ไปยังสารบัญ

Malofta-vortfarado Ludo

จาก cFlat7, 17 กรกฎาคม 2016

ข้อความ 186

ภาษา: Esperanto

Vinisus (แสดงโปรไฟล์) 11 กุมภาพันธ์ 2020, 12:17:53

dungi = interkoncenti kun laborist(ino)o, por havigi al si ties servado.

La mastro maldungis lin.

cFlat7 (แสดงโปรไฟล์) 12 กุมภาพันธ์ 2020, 13:03:28

kunpuŝi = puŝi unu kune kun la alia

Li kunpuŝis la homojn en la lifton.

Vinisus (แสดงโปรไฟล์) 12 กุมภาพันธ์ 2020, 16:27:50

Kune kun: la kuraĝo kreskas kune kun la danĝero. (Laŭ la majstro Zamenhof.) PIV sur la paĝo 637.

cFlat7 (แสดงโปรไฟล์) 13 กุมภาพันธ์ 2020, 00:47:19

Vinisus:Kune kun: la kuraĝo kreskas kune kun la danĝero. (Laŭ la majstro Zamenhof.) PIV sur la paĝo 637.
[Dankon, mi mistajpis, do korektis]

Vinisus (แสดงโปรไฟล์) 13 กุมภาพันธ์ 2020, 12:25:06

Mal Prefikso montranta ideon logike kontraŭan al tiu, kiun montras la radiko. Kiel do interkonsentigi la du ŝajne malajn konkludojn? (Zamenhof) Ĝi devas esti facile distingebla disde la simpla neado, ekz-e mallaŭdi ne laŭdi. Memstare uzata morfemo, malo, mala, male. PIV paĝo 704.

cFlat7 (แสดงโปรไฟล์) 14 กุมภาพันธ์ 2020, 03:57:24

aĉet-o = ago akiri de vendisto
aĉ-et-o = malgranda aĉa afero

Vinisus (แสดงโปรไฟล์) 14 กุมภาพันธ์ 2020, 12:44:25

Tolstoj kaj la policisto.

La rusa verkisto kaj filozofo Tolstoj vidis iufoje sur la strato policiston, kiu kondukis arestitan krimulon. Li alpaŝis kaj diris: "Mia filo, ĉu vi legis la Novan Testamenton?"
"Jes, via moŝto!"
"Ĉu ne estas skribite en ĝi: Amu vian proksimulon kiel vin mem?"
"Jes, via moŝto; sed ĉu vi legis la polican regularon?"
"Ne"
"Do iru kaj legu ĝin!"

cFlat7 (แสดงโปรไฟล์) 16 กุมภาพันธ์ 2020, 02:25:29

kukurb-o = volvegrimpa herbo, kiu havas granda karna frukto
kuk-urb-o = urbo de kukoj

Vinisus (แสดงโปรไฟล์) 16 กุมภาพันธ์ 2020, 12:49:33

Ploris bovo pro ĉagreno,
Sciĝinte de azeno
Ke laŭ ŝafa aksioma
Ĝi samstultas kiel ...homo.

cFlat7 (แสดงโปรไฟล์) 17 กุมภาพันธ์ 2020, 04:43:05

koleg-o = kunulo laboranta aŭ profesia
kol-eg-o = granda kolo

กลับไปด้านบน