ไปยังสารบัญ

Post longedaŭra Bierdrinkado

จาก kristamanto, 20 กุมภาพันธ์ 2017

ข้อความ 3

ภาษา: Esperanto

kristamanto (แสดงโปรไฟล์) 20 กุมภาพันธ์ 2017, 01:14:50

Post longedaŭra gea ĝisebrieca Bierdrinkado, du geamantoj decidis kuraĝiĝe unuafoje ekseksumi.
Ekseksumonte, la knabino, juna, bela, naiva amorkomencanta, deprenis al sia kunkuŝulo la pantalonojn kaj rigardis zorge atente brunan odoraĉan merdomakulon havatan de la knabo sursubvestan. Tial, kompreneble ŝi naŭzis kaj rifuzis al li doni geĝuon.
Tiam, li frenezvizaĝa, senhonte plezurvole, proteste diris:
"Ne estu aĉe puremulino! Tiaj-ĉi estas la BIER-EFIKOJ!

kristamanto (แสดงโปรไฟล์) 20 กุมภาพันธ์ 2017, 18:43:22

Kaj ŝi respondis:
"Deziris mi nur la BIER-EFIKOJN, NE LA BIER-FEKOJN!

kristamanto (แสดงโปรไฟล์) 20 กุมภาพันธ์ 2017, 23:53:32

Leginte ĉi tiun klopodfaritan ŝercrakonton, ne forgesu komenti ĉu tiu ridigis vin!

กลับไปด้านบน