ไปยังสารบัญ

Learning Idioms in Esperanto

จาก Nala_Cat15, 17 กุมภาพันธ์ 2019

ภาษา: English

 • ข้อความ 5
 • แสดง 829

ข้อความล่าสุด

Kiel oni transdonus ridado en skriba Esperanto?

จาก Infinitebit, 24 กรกฎาคม 2014

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 10
 • แสดง 13213

Translating profanity!

จาก Kantoj14, 16 พฤษภาคม 2019

ภาษา: English

 • ข้อความ 7
 • แสดง 276

ข้อความล่าสุด

Vorto por mokinsulte inciti

จาก Kantoj14, 18 มิถุนายน 2019

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 3
 • แสดง 87

ข้อความล่าสุด

Se parte del masculino o del neutro para formar el género?

จาก Camilo_I, 15 พฤษภาคม 2019

ภาษา: Español

 • ข้อความ 7
 • แสดง 140

Ĉu havas signifon se oni uzas akuzativon kun "estas"

จาก walfino, 1 มิถุนายน 2019

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 11
 • แสดง 357

povi kun pasivaj participoj

จาก Nala_Cat15, 8 มิถุนายน 2019

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 10
 • แสดง 304

ข้อความล่าสุด

La signifo de la vorto "Esperanto"

จาก Hydra98, 13 มิถุนายน 2019

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 6
 • แสดง 213

ข้อความล่าสุด

Verŝi kaj ŝuti

จาก Nala_Cat15, 7 มิถุนายน 2019

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 7
 • แสดง 307

ข้อความล่าสุด

Al kio la rilativa pronomo rilatas?

จาก Metsis, 28 พฤษภาคม 2019

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 15
 • แสดง 466

ข้อความล่าสุด

กลับไปด้านบน