Till sidans innehåll

Singularis betecknar att det är en. Pluralis betecknar att det är mer än en. Pluralis visas med ändelsen J. Man använder ändelsen J vid substantiv, adjektiv och vid tabellord på U och A.

Singularis Pluralis
(unu) tago - en dag (pluraj) tagoj - (flera) dagar
(unu) granda domo - ett stort hus (tri) grandaj domoj - (tre) stora hus
ilia granda domo - deras stora hus iliaj grandaj domoj - deras stora hus
alia homo - en annan människa aliaj homoj - andra hus
la unua tago - den första dagen la unuaj tagoj - de första dagarna
iu - någon iuj - några
tiu homo - den där människan tiuj homoj - dessa människor
tia speco - en sådan sort tiaj specoj - sådana sorter
La kato estas nigra. - Katten är svart. La katoj estas nigraj. - Katterna är svarta.
Ĝi estas granda, sed bela. - Den är stor men vacker. Ili estas grandaj, sed belaj. - De är stora men vackra.
Vi estas bela. - Du är vacker. Vi estas belaj. - Ni är vackra.
Ĉiu miris pri tio. - Var och en förundrade sig över det. Ĉiuj miris pri tio. - Alla förundras över det.
Kia estis la respondo? - Hurudant var svaret? Kiaj estis la respondoj? - Hurudana var svaren?

En eventuell ändelse N står efter J: tagojn, grandajn, aliajn, nigrajn, iliajn, tiujn, neniajn.

Om ett adjektiv beskriver flera substantiv ska det ha ändelsen J, eftersom betydelsen är plural.

 • La tablo kaj la seĝo estas eluzitaj. - Bordet och stolen är utslitna.

  Ett bord och en stol är två saker. Båda är utslitna.

 • En la ĉambro estis verdaj seĝo kaj tablo. - I rummet fanns en grön stol och ett grönt bord.

  Där var en grön stol och ett grönt bord.

Ibland syftar ett adjektiv på ett substantiv som har ändelsen J, men beskriver betydelsemässigt bara en av de flera sakerna. Då ska adjektivet inte ha ändelsen J:

 • Tie staris pluraj grandaj kaj unu malgranda tabloj. - Där står flera stora och ett litet bord.

  Fastän malgranda syftar på ordet tabloj, står det utan J, för det beskriver bara ett av borden.

 • Mi volas verdan kaj ruĝan krajonojn. = ...unu verdan krajonon kaj unu ruĝan krajonon. - Jag vill ha en grön och en röd penna.
 • Venis Franca kaj Germanaj gastoj. = Venis unu Franca kaj pluraj Germanaj gastoj. - Det kom en fransk och flera tyska gäster.

Ett adjektiv i pluralis tillsammans med flera substantiv i singularis kan ibland förefalla vara en egendomlig blandning, trots att detta är helt logiskt. Zamenhof undvek ofta denna blandning, och använde ett adjektiv i singularis, i synnerhet när adjektivet var ett possessivt pronomen, eller när det handlade om flera abstrakta substantiv.

 • Mia frato kaj fratino = mia frato kaj mia fratino = miaj frato kaj fratino. - Min bror och syster.

  Nuförtiden föredrar man för det mesta formen miaj frato kaj fratino.

 • La simpla lernado kaj uzado de Esperanto. - Den enkla inlärningen och bruket av esperanto.

  Simpla är underförstått före uzado. Alternativt kan man säga att lernado och uzado tillsammans bildar en idé.

På samma sätt undvek Zamenhof ofta att använda flera singulara adjektiv tillsammans med ett pluralt substantiv:

 • Estis inter la sepa kaj oka horo vespere. = ...la sepa kaj (la) oka horoj... - Det var mellan klockan sju och åtta på kvällen.

  Idag är det kanske rekommendabelt att säga inter la sepa kaj oka horoj (eller inter la sepa horo kaj la oka).

Tillbaka till toppen