ไปยังสารบัญ

Pronunciation

จาก meep, 12 ตุลาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 4
 • แสดง 33884

ข้อความล่าสุด

Esperanto Taught in Okla Public School

จาก oatie, 3 มกราคม 2006

ภาษา: English

 • ข้อความ 2
 • แสดง 31272

ข้อความล่าสุด

New here, requesting suggestions/help

จาก Kilee, 15 ธันวาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 1
 • แสดง 36001

ข้อความล่าสุด

Plz sign my GuestMap

จาก spirita, 15 ธันวาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 1
 • แสดง 35301

ข้อความล่าสุด

Helloooooooooooooo

จาก spirita, 30 พฤศจิกายน 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 1
 • แสดง 34245

ข้อความล่าสุด

Knabo etymology

จาก Noah, 30 เมษายน 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 3
 • แสดง 33955

ข้อความล่าสุด

Any Idea ? I need your help

จาก Mikiburgero, 28 กันยายน 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 5
 • แสดง 31177

ข้อความล่าสุด

Bullseye in Esperanto?

จาก pk_Bullseye, 13 ตุลาคม 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 3
 • แสดง 31884

ข้อความล่าสุด

The Chatroom Doesn't Work!

จาก rapidroller, 14 พฤศจิกายน 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 6
 • แสดง 32270

ข้อความล่าสุด

Alandinsuloj Meaning.

จาก sd13890, 9 พฤศจิกายน 2005

ภาษา: English

 • ข้อความ 7
 • แสดง 35358

ข้อความล่าสุด

กลับไปด้านบน