉe, ĉirkaŭ, da, de, dum, ekster, el, en, ĝis, inter, je, kontraŭ, krom, kun, laŭ, malgraŭ, per, po, por, post, preter, pri, pro, sen, sub, super, sur, tra och trans:

Självständiga prepositioner

Efter en preposition står det normalt en satsdel som prepositionen står i förbindelse med. Utan sådan satsdel efteråt blir prepositionen betydelselös: sur la tablo, en mia domo, ekster tiu ĉi ĉambro, dum la paŭzo, anstataŭ tio, krom Petro och så vidare.

Om man vill utelämna ord efter en preposition (låta dem vara underförstådda), måste man förse prepositionen med ändelsen E, eftersom prepositionen då blir en egen satsdel, som fungerar som ett adverb:

  • Li staras apud mi.Li staras apude. - Han står bredvid mig. → Han står bredvid. Han står vid sidan om.
  • Ŝi sidas ekster la domo.Ŝi sidas ekstere. - Hon sitter utanför huset. → Hon sitter ute.
  • Tio okazis dum la paŭzo.Tio okazis dume. - Detta hände under pausen. → Detta hände under tiden.
  • Tio okazos post la kongreso.Tio okazos poste. - Detta ska ske efter kongressen. → Detta ska ske efteråt.

Om ett sådant adverb betecknar en plats, kan den få ändelsen N för att visa rörelse till platsen:

  • Li sidas ekster la domo.Li sidas ekstere.Li iras eksteren. = ...al ekstera loko (al loko ekster la domo). - Han sitter utanför huset. → Han sitter ute. → Han går ut. = ...till en plats utomhus (till en plats utanför huset.)

Om i ett sådant fall den ursprungliga satsdelen har en adjektivisk funktion, använder man ändelsen A efter prepositionen.

  • Li loĝas en domo apud mia domo.Li loĝas en apuda domo. ...en domo apuda. - Han bor i ett hus bredvid mitt hus → Han bor i ett bredvidliggande hus. ...i ett hus bredvid.

Man kan också använda plats- eller tidsadverb i sådana fall.

Vissa prepositioner uppträder av någon anledning sällan i praktiken med ändelserna A eller E. Man säger till exempel nästan aldrig paroli prie = "paroli pri tio", iri dee = "iri de la koncerna loko", ala veturo = "veturo al la koncerna loko", proa agado = "agado pro tio".

Tillbaka till toppen