ไปยังสารบัญ

tiel, kiel/same kiel/kiel

จาก Pathawi, 3 กรกฎาคม 2020

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 2
 • แสดง 26

ข้อความล่าสุด

Kio estas la definio de vastasence?

จาก alphonsegoldstein, 4 กรกฎาคม 2020

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 3
 • แสดง 18

ข้อความล่าสุด

resursoj - resources

จาก sudanglo, 14 เมษายน 2020

ภาษา: English

 • ข้อความ 14
 • แสดง 734

ข้อความล่าสุด

Forigi vs elpreni

จาก Heblenn, 28 มิถุนายน 2020

ภาษา: English

 • ข้อความ 5
 • แสดง 76

ข้อความล่าสุด

Kiujn esperantajn vortarojn vi uzas?

จาก Bronxio, 22 มิถุนายน 2020

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 7
 • แสดง 181

ข้อความล่าสุด

"jaŭda vespero" aŭ "jaŭdo vespere"

จาก Leisureguy, 24 มิถุนายน 2020

ภาษา: English

 • ข้อความ 5
 • แสดง 135

ข้อความล่าสุด

Terminology for double-edge razors and blades

จาก Leisureguy, 24 มิถุนายน 2020

ภาษา: English

 • ข้อความ 2
 • แสดง 78

ข้อความล่าสุด

Help with translation

จาก Bronxio, 22 มิถุนายน 2020

ภาษา: English

 • ข้อความ 3
 • แสดง 87

ข้อความล่าสุด

To or not to add the 'a' between an adjective and an adverb (related to time):

จาก senappa, 12 มิถุนายน 2020

ภาษา: English

 • ข้อความ 12
 • แสดง 293

Helpu min trudiki anglan poemon!

จาก Nardo_OO, 12 มิถุนายน 2020

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 2
 • แสดง 121

ข้อความล่าสุด

กลับไปด้านบน