Till sidans innehåll

För att ange vilken funktion eller roll en satsdel har i satsen använder man funktionsmarkörer (satsdelsmarkörer):

nominativ
Några satsdelar, främst subjekt, känns igen på att de saknar satsdelsmarkör. Avsaknaden av satsdelsmarkör kallas nominativ.
ackusativ
Satsdelen objekt, och även några andra satsdelar, känns igen på ändelsen N. Denna ändelse kallas ackusativändelse eller bara ackusativ.
prepositioner
Många olikartade satsdelar känns igen på olika småord, som man kallar prepositioner.
Tillbaka till toppen