ไปยังสารบัญ

Lola de Valencio

จาก Zam_franca, 13 ธันวาคม 2019

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 1
 • แสดง 937

ข้อความล่าสุด

Esperanto

จาก Jxusteno, 28 พฤศจิกายน 2019

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 24
 • แสดง 1425

ข้อความล่าสุด

Ĉu vi konas "Discord"?

จาก Scivolegulo, 9 ธันวาคม 2019

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 3
 • แสดง 1055

ข้อความล่าสุด

Kion pripensis la du rajdantoj en la arbar'

จาก Zam_franca, 7 ธันวาคม 2019

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 1
 • แสดง 871

ข้อความล่าสุด

Kiel propagi ĉi tiun ŝatantaron [angle "fandom"] de kiu mi estas membro?

จาก Genjo_BlankaRingo, 19 พฤศจิกายน 2019

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 9
 • แสดง 1098

Ĉu la publika transportado en via lando estas bona?

จาก Nala_Cat15, 21 พฤศจิกายน 2019

ภาษา: English

 • ข้อความ 11
 • แสดง 1249

Koncerne certan televidan serion / Regarding a certain TV series

จาก Genjo_BlankaRingo, 3 ธันวาคม 2019

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 1
 • แสดง 748

ข้อความล่าสุด

Se estas viro

จาก Zam_franca, 30 พฤศจิกายน 2019

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 2
 • แสดง 870

ข้อความล่าสุด

Kvin kantoj kaj unu bela ludo.

จาก Серёга, 30 พฤศจิกายน 2019

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 6
 • แสดง 692

ข้อความล่าสุด

Listeto da tradukendaĵoj

จาก Zam_franca, 30 พฤศจิกายน 2019

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 3
 • แสดง 524

ข้อความล่าสุด

กลับไปด้านบน