ไปยังสารบัญ

Internacia komunikado rete

จาก rosto, 11 มกราคม 2008

ข้อความ 1

ภาษา: Esperanto

rosto (แสดงโปรไฟล์) 11 มกราคม 2008, 13:23:32

Temas pri tia internacia komunikado kiakaze diversaj nacioj ne loĝas kune, en unu loko, sed estas divigitaj per limoj kaj diversaj naciaj lingvoj.
La mondo ŝanĝis kaj nuntempe Interreto tre gravas. Centjaro kaj centjaroj antaŭe homoj revis pri unuigita homaro. Nuntempe Interreto ebligas aŭ almenaŭ tre helpas tion. Kio do?

กลับไปด้านบน