ไปยังสารบัญ

Pronunciation

จาก meep, 12 ตุลาคม 2005

ข้อความ 4

ภาษา: English

meep (แสดงโปรไฟล์) 12 ตุลาคม 2005, 03:07:39

trojo (แสดงโปรไฟล์) 12 ตุลาคม 2005, 18:42:50

Man that's annoying, ain't it?

volunteer (แสดงโปรไฟล์) 14 มกราคม 2006, 07:38:58

meep skribis: I am happy

 

sarcasmdude1292 (แสดงโปรไฟล์) 14 มกราคม 2006, 22:47:18

Mi estas feliĉa.=I am happy or Mi havas feliĉon/feliĉecon. = I have happiness.

You can rearange those words at will.

 

กลับไปด้านบน