ไปยังสารบัญ

Chat to me on MSN! matthewfelgate@hotmail.com

จาก matthewfelgate, 19 เมษายน 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 1
 • แสดง 39217

ข้อความล่าสุด

Esperanto People Names

จาก RobMaule, 19 มีนาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 2
 • แสดง 38467

ข้อความล่าสุด

Saluton!

จาก feargster, 26 มีนาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 1
 • แสดง 39870

ข้อความล่าสุด

volapukajo Happens

จาก SEYMOUR, 11 มีนาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 1
 • แสดง 37721

ข้อความล่าสุด

quotation marks

จาก boy-o, 18 กุมภาพันธ์ 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 2
 • แสดง 38227

ข้อความล่าสุด

Hejmen/hejmon?

จาก JoyGerhardt, 13 กุมภาพันธ์ 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 5
 • แสดง 37678

ข้อความล่าสุด

Starting an Esperanto Club

จาก arae, 9 กุมภาพันธ์ 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 2
 • แสดง 40465

ข้อความล่าสุด

Picture dictionary ( www.multilingua.se )

จาก pellefant, 9 กุมภาพันธ์ 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 1
 • แสดง 39411

ข้อความล่าสุด

I like this

จาก Mythos, 26 กรกฎาคม 2004

ภาษา: English

 • ข้อความ 9
 • แสดง 42073

ข้อความล่าสุด

^_^

จาก easternboy, 1 ตุลาคม 2004

ภาษา: English

 • ข้อความ 6
 • แสดง 44187

ข้อความล่าสุด

กลับไปด้านบน