ไปยังสารบัญ

Ĉu la seksneŭtrala pronomo "ri" estas kontraŭfundamenta?

จาก Jxusteno, 13 มกราคม 2020

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 4
 • แสดง 888

affixes relating to nationalitie

จาก kyrakaryanne, 13 มกราคม 2020

ภาษา: English

 • ข้อความ 2
 • แสดง 797

ข้อความล่าสุด

How to say "parent" and "spouse" in Esperanto?

จาก Jxusteno, 29 ธันวาคม 2019

ภาษา: English

 • ข้อความ 19
 • แสดง 1074

ข้อความล่าสุด

La lingvo ŝanĝiĝas!

จาก Jxusteno, 23 ธันวาคม 2019

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 15
 • แสดง 1237

ข้อความล่าสุด

Kiel Esperantigi?

จาก Jxusteno, 12 มกราคม 2020

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 2
 • แสดง 851

ข้อความล่าสุด

La sufikso -iĝ-.

จาก Jxusteno, 12 มกราคม 2020

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 4
 • แสดง 791

ข้อความล่าสุด

Libroj/revuoj por studantoj

จาก Aleva84, 12 มกราคม 2020

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 4
 • แสดง 766

ข้อความล่าสุด

"Naskinto" - seksneŭtrala vorto por "patr(in)o".

จาก Jxusteno, 12 มกราคม 2020

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 2
 • แสดง 736

ข้อความล่าสุด

Ĉu la piedo estas la malingo de la piedingo?

จาก Jxusteno, 8 มกราคม 2020

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 3
 • แสดง 710

ข้อความล่าสุด

„Kio ĉi?” Ĝusta demando?

จาก StefKo, 7 มกราคม 2020

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 14
 • แสดง 1068

ข้อความล่าสุด

กลับไปด้านบน