ไปยังสารบัญ

Λα γρεκα αλφαβετο εστασ ανκαυ βονεγα

จาก amigueo, 21 ตุลาคม 2014

ข้อความ 23

ภาษา: Esperanto

amigueo (แสดงโปรไฟล์) 22 ตุลาคม 2014, 17:14:38

mbalicki:
Se iu trovis tiun fadenon interesa, mi rekomendas ankaŭ la koncepto de la ŝava alfabeto por esperanto.
mi sentas mankon de literligemo en ŝava alfabeto.
mia intereso estas tekstmallongigo, belo kaj mensfleksigo. ridulo.gif

mi komprenas literligemon malfaciliga lernon kaj tajpon. tamen...

amigueo (แสดงโปรไฟล์) 22 ตุลาคม 2014, 17:19:33

mordaunt:
sergejm:
Jes, 28. 32 estas kun neuzitaj latinaj literoj.
Sed 24 < 28.
La kopta alfabeto solvas la problemon. =)
externalImage.png
tre belas la kopta alfabeto, dankegon!!

amigueo (แสดงโปรไฟล์) 22 ตุลาคม 2014, 17:24:21

mbalicki:
Αα ↦ a
Ββ ↦ b
Γγ ↦ g
Ϫϫ ↦ ĝ
Δδ ↦ d
Εε ↦ e
Fϝ ↦ ŭ
Ζζ ↦ z
Ⱶⱶ ↦ h
Θθ ↦ ĉ
Ιι ↦ i
Jȷ ↦ j
Κκ ↦ k
Λλ ↦ l
Μμ ↦ m
Νν ↦ n
Ξξ ↦ ĵ
Οο ↦ o
Ππ ↦ p
Ии ↦ c
Ρρ ↦ r
Σσ ↦ s
Ττ ↦ t
Υυ ↦ u
Ϥɥ ↦ v
Φφ ↦ f
Χχ ↦ ĥ
Þþ ↦ ŝ
dankegon, mia ekalproksimiĝo al la greka lingvo estas per ĉisupera esperantvesta grekalfabeto ridulo.gifridulo.gif

m_v (แสดงโปรไฟล์) 25 ตุลาคม 2014, 19:58:17

Εν λα μονδον ɥενισ νοɥα σεντο,
Τρα λα μονδο ιρασ φορτα ɥοκο;
Περ φλυγιλοȷ δε φαиιλα ɥεντο
Νυν δε λοκο φλυγυ ϫι αλ λοκο.
Νε αλ γλαɥο σανγον σοιφαντα
Ϫι λα ⱶομαν τιρασ φαμιλιον:
Αλ λα μονδ' ετερνε μιλιταντα
Ϫι προμεσασ σανκταν ⱶαρμονιον.
Unu aldono: En la greka alfabeto ekzistas du formoj de minuskla S: unue la vortkomenca kaj -meza “σ” kaj due la vortfina “ς”. Al mi kiel denaska greklingvano vidi “σ” vortfine (“ιρασ”, “τιρασ”, “προμεσασ” ktp) dolorigas miajn okulojn okulumo.gif. Tiuj vortoj estu pli bone ŝanĝitaj al “ιρας”, “τιρας” kaj “προμεσας” kun la vortfina formo de la minuskla S.

Pri la origina temo: Mi ofte pensis pri metodoj transskribi Esperanton en la grekan alfabeton. Mi tre ŝatas la antikvan grekan lingvon kaj elpensis – por nura amuzo, ne por serioza uzado, kompreneble – skribmanieron, per kiu esperantlingvaj tekstoj aspektas kiel antikvaj grekaj: Tion ebligas ekzemple kelkaj bazaj esperantaj vortoj, kiuj estas la samaj en la (antikva) greka:

kaj = καί
en = ἐν
-oj (la finaĵo de pluralo) = -οι

ktp

Mi ne tute povas prezenti ĉiujn regulojn, kiujn mi elpensis por tiu skribmaniero, ĉar ili estas iom kompleksaj kaj rilatas al gramatikaĵoj de la antikva greka, sed mi prezentos la himnon “La espero” skribita ĉi-maniere:

(por kelkaj leteroj [C, Ĉ, Ĝ, Ĵ, Ŝ] mi elpensis iujn supersignojn, kiujn mi ne povos montrigi ĉi tie, kaj do mi forlasos ĉi-malsupre la supersignojn je ili!)

Λὰ ἐσπῆρο

Ἐν λὰ μόνδον ϝῆνις νῶϝα σέντο,
τρὰ λὰ μόνδῳ ἶρας φόρτα ϝῶκο·
πὲρ φλουγῖλοι δὲ φακίλᾳ ϝέντῳ
νοῦν δὲ λώκῳ φλούγου γὶ ἀλ λώκῳ.
Νὲ ἀλ γλάϝῳ σάγγον σοϊφάντα
γὶ λὰ ὧμαν τῖρας φαμιλίον·
ἀλ λὰ μόνδ’ ἐτέρνε μιλιτάντα
γὶ προμῆσας σάγκταν ἁρμονίον.

Σοὺβ λὰ σάγκτα σίγνο δὲ λ’ ἐσπήρῳ
κολεκτῖγας πᾶκαι βαταλάντοι,
καὶ ῥαπῖδε κρέσκας λὰ ἀφῆρο
πὲρ λαβώρῳ δὲ λὰ ἐσπηράντοι.
Φόρτε στᾶρας μοῦροι δὲ μιλιᾶροι
ἴντερ λὰ ποπῶλοι διϝιδῖται·
σὲδ δισσάλτος λὰ ὀβστῖναι βᾶροι,
πὲρ λὰ σάγκτᾳ ἄμῳ δισβατῖται.

Σοὺρ νευτράλᾳ λίγγϝᾳ φουνδαμέντῳ,
κομπρενάντε οὔνου λὰ ἀλίαν,
λὰ ποπῶλοι φᾶρος ἐν κονσέντῳ
οὔνου γράνδαν ῥόνδον φαμιλίαν.
Νία διλιγέντα κοληγᾶρο
ἐν λαβώρῳ πάκᾳ νὲ λακῖγος,
γὶς λὰ βῆλα σόνγο δὲ λ’ ὡμᾶρο
πὸρ ἐτέρνᾳ βήν’ ἐφεκτιϝῖγος.

Kompreneble tiu ĉi metodo tute ne estas praktike uzebla, sed almenaŭ iom amuza. ridego.gif

mordaunt (แสดงโปรไฟล์) 26 ตุลาคม 2014, 08:10:41

m_v:
Unu aldono: En la greka alfabeto ekzistas du formoj de minuskla S: unue la vortkomenca kaj -meza “σ” kaj due la vortfina “ς”. Al mi kiel denaska greklingvano vidi “σ” vortfine (“ιρασ”, “τιρασ”, “προμεσασ” ktp) doloras miajn okulojn okulumo.gif. Tiuj vortoj estu pli bone ŝanĝitaj al “ιρας”, “τιρας” kaj “προμεσας” kun la vortfina formo de la minuskla S.
Interalie, la kopta litero sigma "C" estas sama, ĉu en la mezo de vorto, ĉu en la fino. Kaj estus vere amuze desegni esperantajn tekstoj kiel koptaj.
Ĉu vi provis legi kopte? Kiel grek-lingvano perceptas koptajn tekstojn?

m_v (แสดงโปรไฟล์) 26 ตุลาคม 2014, 09:21:50

mordaunt:Interalie, la kopta litero sigma "C" estas sama, ĉu en la mezo de vorto, ĉu en la fino. Kaj estus vere amuze desegni esperantajn tekstoj kiel koptaj.
Ĉi-okaze vi devus uzi nur koptajn leterojn. La kopta alfabeto devenas ja de la greka alfabeto, sed la leteroj ne aspektas tute same: La kopta alfabeto uzas tute aliajn Unicode-signojn (vd. tie). Se vi tamen uzas la grekan S (Σ, σ, ς) por montri la koptan S (Ⲥ, ⲥ [povas esti, ke la signoj ne montreblas ĉi tie]), vi devas logike adaptiĝi al la tipografiaj reguloj de la greka “Σ, σ, ς” kaj do uzi “ς” anstataŭ “σ” vortfine. Alia solvo estus eble anstataŭe uzi la latinajn “C, c”, se la veraj koptaj leteroj (Ⲥ, ⲥ) ne povas esti montrataj.

mordaunt:Ĉu vi provis legi kopte? Kiel grek-lingvano perceptas koptajn tekstojn?
La kopta kaj la greka uzas ja similajn alfabetojn, sed ili estas tute diversaj lingvoj. La kopta lingvo devenas de la egipta lingvo, dum la greka lingvo devenas de – nu – la pra-greka lingvo. Tial mi ne povas kompreni koptajn tekstojn.

amigueo (แสดงโปรไฟล์) 24 พฤศจิกายน 2014, 17:24:14

mordaunt:
Sxak:Грекой скрибас ла негрекан сонон б хелпе де "Π"
Йен. НовосиМПирск
Dankon, mi tion ne sciis. Do, uzante la grekan alfabeton oni skribu la diftongon "МП" anstataŭ la latina litero B.
mi aldonas ĉi tie, ĉar tiu kiriliga fadeno estis fremda al ĉi tiuj mesaĝoj. ridulo.gif

Michael5iLVEr (แสดงโปรไฟล์) 30 ตุลาคม 2018, 23:21:48

Ĉar mi estas greka, la antikva prononco ne estas instruita en la greka lernejoj kaj koptaj literoj ne estas uzataj en la greka lingvo, mi proponas ĉi tion:
 • A → Α, α
  B → ΜΠ, Μπ, μπ
  C → ΤΣ, Τσ, τσ, τς
  Ĉ → ΤΣΣ, Τσσ, τσσ (τςς en la fino de la vortoj)
  D → ΝΤ, Ντ, ντ
  E → Ε, ε
  F → Φ, φ
  G → ΓΚ, Γκ, γκ
  Ĝ → ΤΖΖ, Τζζ, τζζ
  H → H, h aŭ Χ, χ
  Ĥ → Χ, χ aŭ ΧΧ, Χχ, χχ
  I → Ι, ι
  J → ΓΙ, Γι, γι en la komenco de la silaboj kaj post vokaloj, Ι ι post konsonantoj kaj Ϊ, ϊ en la fino de la diftongoj/Ῐ ῐ
  Ĵ → ΖΖ, Ζζ, ζζ
  K → Κ, κ
  L → Λ, λ
  M → Μ, μ
  N → Ν, ν
  O → Ο, ο
  P → Π, π
  R → Ρ, ρ
  S → Σ, σ (ς en la fino de la vortoj)
  Ŝ → ΣΣ, Σσ, σσ (ςς en la fino de la vortoj)
  T → Τ
  U → ΟΥ, Ου, ου
  Ŭ → ΟΥ, Ου, ου aŭ ΟῨ, Οῠ, οῠ
  V → Β, β
  Z → Ζ, ζ
  DZ → ΤΖ, Τζ, τζ
Iuj grekoj eble preferas la τσι por la ĉ, la τζι por la ĝ, la ζι por la ĵ kaj la σι por la ŝ.
Mi opinias, ke uzi la modernan prononcon kaj ne uzi nekutimajn literojn estas konsilantaj ĉar, alie, ni havus anakronismojn kaj ĉar nur Grekoj legos tiujn transliteradojn.
Bonvolu ekskuzi mian Esperanton. Mi ankoraŭ lernas ĝin.

Michael5iLVEr (แสดงโปรไฟล์) 31 ตุลาคม 2018, 16:54:22

Se vi volas uzi la antikvan grekan prononcon, vi povas provi ĉi tion
A → Α, α
B → Β, β
C → ΤΣ, Τσ, τσ, τς
Ĉ → ΤΣΣ, Τσσ, τσσ (τςς en la fino de la vortoj)
D → Δ, δ
E → Ε, ε
F → Φ, φ
G → Γ, γ
Ĝ → ΔΖΖ, Δζζ, δζζ
H → ʽ aŭ ͱ
Ĥ → Χ, χ
I → Ι, ι
J → Ῐ, ῐ
Ĵ → ΖΖ, Ζζ, ζζ
K → Κ, κ
L → Λ, λ
M → Μ, μ
N → Ν, ν
O → Ο, ο
P → Π, π
R → Ρ, ρ
S → Σ, σ (ς en la fino de la vortoj)
Ŝ → ΣΣ, Σσ, σσ (ςς en la fino de la vortoj)
T → Τ
U → ΟΥ, Ου, ου aŭ Υ, υ
Ŭ → ΟῨ, Οῠ, οῠ aŭ Ῠ, ῠ
V → Β, ϐ aŭ Ͷ, ͷ aŭ Ϝ, ϝ aŭ V, v
Z → Ζ, ζ
DZ → ΔΖ, Δζ, δζ

Michael5iLVEr (แสดงโปรไฟล์) 3 พฤศจิกายน 2018, 16:38:57

ข้อความได้ถูกซ่อนแล้ว

กลับไปด้านบน