Kwa maudhui

Mwisho N inaitwa mwisho wa accusative au accusative. Inaweza kuongezwa kama mwisho wa aina tofauti za maneno:

 • nomino : domodomon, hundohundon, virinovirinon, seĝojseĝojn, ekskursojekskursojn
 • vivumishi: ruĝaruĝan, grandagrandan, virinavirinan, verdajverdajn, knabajknabajn
 • ngeli: mimin, ĝiĝin, iliilin, onionin, sisin
 • Orodha ya maneno yanayo ishia na U,O na A: kiukiun, iuiun, ĉiujĉiujn, kiokion, ĉioĉion, iaian, nenianenian, tiajtiajn
 • vielezi vya mahali na orodha ya maneno yanayohusiana na mahali katika E : hejmehejmen, tietien, ieien

Herufi N inayo malizia mara kwa mara huwekwa baada ya mwisho J : domojn, hundojn, virinojn, ruĝajn, grandajn, virinajn, kiujn, kiajn.

Ikiwa nomino ina mwisho wa N, basi vigezo vyote na maneno muhimu yenye U na A, ambayo ni wasifu ya jina hilo, yawe na N:

 • grandan domon
 • domon ruĝan
 • tiun domon
 • tiajn domojn
 • tiun domon grandan
 • tian malgrandan domon antikvan
 • la malgrandajn domojn
 • domojn sen ĉiu ajn dubo tre antikvajn

Prediketo ya shamrisho , hata hivyo, isiwe na mwisho: Mi refarbis la flavajn seĝojn blankaj.

mwisho N inaweza kuonyesha.

shamrisho

Shamrisho ni kitu ambacho moja kwa moja huathiriwa na tendo . Shamrisho kipozo kinaonyeshwa N mwisho. Hii inafanya uwezekano wa kutumia maneno tofauti

Sentensi zote zifuatazo zinaonyesha maana moja: kato mordas hundon; kato hundon mordas; mordas kato hundon; mordas hundon kato; hundon kato mordas; hundon mordas kato (paka hung'ata mbwa) (kila wakati paka hung'ata, wakati mbwa inaathirika na kuliwa). Kutokana na N, hizo sentensi sita zote zinaeleweka vizuri. Oda ya maneno inatokana na mtindo au kutaka.

1}Mi amas vin; mi vin amas; vin mi amas; vin amas mi; amas mi vin; amas vin mi (nakupenda). Izi sentensi sita zote zina maana moja: Tendo amas inafanya "mi", na upendo unaenda kwa "vi".

Sentesi ambayo ina shamrisho na inaweza kubadilishwa kuwakauli ya kutendwa. Kisha shamrisho inakuwa kiima.

1} Kuwa na vitenzi vingine kama hicho sio vitendo vinavyoelekezwa kwa kitu. Maneno ambayo yanahusiana na kuwa, sio shamrisho, lakini ni prediketo, ambayo haiitaji mwisho N: Hivyo ni viti tatu . Mimi ni daktari. Aligeuka kuwa daktari. Baba yangu anaitwa Karlo .

Kiima cha kitenzi kinaweza pia kusimama baada ya prediketo. Katika vitenzi vingine oda ya maneno kama hiyo hutumiwa mara nyingi. Usitumie mwisho N katika viima kama hivyo:

 • Hieraŭ okazis grava afero. - Jana tatizo kubwa likatokea

  Kiima cha kitendo okazis ni grava afero. Usiseme: Hieraŭ okazis gravan aferon. ukisikiya maneno hayo ni lazima tujiulize, " nini kilisababisha jambo muhimu." Lakini "okazi" sio tendo ambalo huenda kutoka kwa mtendaji hadi kitu kinachoathiriwa na tendo hilo. Kitenzi "okazi" kina muhusika mmoja tu (mkuu): kinachotokea. Naa muhusika huyu kila mara ni kiima kwa hiyo hakina mwisho N.

 • Restis nur unu persono. - Amebaki mtu mmoja tu.

  Mtu huyo ndiye aliyefanya kitendo "resti". Usiseme: Restis nur unu personon.

 • Aperis nova eldono de la libro. - Toleo jipya la kitabu lililotoka.

  Usiseme: Aperis novan eldonon de la libro.

 • Mankas al ni mono. - Hatuna fedha

  Usiseme

Vipimo

Mwisho wa vipimo na nyongezo mara kwa mara huwekwa N mwishoni

Kipimo cha muda

Mwisho N kwa maneno ya kunesha muda yanaweza kuonyesha urefu wa muda, au marudilio. Maneno kama hayo yanajibu maswali: kwa muda wa kiasi gani? , (wakati) ni muda gani? , mara ngapi? n.k.

Maranyingi vipimo vya muda ni adjuct ya kitenzi:

 • Mi veturis du tagojn kaj unu nokton. = ...dum du tagoj kaj unu nokto. - Nilisafiri siku mbili na usiku mmoja= kwa siku mbili na usiku mmoja
 • Li estas morte malsana, li ne vivos pli, ol unu tagon. - Ni mahututi. Hataishi zaidi ya siku moja
 • La festo daŭris ok tagojn. - Sikukuu hiyo ilidumu siku nane.
 • Ŝi aĝis tridek jarojn. - Alikuwa na miaka thelathini.
 • La horloĝo malfruas kvin minutojn. - Saa imechelewa dakika tano

Kipimo cha muda N inaweza pia kuwa nyongezo kwa kivumishi au kielezi:

 • Li estis dudek du jarojn aĝa. = ...je dudek du jaroj aĝa. - Ana miaka ishirini na mbili.
 • La parolado estis du horojn longa. - Hotuba ilichukukua masaa mawili
 • Tiu ĉi vojo estas milojn da kilometroj longa. - Barabara hili lina umbali wa kilomita maelfu
 • Unu momenton poste ŝi malaperis malantaŭ ili. - Wakati mfupi baadae akapotea nyuma yao.

  Wakati mmoja inaonyesha kiasi cha muda uliopita baada ya kitu.

 • Ŝi estas du jarojn kaj tri monatojn pli aĝa ol mi. - Ana miaka miwili na miezi mitatu zaidi yangu.

N ya wakati inaweza pia kushirikiana na adjuct ya wakatipost au antaŭ{2 -adject kwa mikutano ya kuonyesha muda: Du tagojn post tio ŝi forveturis Norvegujon. alitumia siku mbili baada ya "kwamba".

vipimo tofauti

Hatua nyingine zinafanya kazi pamoja na vipimo vya muda. Kunaweza kuwa na kipimo cha urefu wa urefu, urefu, upana, umbali, kina, uzito, gharama k.t. Wao hujibu maswali kiasi gani? , mengi? , mbali? , kwa muda mrefu? , kama juu? , kwa kina? , kama nzito? ks:

 • Ĝi kostas dek mil vonojn. - Inagharimu elfu kumi kwa ushindi.

  (Vono ni fedha za Kikorea)

 • Vi devas kuri pli ol dek kilometrojn. - Unatakiwa kukimbia zaidi ya kilomita kumi
 • La vojo larĝis dudek metrojn aŭ iom pli. - Njia lilikuwa na upana wa mita ishirini au kidogo zaidi.
 • La monto Everesto estas ok mil okcent kvardek ok metrojn alta. - Mlima Everest una urefu wa mita elfu nane na mia nane na arobaini na nane.
 • Ili staris nur kelkajn metrojn for de mi. - walisimama mita kidogo tu kutoka kwangu.
 • La domo estis ducent metrojn distanca. - Nyumba ina mita mia mbili.

Kipimo bila kiambishi

Kipimo kinaweza pia kuonekana katika maneno ambayo hayana kitambulishi: Miaka kumi ni muda mrefu sana. Miaka kumi hapa ni kiima. Pasisdu tagoj. du tagoj ni kiima..

Mada kuhusu wakati

Kifungu kilicho na mwisho N kinaweza kuwa adjuct inayoonyesha hatua kwa wakati. Hii N adjuct hujibu maswali: lini, kwa tarehe gani? , siku gani? , katika mwaka gani? , wakati gani?, na kadhalika. Mtu anaweza kusema, kwamba aina hii ya mwisho N ilichukuwa nafasi ya kihusishi cha muda, kwa kawaida en (ndani ya au katika):

 • Unu tagon estis forta pluvo. = En unu tago... - Siku moja kulikuwako mvua nzito.=juu ya siku moja ...
 • Ĉiun monaton li flugas al Pekino. - Kila mwezi huruka Beijing.
 • Georgo Vaŝington estis naskita la dudek duan de Februaro de la jaro mil sepcent tridek dua. = ...en la dudek dua tago de Februaro... - George Washington alizaliwa tarehe 22 February katika mwaka 1732.=katika siku ya 22 ya February...

Kwa siku za wiki, jina ambalo lina accusative linaonyesha siku maalum, siku inayojulikana: dimanĉon = "katika Jumapili fulani inayojulikana", hata kama la haitumikiMfumo wa kielezi wa majina hayo ya siku ya wiki kawaida yanaonyesha kwamba tunazungumzia juu ya aina hizo za siku: dimanĉe "Jumapili, kila Jumapili": Mi alvenos en Lyon lundon la 30 -an de Agusgusto. (Nitafika mjini Lyon jumapili tarehe 30 Agosti.)

Katika kueleza wakati wa siku neno je , linapaswa kutumiwa, hasa ikiwa neno horo (saa) limeachwa, ili kuepuka kuchanganya saa na tarehe ya :

 • Tio okazis la dekan. = Hii ilitokea katika siku ya kumi ya mwezi.
 • Tio okazis je la deka. = Hii ilitokea katika saa ya kumi ya siku.

Muda dhabiti bila kitambulishi

Kipengele kwa wakati kinaweza pia kuonekana katika kazi ya sentensi bila jukumu ya alama: Leo ni jumamosi na kesho ni jumapili. Sabato na dimanĉo ni kiima.

Mwelekeo

Viashirio ambavyo vina N na nyongezo ambazo zina N vinaweza kuonyesha mwelekeo. Katika kesi hizo, hujibu maswali kwa mahali gani? , kwa uongozi gani? , na kadhalika.

Mwisho N pekeyake

 • Morgaŭ mi veturos Kinŝason. = ...al Kinŝaso. - Kesho nitasafiri Kinshasa.
 • La vagonaro veturas de Tabrizo Teheranon. - Garimoshi husafiri kutoka Tabriz kwenda Teheran.

Mwisho N peke yake hutumikatu wakati wa kuelezea kwenda ndani ya kitu fulani. Hatusemi * iri muron * , * iri kuraciston * , lakini badala ya iri al muro , al kuracisto . Kwa kweli, N ya mwelekeo kama inatumika tu na majina ya mahali (hasa majina ya miji).

N ikiwa pamoja na en, sur na sub

Mwisho-N ya mwongozo hutumika kwa kawaida ikiwa na en, sur, na sub, vihusishi vya mahali vitatu muhimu zaidi } vihusishi vya mahali . Wakati en, sur, na sub vyaonyesha msimamo rahisi, hutumiwa bila mwisho N. Lakini wakati wa kuonyesha kwamba kitu kinachohamia mahali hapo, maneno lazima yajazwe na alama ya jukumu inayoonyesha mwelekeo. Kwa nadharia, maonyesho kama al (al en, al sur, al sub) yanaweza kutumika, lakini katika matumizi , mwisho N hutumiwa badala kila mara:

 • sur la tablo - juu ya meza = katika sehemu juu ya mezasur la tablon - katika meza = kwa nafasi kwenye meza, kwenye meza
 • sub la granda lito - chini ya kitanda kikubwa = kwenye sehemu chini ya kitanda kikubwasub la grandan liton - chini ya kitanda kikubwa = kwenye sehemu chini ya kitanda kikubwa, harakati kuelekea chini ya kitanda kikubwa
 • La hundo kuras en nia domo. - mbwa hukimbia ndani ya nyumba yetu.

  Mbwa yuko ndani ya nyumba na hukimbia karibu pale.

 • La hundo kuras en nian domon. - mbwa hukimbia akielekea nyumba yetu.

  mbwa yuko nje ya nyumba lakini hukimbia katika nyumba.

 • Mi metis ĝin sur vian tablon. - Niliiweka kwenye meza yako.

  Ilikuwa mahali pengine na niliihamishia kwenye meza.

Kwa vihusishi vya kitaifa vingine kulikoen, sur na sub, mwisho N mara nyingi haitumiwi; mazingira ndo yanaonyesha harakati katika mwelekeo. Lakini N ya mwelekeo inaweza kutumika kwenye vihusishi vingine vya mahali ikiwa inasaidia kuelezea zaidi:

 • La hirundo flugis trans la riveron, ĉar trans la rivero sin trovis aliaj hirundoj. - Mbayuwayu aliruka akavuka mto, kwa sababu kando ya mto kulikuwa na mbayuwayu wengine.
 • La sago iris tra lian koron.La sago plene penetris lian koron. - Mshale ulipitia moyoni mwake. ≈ Mshale umepenya kabisa moyo wake.

  Tunapotumia mwisho N ya mwongozo baada ya tra tunasisitiza kuwa harakati ilikwenda kabisa na kupitishwa kwa mahali.

 • La vojo kondukis preter preĝejon. - Barabara ilipitia kanisani.

  Wakati tunatumia mwisho N ya mwongozo baadaepreter tunasisitiza kwamba harakati ya kupitisha inaendelea mbali na eneo lililotajwa.

 • Siajn brakojn ŝi metis ĉirkaŭ mian kolon. - Alizungusha mkono wake kwenye shingo langu.

  Wakati mwingine tunatumia ĉirkaŭ + mwisho N kwa kuonyesha harakati kuelekea mahali ambayo kufikiwa na harakati ya kuzunguka kitu kingine: Li ​​kuris ĉirkaŭ la angulon de la domo.{ 2} (Alikimbia akizunguka pembe la nyumba.)

 • Li kuris kontraŭ la muron kaj vundis sin. - Alikimbia akajigonga kwenye ukuta na kujiumiza mwenyewe.

  Ili kuonyesha kuwa harakati kugongana imefikia lengo lake na kuwa pamekuwa mgusano na kitu hicho, tunaweza kutumia kontraŭ pamoja na mwisho N.

 • Gardu vin, ke vi ne venu plu antaŭ mian vizaĝon. = ...al loko antaŭ mia vizaĝo. ...al antaŭ mia vizaĝo. - Hakikisha sioni tena uso wako. = ... kwenda mahali mbali ya uso wangu, potea.
 • Mi estis en la urbo kaj iris poste ekster ĝin. = ...al ekster ĝi. - Nilikuwa mjini na baadaye niliondoka. = ... kuelekea nje ya mji.
 • Li iris inter la patron kaj la patrinon. - Alienda kati yababa na mama.

  Lengo la kuelekea ilikuwa mahali kati ya baba na mama.

 • Morgaŭ mi venos ĉe vin. - Kesho nitakuja kwako.

  Kijadi tunapendelea: Morgaŭ mi venos al vi.

Katika baadhi ya matukio, mwisho N ya mwongozo haitumiwi kwa kawaida, kwa sababu lengo halisi halisikiliziki vizuri. Maneno haya yatakuwa na mwisho N, ikiwa imeingizwa katika sentensi:

 • Jakob enfosis ilin sub la kverko. - Yakobo aliwazika chini ya mti wa mwaloni.

  Lengo halisi ni ardhi: Jakob enfosis ilin en la grundon sub la kverko.

 • Oni metis antaŭ mi manĝilaron. = Oni metis sur la tablon antaŭ mi manĝilaron. - Vifaa vya kula wameviweka mbele yangu. = Wameweka mezani mbele yangu vifaa vya kula.

Hata hivyo, sio vibaya kusema sub la kverkon (chini ya mwaloni) na antaŭ min (mbele yangu), kwa sababu maneno haya yanaweza pia kuonekana kama malengo katika sentensi hizo.

Vihusishi vya eneo mara nyingi hutumiwa kwa maana ya mfano. Kitu kisichoonekana, bila mahali, kinaelezwa kama mahali. Mwisho N ya uongozi inaweza pia kutumika katika kesi hizi kueleza mwongozo wa mfano; kwa mfano: Mi ŝanĝos ilian malĝojon en ĝojon.

Baadhi ya vihusishi vyenyewe huonyesha mwelekeo: al , ĝis , el na de . Vihusishi hivi havionyeshi kamwe msimamo. Baada yake usitumie mwisho N: al la urbo, ĝis la fino, el la lernejo, de la komenco

N baada ya kielezi cha eneo

Mwisho wa N pia unaweza kutumika baada ya vihusishi vya mahali na mwisho E , na baada ya orodha ya maneno kwa kuonyesha harakati ya mwelekeo wa mahali nyingine:

 • hejme = Nyumbani → hejmen = nyumbani (ikielekea nyumbani)
 • urbe = katika mji → urben = ndani ya mji
 • ekstere = nje ya kitu → eksteren = kwa nje ya kitu
 • tie = katika sehemu ile → tien = kwa ilie sehemu,katika mwelekeo huu
 • kie = katika sehemu ipi → kien = kwa sehemu ip,.katika mwelekeo upi
 • ĉie = katika kila sehemu → ĉien = kwa kila sehemu,katika kila mwelekeo
 • ie = katika sehemu fulani → ien = mahali fulani, kwa mwelekeo fulani
 • nenie = hakuna sehemu yoyote → nenien = bila sehemu, bila mwelekeo wowote

N kwa maana nyingine

N adjuct na N nyongezo zaonyesha zaidi kipimo, kwa wakati, au mwelekeo, lakini kwa wakati mwingine, sehemu ya maneno na N mwisho inaonyesha jukumu jingine, ambalo kawaida hutumiwa:

 • Mi ridas je lia naiveco. = Mi ridas pro lia naiveco. = Mi ridas lian naivecon. - Ninacheka ujinga wake.
 • Neniam ŝi miros pri/pro sia propra malaltiĝo.Neniam ŝi miros sian propran malaltiĝon. - Hawezi kamwe kushangaa kuhusu/juu ya ufupi wake.

Kwa kinadharia, vihusishi vinaweza kubadilishwa daima na N, ikiwa maana hiyo haisikiki. Vinginevyo N hutumiwa badala ya je (saa). Kanuni kuhusu uwazi, hata hivyo, karibu kila mara huzuia matumizi ya N badala ya kihusishi ambavyo si vya mwelekeo d na el kwa sababu N yenyewe ni alama ya sentensi inayoonyesha harakati kuelekea kitu fulani. Katika hali nyingine, hata hivyo, unaweza kukutana sentensi kama Ili eliris la buson. Katika hali hiyo, mwisho N inaonyesha ni shamrisho: la buso ni shamrisho ya kitendo "eliri" (kuondoka). Ni wazi sana, na kwa hiyo inafaa, kusema Ili eliris el la buso. (Walitoka nje ya basi).

Accusative na majina ya kibinafsi

Kwenye majina mengi ya kibinafsi yaliyogeuzwa kuwa ya kiesperanto accusative hutumiwa kulingana na sheria zote zilizotajwa hapo awali:

 • Mi vidis Karlon. - Nilimuona Karlo
 • Elizabeton mi renkontis hieraŭ en la urbo. - Nilikutana na Elizabeth jana mjini.
 • Tokion ni tre ŝatas. - Tokyo,nihakika tunaipenda.

Majina ambayo hayakubadilishwa kuwa yanaweza kuonekana bila ya mwisho O. Kwenye majina hayo, hata kama kwa msingi, jukumu lao katika sentensi inahitaji mwisho huu, unaweza kuacha mwisho N:

 • Ni renkontis Zminska. - Tulikutana na Zminska.

  Jina la Kipolishi ni shamrisholakini bila mwisho N.

 • Ŝi ludis la Prière d'une vierge. - Alicheza la Prière d'une vierge.

  Jina la kifaransa la kipande cha muziki ni shamrisho kisarufi lakini bila halina mwisho N.

 • Li admiras Zamenhof. - Alishangalia Zamenhof.

  Jina Zamenhof ni shamrisho bila mwisho N.

Ikiwa jina linakubali mwisho N (ikiwa mwisho ni vokali), basi mwisho N unaweza, bila shaka, kuongezwa. mwisho O unaweza pia kuongezwa kwa jina la kigeni. Ikiwa mwisho wa O unatumika, kisha mwisho-N lazima pia kutumika, ikiwa jukumu la neno katika sentensi inahitaji. Unaweza kuweka pia kichwa au maelezo mengine ambayo yanaweza kupokea mwisho-N.

 • Ĉu vi konas Anna? - Unamfahamu Anna?

  Jina Anna ni shamrisho bila mwisho N.

 • Ĉu vi konas Annan? - Unamfahamu Anna?

  Jina Anna ni kitu cha sarufi na mwisho-N.

 • Ĉu vi konas mian amikinon Anna? - Unamfahamu rafiki yangu Anna?

  Anna ni jinala rafiki yangu , na hakika hawana mwisho N hapa.

 • Li renkontis Vigdís Finnbogadóttir. - Alikutana na Vigdís Finnbogadóttir.

  Jina la Kiaislandi Vigdís Finnbogadóttir. ni shamrisho bila mwisho wa kiesperanto.

 • Li renkontis Vigdíson Finnbogadóttir. - Alikutana na Vigdís Finnbogadóttir.

  Jina la kwanza lina mwisho-O na mwisho-N. Mara nyingi tunageuza jina la kwanza la mtu tu ili liwe la kiesperanto, au tunaongeza mwisho-O kwa fomu isiyo ya kiesperanto na kuacha jina la mwisho katika fomu yake ya awali isiyo ya kiesperanto. Mwisho N hutumika kwa jina la kwanza. Hii sio sheria, tu desturi. (Mtu anaweza pia kuandika Vigdís -on kwa kistariungio.)

 • Li renkontis prezidanton Vigdís Finnbogadóttir. - Alikutana na Mwenyekiti Vigdis Finnbogadottir.
Kurudi juu