ไปยังสารบัญ

A couple of anecdotes

จาก Серёга, 30 มีนาคม 2018

ข้อความ 9

ภาษา: English

Серёга (แสดงโปรไฟล์) 30 มีนาคม 2018, 20:59:36

ข้อความได้ถูกซ่อนแล้ว

Серёга (แสดงโปรไฟล์) 30 มีนาคม 2018, 20:59:49

The next spy will probably be killed by a balalaika in London.

sergejm (แสดงโปรไฟล์) 31 มีนาคม 2018, 05:58:23

Kaj oni trovos ursajn spurojn apude - ja en Rusio ludas balalaikon ursoj.
PS: Pardonu, mi ne povas traduki ĉi tion en bona English.

Roch (แสดงโปรไฟล์) 31 มีนาคม 2018, 15:06:30

externalImage.png

balalaika... rido.gif

sergejm (แสดงโปรไฟล์) 1 เมษายน 2018, 00:35:27

This is not balalaika

Roch (แสดงโปรไฟล์) 1 เมษายน 2018, 05:20:20

externalImage.png

okulumo.gif

sergejm (แสดงโปรไฟล์) 1 เมษายน 2018, 05:48:16

Yes, it is balalaika!

TonLove69 (แสดงโปรไฟล์) 17 เมษายน 2018, 10:38:06

Roch (แสดงโปรไฟล์) 17 เมษายน 2018, 16:02:39

กลับไปด้านบน