ไปยังสารบัญ

How does one say...

จาก 240-843-895, 29 สิงหาคม 2005

ข้อความ 6

ภาษา: English

240-843-895 (แสดงโปรไฟล์) 29 สิงหาคม 2005, 05:27:11

...char, dinosaur, salamander, turtle, blast, metamorphose, slash, etc? Not in the dictionary. I'll have more. ridulo.gif

trojo (แสดงโปรไฟล์) 29 สิงหาคม 2005, 14:40:44

Pokemon, eh? =)

Poŝmonstroj, ĉu?

to char - ĉu eble "cindrigi"?
to metamorphose - transformiĝi aŭ sintransformi
to slash - haki (mi kredas)

I'm sure all of these would be in the CEED. I'll check when I get home from work.

Mi certas, ke ĉiuj tiuj devus troviĝi en CEED. Mi traserĉos ĝin, kiam mi revenas hejmen el la laboro.

240-843-895 (แสดงโปรไฟล์) 29 สิงหาคม 2005, 20:04:38

Yes, Pokémon ridulo.gif. I thought it would be fun to make Pokémon names in Esperanto. And what's the CEED?

trojo (แสดงโปรไฟล์) 29 สิงหาคม 2005, 20:14:17

CEED is the Comprehensive English-Esperanto Dictionary, a print dictionary available from ELNA.

trojo (แสดงโปรไฟล์) 30 สิงหาคม 2005, 00:48:42

Laŭ CEED...

char (i.e. charcoal, half-burn) - braĝo
dinosaur - dinosaŭro
salamander (both real and mythical) - salamandro
turtle - testudo (land turtle), ĥelonio (sea turtle)
slash - strektranĉi (I like haki better)

None of the definitions of 'blast' given in CEED seem suitable except possibly pafaro (a volley or blast, e.g. of gunfire). I would suggest pafego, energipafo, laseropafo, ktp. Or just plain old pafo ("shot").

JoyGerhardt (แสดงโปรไฟล์) 1 กันยายน 2005, 05:50:25

Hmm - I wonder if anyone has ever tried to translate the entire game. I've heard about Esperanto translations of Zelda and Final Fantasy ROMs, but haven't found any functional ones. Anyone know about these?

 

Hmm - Mi scivolas, cxu oni iam ajn penis traduki la tutan ludon. Mi konis esperantlingvajn tradukojn de Zelda kaj Final Fantasy ROMludoj, sed ne trovis iujn, kiuj funkcias. Cxu iu konas tiujn?

กลับไปด้านบน