ไปยังสารบัญ

"« Which „Quotations?“ »"

จาก kejos144, 30 กรกฎาคม 2006

ภาษา: English

 • ข้อความ 5
 • แสดง 24085

ข้อความล่าสุด

Pri la E-o en ĵurnaloj neesperantlingvaj

จาก tarpali, 2 สิงหาคม 2006

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 3
 • แสดง 27252

ข้อความล่าสุด

Vi povas uzi GuppY esperante !

จาก guillaume_martin, 22 กรกฎาคม 2006

ภาษา: Esperanto

 • ข้อความ 5
 • แสดง 30509

ข้อความล่าสุด

......ouch.....

จาก Novico Dektri, 26 กรกฎาคม 2006

ภาษา: English

 • ข้อความ 8
 • แสดง 28676

ข้อความล่าสุด

Pink Floyd Translation Help

จาก kejos144, 28 กรกฎาคม 2006

ภาษา: English

 • ข้อความ 7
 • แสดง 30015

ข้อความล่าสุด

What happened to the site today, and why can't I use the Instant Messenger?

จาก Shawna, 27 กรกฎาคม 2006

ภาษา: English

 • ข้อความ 6
 • แสดง 27438

It's my first time here!

จาก bluechocobo, 27 เมษายน 2006

ภาษา: English

 • ข้อความ 6
 • แสดง 25990

ข้อความล่าสุด

Oscedi

จาก fojo, 20 เมษายน 2006

ภาษา: English

 • ข้อความ 3
 • แสดง 28305

ข้อความล่าสุด

Dictionary Proposal

จาก Qwertie, 2 สิงหาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 19
 • แสดง 36552

ข้อความล่าสุด

trinki/drinki

จาก fojo, 10 พฤษภาคม 2006

ภาษา: English

 • ข้อความ 5
 • แสดง 27679

ข้อความล่าสุด

กลับไปด้านบน