ไปยังสารบัญ

re: 'dz' pronounciation

จาก trojo, 5 กันยายน 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 2
 • แสดง 35859

ข้อความล่าสุด

How does one say...

จาก 240-843-895, 29 สิงหาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 6
 • แสดง 37585

ข้อความล่าสุด

How come "farita" means "built"?

จาก logixoul, 27 สิงหาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 3
 • แสดง 38439

ข้อความล่าสุด

Questions about the forum

จาก logixoul, 27 สิงหาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 2
 • แสดง 42579

ข้อความล่าสุด

studento/studisto : what's -ent for?

จาก logixoul, 24 สิงหาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 20
 • แสดง 48634

ข้อความล่าสุด

Accusative case uncertainity

จาก logixoul, 26 สิงหาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 3
 • แสดง 40916

ข้อความล่าสุด

question!

จาก pikapoo, 25 กุมภาพันธ์ 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 3
 • แสดง 39043

ข้อความล่าสุด

Cute?

จาก Fluff, 27 มิถุนายน 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 10
 • แสดง 43059

ข้อความล่าสุด

I have a question!

จาก styro17, 16 มกราคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 8
 • แสดง 39581

ข้อความล่าสุด

Can I get this in CD

จาก badrat, 30 มกราคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 3
 • แสดง 41291

ข้อความล่าสุด

กลับไปด้านบน