ไปยังสารบัญ

Ido: a reform of Esperanto?

จาก kannouteki_neko, 22 พฤษภาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 16
 • แสดง 60979

ข้อความล่าสุด

Will the forums be fixed for Firefox soon?

จาก Qwertie, 7 มิถุนายน 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 4
 • แสดง 42176

ข้อความล่าสุด

How do some people do it?

จาก pinto, 9 กันยายน 2004

ภาษา: English

 • ข้อความ 12
 • แสดง 50114

ข้อความล่าสุด

differents words for"work" and "labor"

จาก SEYMOUR, 21 เมษายน 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 3
 • แสดง 37565

ข้อความล่าสุด

what does the suffix "it" stands for?

จาก berger, 16 มกราคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 6
 • แสดง 37073

ข้อความล่าสุด

is esperanto worth learning?

จาก seanseviltwin, 17 พฤษภาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 7
 • แสดง 41241

ข้อความล่าสุด

Prefix order

จาก kannouteki_neko, 21 พฤษภาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 2
 • แสดง 38654

ข้อความล่าสุด

Kiel oni paroli "telephone number" en Esperanto?

จาก narnianut, 21 พฤษภาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 4
 • แสดง 38429

ข้อความล่าสุด

Flags

จาก lookland3, 14 พฤษภาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 1
 • แสดง 39675

ข้อความล่าสุด

Word Order

จาก feargster, 21 เมษายน 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 1
 • แสดง 39535

ข้อความล่าสุด

กลับไปด้านบน