ไปยังสารบัญ

about pronunciation

จาก Jamilo, 21 ตุลาคม 2004

ภาษา: English

  • ข้อความ 4
  • แสดง 50435

ข้อความล่าสุด

To all Esperanto-speaking teachers of English in primary school:

จาก Machjo, 14 ธันวาคม 2004

ภาษา: English

  • ข้อความ 1
  • แสดง 49769

Bonvenon! Mi estas novelo!!!

จาก Pluie, 22 พฤศจิกายน 2004

ภาษา: English

  • ข้อความ 2
  • แสดง 49682

ข้อความล่าสุด

diabeto kaj ???

จาก boy-o, 9 พฤศจิกายน 2004

ภาษา: English

  • ข้อความ 6
  • แสดง 57415

ข้อความล่าสุด

กลับไปด้านบน