ไปยังสารบัญ

Can I get this in CD

จาก badrat, 30 มกราคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 3
 • แสดง 41317

ข้อความล่าสุด

Problems with sounds on my computer

จาก Pluie, 19 พฤศจิกายน 2004

ภาษา: English

 • ข้อความ 4
 • แสดง 42352

ข้อความล่าสุด

Esperanto- my new language

จาก languagefan, 23 กรกฎาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 6
 • แสดง 41003

ข้อความล่าสุด

-us

จาก Bibaleebu, 28 มิถุนายน 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 9
 • แสดง 42864

ข้อความล่าสุด

"Could" and "Would"

จาก goodgerster, 21 กรกฎาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 1
 • แสดง 42334

ข้อความล่าสุด

ABREVIATION IN ESPERANTO

จาก SEYMOUR, 22 พฤศจิกายน 2004

ภาษา: English

 • ข้อความ 4
 • แสดง 38695

ข้อความล่าสุด

To say: how old are you / i'm ... years old

จาก Thorino, 28 มิถุนายน 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 8
 • แสดง 41711

ข้อความล่าสุด

New Words

จาก dukearmitage, 17 กรกฎาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 2
 • แสดง 43090

ข้อความล่าสุด

"Alicia en Mirlando" Proofreaders

จาก enwilson, 14 กรกฎาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 1
 • แสดง 41685

ข้อความล่าสุด

TEACHERS WANTED

จาก Machjo, 6 กรกฎาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 3
 • แสดง 36999

ข้อความล่าสุด

กลับไปด้านบน