ไปยังสารบัญ

quotation marks

จาก boy-o, 18 กุมภาพันธ์ 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 2
 • แสดง 38876

ข้อความล่าสุด

Hejmen/hejmon?

จาก JoyGerhardt, 13 กุมภาพันธ์ 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 5
 • แสดง 38374

ข้อความล่าสุด

Starting an Esperanto Club

จาก arae, 9 กุมภาพันธ์ 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 2
 • แสดง 41275

ข้อความล่าสุด

Picture dictionary ( www.multilingua.se )

จาก pellefant, 9 กุมภาพันธ์ 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 1
 • แสดง 40081

ข้อความล่าสุด

I like this

จาก Mythos, 26 กรกฎาคม 2004

ภาษา: English

 • ข้อความ 9
 • แสดง 42772

ข้อความล่าสุด

^_^

จาก easternboy, 1 ตุลาคม 2004

ภาษา: English

 • ข้อความ 6
 • แสดง 44755

ข้อความล่าสุด

someone to TALK to!

จาก tiberius, 26 สิงหาคม 2004

ภาษา: English

 • ข้อความ 4
 • แสดง 39194

ข้อความล่าสุด

Official Organization of the Esperanto Language

จาก Daemon, 25 มกราคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 4
 • แสดง 41946

ข้อความล่าสุด

a new name maybe?

จาก boy-o, 14 พฤศจิกายน 2004

ภาษา: English

 • ข้อความ 5
 • แสดง 43138

ข้อความล่าสุด

Fundamento de Esperanto

จาก kazimer, 24 มกราคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 1
 • แสดง 43665

ข้อความล่าสุด

กลับไปด้านบน