ไปยังสารบัญ

Cute?

จาก Fluff, 27 มิถุนายน 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 10
 • แสดง 43511

ข้อความล่าสุด

I have a question!

จาก styro17, 16 มกราคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 8
 • แสดง 39927

ข้อความล่าสุด

Can I get this in CD

จาก badrat, 30 มกราคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 3
 • แสดง 41692

ข้อความล่าสุด

Problems with sounds on my computer

จาก Pluie, 19 พฤศจิกายน 2004

ภาษา: English

 • ข้อความ 4
 • แสดง 42683

ข้อความล่าสุด

Esperanto- my new language

จาก languagefan, 23 กรกฎาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 6
 • แสดง 41351

ข้อความล่าสุด

-us

จาก Bibaleebu, 28 มิถุนายน 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 9
 • แสดง 43311

ข้อความล่าสุด

"Could" and "Would"

จาก goodgerster, 21 กรกฎาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 1
 • แสดง 42802

ข้อความล่าสุด

ABREVIATION IN ESPERANTO

จาก SEYMOUR, 22 พฤศจิกายน 2004

ภาษา: English

 • ข้อความ 4
 • แสดง 39200

ข้อความล่าสุด

To say: how old are you / i'm ... years old

จาก Thorino, 28 มิถุนายน 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 8
 • แสดง 42208

ข้อความล่าสุด

New Words

จาก dukearmitage, 17 กรกฎาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 2
 • แสดง 43557

ข้อความล่าสุด

กลับไปด้านบน