ไปยังสารบัญ

Best online Esperanto-English dictionary?

จาก Qwertie, 18 เมษายน 2006

ภาษา: English

 • ข้อความ 2
 • แสดง 29139

ข้อความล่าสุด

Hi, I'm new here^^

จาก Jemina_Kay, 10 เมษายน 2006

ภาษา: English

 • ข้อความ 4
 • แสดง 26223

ข้อความล่าสุด

¬_¬

จาก Not_Frank, 13 เมษายน 2006

ภาษา: English

 • ข้อความ 2
 • แสดง 30671

ข้อความล่าสุด

When to make a noun feminine.

จาก Caeireann, 25 มีนาคม 2006

ภาษา: English

 • ข้อความ 4
 • แสดง 27883

ข้อความล่าสุด

Translation

จาก guillaume_martin, 2 เมษายน 2006

ภาษา: English

 • ข้อความ 1
 • แสดง 31347

ข้อความล่าสุด

How do you say...

จาก 240-843-895, 5 พฤศจิกายน 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 9
 • แสดง 28998

ข้อความล่าสุด

Anyone plays World of Warcraft?

จาก Senlando, 2 กรกฎาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 11
 • แสดง 39251

ข้อความล่าสุด

Esperanto Apparel! www.cafepress.com/saluton

จาก a_shimoon, 13 มีนาคม 2006

ภาษา: English

 • ข้อความ 1
 • แสดง 31409

ข้อความล่าสุด

Proclaim Esperanto with a shirt...

จาก ceomorgoth, 15 มิถุนายน 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 7
 • แสดง 30431

ข้อความล่าสุด

Finding correlatives challenging

จาก paulithepirate, 3 มีนาคม 2006

ภาษา: English

 • ข้อความ 1
 • แสดง 32090

ข้อความล่าสุด

กลับไปด้านบน