ไปยังสารบัญ

symbol doesn't appear

จาก Lagosuchus, 16 มกราคม 2006

ภาษา: English

 • ข้อความ 2
 • แสดง 31378

ข้อความล่าสุด

can we leave messages in chinese?

จาก sunweixing, 9 มีนาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 2
 • แสดง 32186

ข้อความล่าสุด

Pronunciation

จาก meep, 12 ตุลาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 4
 • แสดง 32377

ข้อความล่าสุด

Esperanto Taught in Okla Public School

จาก oatie, 3 มกราคม 2006

ภาษา: English

 • ข้อความ 2
 • แสดง 29987

ข้อความล่าสุด

New here, requesting suggestions/help

จาก Kilee, 15 ธันวาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 1
 • แสดง 34659

ข้อความล่าสุด

Plz sign my GuestMap

จาก spirita, 15 ธันวาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 1
 • แสดง 33784

ข้อความล่าสุด

Helloooooooooooooo

จาก spirita, 30 พฤศจิกายน 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 1
 • แสดง 32698

ข้อความล่าสุด

Knabo etymology

จาก Noah, 30 เมษายน 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 3
 • แสดง 32476

ข้อความล่าสุด

Any Idea ? I need your help

จาก Mikiburgero, 28 กันยายน 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 5
 • แสดง 29904

ข้อความล่าสุด

Bullseye in Esperanto?

จาก pk_Bullseye, 13 ตุลาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 3
 • แสดง 30639

ข้อความล่าสุด

กลับไปด้านบน